MEDICUS: verze leden 2024

Seznamte se s hlavními novinkami za poslední čtvrtletí.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - aktualizace posudku podle vzoru platného od ledna 2024. Formulář naleznete v menu Ambulance > Posudky.

Gynekologie - upozornění na možnost provést preventivní prohlídku včetně HPV testu byla rozšířena i pro pacientky ve věku 55 let. Nárok na prevenci se zobrazí u registorvané pacientky při otevření karty, pokud neměla v předchozích 11 měsících vykázán výkon 63050 nebo 63021. Funkci lze aktivovat či vypnout v menu Konfigurace > Nastavení - sekce Ostatní - volba „Upozornit na možnost provést preventivní gyn. prohlídku při otevření karty.

Kontroly při vykazování - do nastavení „Pojišťovna > Číselníky > Kontroly při vykazování - záložka Nepovolené kombinace výkonů“ byly doplněny sloupce „Věk >=“ a „Věk <“ pro možnost omezení této definice na věk pacienta (uvedený v letech).

Kartotéka - při vyřazování karty pacienta do archívu je možné zvolit, zda se mají současně smazat všechny budoucí objednávky a nevyúčtované pohledávky.

PC Brevíř - lékové informace (SPC a PIL) jsou nově k dispozici všem uživatelům bez nutnosti zakoupení licence.

Ambulance > Ambulantní karta - při otevření karty pacienta po 1.1.2024 se zobrazí upozornění na možnost očkování proti lidským papilomavirům (HPV) - týká se pouze pracovišť s odborností 002 nebo 301 a pacientů ve věku 14 let, kteří ještě nebyli očkováni a nejsou na očkování objednáni. Upozorňování lze vypnout volbou "Konfigurace > Nastavení > Ostatní > Upozornit na možnost očkování při otevření karty > Gardasil". Seznam pacientů, kterých se upozornění týká, lze zobrazit pomocí "Sestavy > Přehled pacientů k očkování > Proti lidskému papilomaviru (Gardasil)".

Očkování - do číselníku očkovacích látek bylo doplněno tlačítko "Načti", které se zobrazí v případě, že je číselník prázdný. Tlačítko provede nové načtení číselníku očkovacích látek ze serveru ÚZIS a číselníku šarží ze serveru SÚKL. Za běžných okolností jsou tyto číselníky načítány automaticky. Stejné tlačítko je umístěno v okně "Konfigurace > Očkování".

Očkování COVID-19 - byly doplněny nové vakcíny "Comirnaty Omicron XBB.1.5 4m-5" a "Nuvaxovid XBB.1.5". Nabídka očkovacích látek (pole "Látka") je nyní setříděna od nejnovější po nejstarší.

Konfigurace > Očkování - byl doplněn sloupec "02160", který umožňuje označit očkovací látky, u kterých je ve výchozím stavu aktivní nabídka k vykázání výkonu 02160 (EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ PROVEDENO) současně s výkonem očkování. Týká se pouze pracovišť s odborností 002.

Pojišťovna > Dávky - bylo implementováno nové datové rozhraní VZP 6.2.44, platné od 1. 1. 2024 (bez přechodného období).

Pojišťovna > Dávky - byl upraven výpočet agregované platby u stomatologů v závislosti na věku pacienta (od 1. 1. 2024). V číselníku "Pojišťovna > Číselníky > Hodnota bodu a kapitace" je třeba uvést základní hodnotu agregované platby, příplatky v závislosti na věku pacienta budou připočteny automaticky.

eŽádanky - patologická žádanka nyní umožňuje současný výběr více požadovaných vyšetření (v závislosti na katalogu).

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti - byl aktualizován formulář prohlášení.

Pacienti ve frontě - do funkce "Sloupce" byla doplněna možnost zobrazení sloupce "Činnost" (činnost z případné objednávky pacienta).

Objednávací kalendář - do okna s informacemi o objednávce, které se zobrazí po najetí kurzorem myši na danou objednávku, byly doplněny informace o založení a poslední změně objednávky.

Platby - byla doplněna globální volba "Konfigurace > Nastavení > Platby > Vkládat do variabilního symbolu faktury pouze číslice". Pokud je volba nastavena, odvodí se variabilní symbol z čísla faktury po odstranění všech nečíselných znaků.

Přílohy - byla doplněna globální volba umožňující skrýt tlačítko "Připojit odkaz" ("Konfigurace > Nastavení > Ostatní > Skrýt tlačítko "Připojit odkaz" v přílohách").

Přehled eŽádanek - do hromadného tisku eŽádanek bylo doplněno pole "Poznámka".

Souhlasy > Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách - bylo doplněno přebírání hesla pro telefonickou komunikaci z identifikace pacienta. Pokud v identifikaci není žádné heslo vyplněné, převezme se naopak z vyplněného souhlasu do identifikace.

Externí programy - byla doplněna nová propojka v kategorii RTG (Acteon Imaging Suite (type 2000)).

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5

2 komentáře

  • Dobrý den, "Kontroly při vykazování" se na uváděné záložce "Nepovolené kombinace výkonů“ nezobrazují doplněné sloupce „Věk >=“ a „Věk <“. Znamená to, že musím načíst "Výchozí data"? Při tomto kroku se mi nesmažou další kombinace, které jsem si do záložek doplnila sama? Děkuji. Mečířová
    • Dobrý den, paní doktorko,
      zkuste prosím v otevřeném formuláři "Nepovolené kombinace výkonů" kliknout úplně vlevo nahoře na ikonu toho bílého kufříku a v zobrazené nabídce zvolte "Výchozí nastavení". Po zavření a novém otevření okna by měly být sloupce zobrazené.
      Vojtěch Kopecký

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.