MEDICUS: Upozornění na očkování dětí proti lidskému papilomaviru

Pro pediatry jsme připravili novou funkci, která u pacientů ve věku 13 let upozorní na možnost očkovat pacienta vakcínou Gardasil 9.

Upozornění při vstupu do karty

Upozornění při otevření karty pacienta je dostupné pro uživatele s odborností 002 a 301. Upozornění se zobrazí u registrovaných pacientů věku 13 let, kterým ještě nebyly vykázány dvě dávky očkovacích látek Gardasil 9 (0210636), Gardasil (0027886) nebo Cervarix (0029163). 

gardasil-info

Po stisku tlačítka Ano se otevře formulář očkování s vyplněným typem očkování Gardasil 9 (pokud nebude v systému nadefinován, tak se automaticky vytvoří a přiřadí se i výkon 02125, ZÚM 0210636 a diagnóza Z285). Po doplnění šarže a uložení záznamu se automaticky vygeneruje výkon a léčivo do dokladu pro pojišťovnu.

V případě stisknutí tlačítka Ne se upozornění zobrazí při opětovném vstupu do karty pacienta. Toto upozornění lze na následující tři měsíce odložit volbou „Příští 3 měsíce nezobrazovat“.

Stisknutím tlačítka Objednat se otevře kalendář, kde si můžete pacienta objednat na dohodnutý termín.

Funkcionalitu můžete kompletně deaktivovat volbou Konfigurace > Nastavení, vlevo vyberete Ostatní, vpravo poté zrušíte volbu „Upozorňovat na možnost očkování Gardasil při otevírání karty“.

Přehled potenciálních pacientů pro očkování proti lidskému papilomaviru

V nabídce Sestavy je nově doplněna funkcionalita „Přehled pacientů k očkování (Gardasil)“. Systém k zadanému dni vyhledá pacienty ve věku 13 let, kterým ještě nebyla vykázána žádná dávka očkování proti HPV. Datum, ke kterému se přehled načte, se automaticky nastavuje aktuální, ale můžete si jej změnit a vyhledat tak pacienty, které bude možné očkovat například za půl roku nebo za rok a objednat si je v předstihu.

gardasil-prehled

Pacientům je možné pomocí modulu CGMesky odeslat pozvánku na očkování přímo z tohoto formuláře. Po stisknutí tlačítka Odeslání SMS se otevře okno CGMesek s výchozím textem zprávy. Šablonu zprávy lze změnit volbou Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace - CGMesky.

Výpočet a zobrazení procenta proočkovanosti pacientů v ambulanci

Součástí přehledu pacientů k očkování je i statistika proočkovanosti, kterou lze zobrazit kliknutím na tlačítko Proočkovanost. Systém spočítá celkový počet registrovaných dívek a chlapců, kterým bylo v zobrazeném období 13 let. Následně spočítá počet dívek a chlapců, kterým bylo v zobrazeném období 13 let a kterým byla během posledních dvou let podána alespoň jedna očkovací dávka vakcíny Gardasil 9 (0210636), Gardasil (0027886) nebo Cervarix (0029163), bez ohledu na datum očkování. Ze zjištěných hodnot spočítá procento proočkovanosti v ambulanci. Do výpočtu jsou zahrnuti pouze registrovaní pacienti.

Součástí statistiky jsou i informace o proočkovanosti v rámci ČR a EU.

gardasil-proockovanost

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5