MEDICUS: Stomatolog – rozšíření související se změnou vykazování výrobků

Byly provedeny další úpravy navazující na změny v úhradách stomatologických výrobků od roku 2022.

Ceník Protetika – ordinace

V ceníku jsou nově dva sloupce "Úhrada ZP dospělí" a "Úhrada ZP děti", které pro daný výrobek zobrazují výši úhrady od zdravotní pojišťovny.

Do spodní části okna byl pro větší přehlednost doplněn seznam všech možných variant úhrad a doplatků pro zvolený kód výrobku. Pro snazší orientaci v ceníku je možné využít filtr "Platí od" pro zobrazení položek s konkrétním začátkem platnosti (např. platné jen od 01.01.2022).

Současně byl upraven tisk ceníku, kdy je připravena samostatná tisková sestava pro děti a pro dospělé.

Doplnění kódu ČSK

  • Pojišťovna > Vykázané výkony a léčiva – na stomatologickém pracovišti byl doplněn sloupec "Kód ČSK". Na ostatních pracovištích lze tento sloupec přidat pomocí funkce "Sloupce".
  • Stomatologické výrobky – byl upraven formát přepisu do dekursu (zohlednění kódu ZP a kódu ČSK).
  • Sestavy > Přehledy a statistiky – do přehledů stomatologických výrobků byl doplněn "Kód ČSK" a byla doplněna možnost filtrace podle tohoto kódu.
  • Šablony prací – byla doplněna možnost definice stomatologického výrobku z číselníku ČSK.
  • Plán ošetření – byla upravena tisková sestava – pole "Kód" nyní zobrazuje přednostně kód ČSK.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5