MEDICUS: verze říjen 2022

Seznamte se s hlavními novinkami za poslední čtvrtletí.

Kompletní přehled změn si můžete kdykoli zobrazit v programu volbou Nápověda > Informace o změnách.

Výpočet kardiovaskulárního rizika - SCORE2 - doplněna možnost výpočtu rizika podle doporučeného postupu SVL ČLS JEP (rok 2022). Nově zařazeným rizikovým faktorem vstupujícím do výpočtu rizika je hodnota non-HDL cholesterolu pacienta. Výpočet SCORE2 provedete ve stejném okně jako doposud.

score2

ePoukaz na foniatrickou pomůcku - Ambulance > ePoukazy - ePoukaz na foniatrickou pomůcku. Nastavení a použití je stejné jako pro ePoukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

Kontrola četnosti výkonu v kombinaci s diagnózou - Pojišťovna > Číselníky > Kontroly při vykazování > Četnosti výkonů – byl doplněn sloupec "Dg." (diagnóza). Po vyplnění diagnózy bude příslušná definice povolené četnosti výkonu kontrolována pouze při vykázání výkonu s danou diagnózou, např. pro výkon dispenzární prohlídky atp.

Doklad pro pojišťovnu Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku – byly doplněny položky "Elektronický identifikátor poukazu v CÚER" a "Elektronický identifikátor výdeje poukazu v CÚER". Vyplňují se pouze v případě, že se jedná o ePoukaz.

Kniha práce neschopných pacientů

  • Záložka „Neschopenky“ – bylo upraveno zobrazení informace ve sloupci "Dní do PTDPN" (počet dní do vystavení potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti). U neschopenek pro správce pojištění „zahraniční“ (kód 199) je uveden text „zahraniční“ a taková neschopenka není zařazena do množiny neschopenek, kterým je třeba vystavit PTDPN (filtr „Nárok na potvrzení o trvání...“).
  • Záložky „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“ a „Potvrzení pro ÚP" – byla doplněna možnost tisku těchto přehledů a byl doplněn filtr „Stav“ pro zobrazení jen ukončených nebo jen neukončených.

eRecept, ePoukaz – v seznamu kontaktů pacienta se nyní zobrazuje i popis a vztah k pacientovi daného kontaktu.

Výpis ze zdravotní dokumentace – byl upraven tisk výpisu. Doplňující informace se tisknou spolu s ostatními položkami na 1. stranu výpisu, pokud se vše nevejde na jednu stranu, automaticky se pokračuje na další straně.

Hvězdičková Dg. v dekursu – byl upraven způsob kontroly základní diagnózy v dekursu a v dokladech pro pojišťovnu. Nyní lze jako základní diagnózu uvést i tzv. hvězdičkovou diagnózu za předpokladu uvedení také příslušné vedlejší diagnózy (program upozorní na potřebu vyplnit vedlejší diagnózu a nabídne povolený rozsah diagnóz).

Laboratoř > Žádanky 

  • Bioptická laboratoř, Plzeň – byla doplněna nová "Průvodka na vyšetření – mikrobiologie, virologie, molekulární genetika". Byla doplněna nová "Průvodka na vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie", která nahradila původní "Průvodku na vyhodnocení cerviko-vaginální cytologie a vyšetření HPV".
  • AeskuLab – byla doplněna nová "Žádanka na laboratorní vyšetření".
  • SangLab – byla provedena aktualizace žádanky na cytologické vyšetření.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.5/5