MEDICUS: verze leden 2023

Seznamte se s hlavními novinkami za poslední čtvrtletí.

Kompletní přehled změn si můžete kdykoli zobrazit v programu volbou Nápověda > Informace o změnách.

Faktury - do tiskových šablon jednotlivých typů faktur byl doplněn QR kód, který obsahuje údaje pro platbu i pro fakturu (QR Platba i QR Faktura).

eŽádanky - po načtení nového katalogu laboratoře je nabídnuto odeslání informačního e-mailu s žádostí o komunikaci s příslušnou laboratoří pomocí služby CGM CLICKBOX. Stejný e-mail je odeslán i po odeslání první žádanky pomocí služby CGM CLICKBOX (pokud již nebyl odeslán dříve).

eParafa - dokumenty k podpisu - byl doplněn filtr "Pracoviště".

Přehledy a statistiky - byl doplněn filtr "Uprchlík" (po jeho aktivaci jsou vybrány pouze doklady pacientů, označených v identifikaci příznakem "Uprchlík").

Platby - pole pro název plátce bylo rozšířeno na 70 znaků.

Vzdálená pomoc - pokud je při přihlašování nebo v průběhu práce s programem zobrazeno okno s informací o nemožnosti připojení k databázi, je v tomto okně zobrazeno i tlačítko pro spuštění programu pro vzdálený přístup (AnyDesk, TeamViewer).

Stomatologie - bylo upraveno generování bonusového výkonu 00944 (nyní i k výkonu 00905), byla doplněna definice povolené četnosti výkonu 00919, byla doplněna definice nepovolené kombinace výkonu 00919 a 00903, byla navýšena hodnota agregované úhrady v číselníku "Hodnota bodu a kapitace" (z 16 Kč na 20 Kč a z 18 Kč na 22 Kč).

Přílohy - byla doplněna možnost skrýt tlačítko "Připojit" (volba "Konfigurace > Nastavení > Ostatní > Skrýt tlačítko "Připojit" v přílohách"), byl doplněn sloupec "Uživ." (zkratka uživatele, který přílohu přidal).

ePoukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku - byla doplněna možnost vystavit ePoukaz na signální kód 0082747 (KRYTÍ VLHKÉ - KÓD PRO OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY) místo nutnosti vystavit na tento kód "Žádanku o schválení (povolení)". Před vystavením tohoto poukazu je třeba ověřit na příslušné zdravotní pojišťovně, zda je na tento postup připravena.

COVID-19 > Očkování pacienta - bylo opraveno odesílání 3. a dalších posilujících dávek, bylo opraveno setřídění nabídky dávek v poli "Výkon". U nového očkování se do pole "Indikace" automaticky vyplní skupina dle věku pacienta.

Sestavy > Přehledy pacientů > Přehled provedených očkování - byla doplněna volba "Zahrnout cizí očkování". Pokud není volba zaškrtnuta (výchozí stav), jsou do sestavy zahrnuta pouze očkování, která nejsou označena příznakem "Cizí".

Registrace pacienta u lékaře - byl upraven způsob práce s aktuálními registracemi v případě, že pacient změní pojišťovnu. Dříve se při změně pojišťovny založil nový registrační záznam s příznakem V, který se následně zahrnul do dávky přihlášek registrovaných pojištěnců. Nyní se u tohoto automaticky založeného registračního záznamu převezme příznak z předchozí registrace a nový záznam se pojišťovně automaticky nevykazuje.

Externí programy - do nastavení externích programů byla doplněna volba "Spustit v externím prohlížeči". Volba je aktivní pouze u programů, zobrazujících informace v internetovém prohlížeči.

Laboratoř > Šablony laboratorních položek - byl upraven způsob práce s definovanými šablonami. Do detailu šablony již není třeba zařazovat všechny položky z lokálního číselníku laboratorních položek se stejným kódem MZČR, ale stačí pouze jedna položka. Seskupení laboratorních položek podle šablon se nyní bude provádět podle kódu MZČR.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5

4 komentáře

 • Dobrý den, původní praxe u pacienta, který mění pojišťovnu byl lepší. Důvodem je skutečnost, že některé pojišťovny u příchozího pacienta neponechají původní registraci u lékaře a musím registraci pacienta nové pojišťovně odeslat.
  • Dobrý den, paní doktorko,
   jsme si vědomi toho, že původní řešení bylo v tomto pohledu užitečnější. Pro tuto změnu jsme se však rozhodli na základě vyzvání uživatelů programu a doporučení VZP (původní postup také nebyl úplně v souladu s její metodikou). Docházelo tak třeba k situacím, především ve větších zdravotnických zařízeních, kdy po změně pojišťovny na jednom pracovišti došlo také k založení nové registrace u jiného pracoviště, ale pacient byl již registrovaný jinde. Dále máme informace, že se stávalo, že si nová pojišťovna vyžádala podepsaný registrační lístek k datu změny té pojišťovny, ale ten nebyl ve skutečnosti podepsán, protože platila původní registrace.
   Vojtěch Kopecký
  • Dobrý den, mám několik pacientů, mění pojištovnu á 1 rok, doteď jsem na základě informace z pojištovny změnila v Medicusu číslo pojištovny. Po aktualizaci teda budu muset při změně pojištovny u pacienta odesílat registrace na pojištovnu? Najdu někde postup? Pokud pacient vypadne z registrace, vypadne i z kapitace. Děkuji. Vandová
  • Dobrý den, paní doktorko,
   pro upřesnění popíšu původní i aktuální chování programu. Dříve se při změně pojišťovny registrovaného pacienta automaticky založila i nová registrace a to s datumem změny pojišťovny. Tato registrace se pak při dávkách odeslala na novou pojišťovnu. Reálně však k založení nové registrace nedošlo, pacient pouze změnil pojišťovnu, takže nově se sice také založí nový záznam do registrace (aby se kapitace počítala pro novou pojišťovnu), ale záznam je označen jako odeslaný, tzn. již se nové pojišťovně neposílá. Podle VZP si tuto informaci pojišťovny běžně předávají.
   Pokud byste i přesto chtěla registraci nové pojišťovně poslat, musela byste si u nově založeného záznamu změnit příznak z hodnoty „D - bylo vyúčtováno“ na hodnotu „V - bude vyúčtováno v příští dávce“.
   Protože je aktuálně v programu zobrazeno pouze datum změny registrace, není to úplně přehledné, proto doplníme do řádku s registrací ještě zobrazení původního data registrace, aby bylo zřejmé od kdy je pacient ve skutečnosti zaregistrován.
   Vojtěch Kopecký

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.