MEDICUS: upozornění na očkování dětí proti meningokokům

Pro pediatry jsme připravili novou funkci upozorňující na možnost očkování proti meningokokům skupiny A,C,W,Y hrazené pojišťovnou pro děti mezi 1. a 2. rokem života.

Upozornění při vstupu do karty

Při otevření karty pacienta se zobrazí upozornění pro registrované děti ve věku 12–24 měsíců, kterým ještě nebyl vykázán ZÚM 0193236 Nimenrix.

nimenrix-info
 
Po stisku tlačítka Ano se otevře formulář očkování s vyplněným typem očkování Nimenrix. Po doplnění šarže a uložení záznamu se automaticky vygeneruje výkon a léčivo do dokladu pro pojišťovnu. V případě stisknutí tlačítka Ne se upozornění zobrazí při opětovném vstupu do karty pacienta. Toto upozornění lze na následující tři měsíce odložit volbou „Příští 3 měsíce nezobrazovat“.

Stisknutím tlačítka Objednat se otevře kalendář, kde si můžete pacienta objednat na dohodnutý termín.

Funkcionalitu můžete kompletně deaktivovat volbou Konfigurace > Nastavení, vlevo vyberete Ostatní, vpravo poté zrušíte volbou „Upozorňovat na možnost očkování Nimenrix při otevírání karty“.

Přehled potenciálních pacientů pro očkování proti meningokokům

V nabídce Sestavy je nově doplněna funkcionalita „Přehled pacientů k očkování (Nimenrix)“. Systém k danému dni vyhledá registrované pacienty ve věku 12–24 měsíců, kterým ještě nebyl vykázán ZÚM 0193236 Nimenrix.

nimenrix-prehled-pacientu
 
Pacientům je možné pomocí modulu CGMesky odeslat pozvánku na očkování přímo z tohoto formuláře. Po stisknutí tlačítka Odeslání SMS se otevře okno CGMesek s výchozím textem zprávy. Šablonu zprávy lze změnit volbou Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace – CGMesky.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5