MEDICUS: verze duben 2024

Seznamte se s hlavními novinkami za poslední čtvrtletí.

Recepty > Lékový záznam - byla doplněna možnost načíst lékový záznam pacienta mladšího 18 let na základě čísla dokladu jeho zákonného zástupce.

eOčkování

 • Při mazání očkování bylo doplněno upozornění na existenci výkonu, léčiva nebo závazku, který by mohl s daným očkováním souviset.
 • Při zpětném záznamu očkování (s jiným než dnešním datem) se nyní nabízí kompletní číselník očkovacích látek i bez nutnosti existence platné šarže.
 • Po zaškrtnutí volby "Očkován jinde" a výběru vakcíny se nepřepíší žádná výchozí data do sekce "Nepovinné údaje".
 • Do sekce "Záznam o očkování" byla doplněna volba způsobu úhrady očkování (pacient x zdravotní pojišťovna). V případě volby "pacient" je do systému odeslán kód zdravotní pojišťovny 300. Pokud pacient nemá v kartě vyplněné rodné číslo nebo kód pojišťovny, je automaticky nastavena úhrada "pacient".

 • Tlačítko "Storno" - po stisku tlačítka "Storno" se již systém nesnaží uložit rozpracovaný záznam (pokud je nastaveno automatické ukládání dat).

ePoukazy - po přihlášení do programu je spuštěno automatické stažení změn stavů odeslaných ePoukazů (stahují se změny za období od posledního stažení do včerejšího dne). Pokud byl zdravotní pojišťovnou stav schválení některého poukazu změněn na "Dožádání informací ZP", je zobrazeno upozornění.

Přehled přijatých lékařských zpráv - na tlačítku "Přílohy" byl do závorky doplněn počet příloh. Pokud je příloh více než 1, po stisku tlačítka "Přílohy" se zobrazí okno "Přílohy" se seznamem všech příloh, které byly přijaty spolu se zprávou. Pokud je příloha pouze 1, po stisku tlačítka "Přílohy" je přímo zobrazena.

Lékařské zprávy - pokud jsou k lékařské zprávě připojeny přílohy, je za nadpisem "Přílohy" zobrazen v závorce i jejich počet.

Byly aktualizovány některé tiskopisy VZP pro rok 2024

 • Protokol o předání pacienta
 • Poukaz na vyšetření/ošetření DP
 • Poukaz na vyšetření/ošetření FT
 • Poukaz na vyšetření/ošetření ORP
 • Poukaz na vyšetření/ošetření Z
 • Návrh na léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně
 • Návrh na umístění dítěte v ozdravovně
 • Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně
 • Hlášení o zastupování lékaře

eNeschopenka - při ukládání neschopenky byla doplněna kontrola, zda datum "neschopen do" není starší než datum ukončení neschopenky. Pokud ano, je nabídnuta oprava tohoto data v souladu s datem ukončení. Datum "neschopen do" může být starší pouze ve výjimečných případech.

Sestavy 

 • Přehled pacientů k preventivní prohlídce - u odbornosti 014 byla doplněna množina výkonů, podle které se vyhledávají pacienti, u kterých již uplynul zvolený čas od poslední preventivní prohlídky (nyní výkony 00900, 00901, 00946, 00905).
 • Vyšetření bez regulačního poplatku - mezi signální kódy byly doplněny dětské bonifikační výkony 09555, 09556, 09557.
 • Regulační poplatky dle pojišťovny - byly doplněny bonifikační výkony 09555, 09556, 09557, 00824, 00825, 00826, 00904, 00906, 00907.
 • Hromadný tisk dekursů - byla doplněna omezující podmínka "IČP zastupovaného lékaře" v případě typu péče "zástup".

Přehled informací > Dispenzární prohlídka příští - nyní se zobrazují data příštích prohlídek všech dispenzárních skupin, do kterých je pacient zařazen (bez ohledu na období, do kterého příslušný termín patří).

Sklady > Hromadný příjem - byla doplněna možnost příjmu očkovací látky načtením GS1 DataMatrix kódu. Kód je třeba načíst po založení nového záznamu v hromadné příjemce ve chvíli, kdy je kurzor v poli "Kód".

Vyšetření > FRAX - bylo opraveno napojení na nástroj pro výpočet rizika zlomeniny FRAX.

Bonusové výkony - byly doplněny bonusové výkony pro stomatology 00824, 00825, 00826. Bylo doplněno generování bonusových výkonů při pořizování výkonů v zubním kříži.

Pojišťovna > Číselníky > Žadatelé - byla doplněna volba "Stahovat číselník automaticky". Pokud je volba zaškrtnuta, program automaticky kontroluje, zda je k dispozici novější verze číselníku, a v případě potřeby jej automaticky načte.

Laboratoř > Laboratorní výsledky - při tisku laboratorních výsledků je nyní respektováno případné označení záznamů (tisknou se pouze označené výsledky).

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5