MEDICUS: verze říjen 2023

Seznamte se s hlavními novinkami za poslední čtvrtletí.

ePoukaz - ověření stavu výdeje - do přehledu vystavených ePoukazů i do samotného formuláře ePoukazu bylo doplněno tlačítko „Ověřit stav“, které zobrazí aktuální informaci o stavu schválení a stavu výdeje ePoukazu. Zobrazené údaje se poté uloží do programu.

Kontrola vykázání výkonu pouze registrovanému pacientovi - seznam kontrolovaných výkonů naleznete v menu Pojišťovna > Číselníky > Kontroly při vykazování - na záložce Výkony dle registrace. Seznam si můžete libovolně doplnit či upravit. V horní části okna je možné si zaškrtnutím zvolit, zda se registrace kontroluje na celé IČZ. Pacienti s druhem pojištění 4 jsou z této kontroly vynecháni.

eNeschopenka

  • Lístek na peníze u převzaté eN - při převzetí eNeschopenky se načte i datum, kdy bylo naposledy vystaveno potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.
  • Vystavení lístku na peníze - do nastavení eN byla doplněna nová volba Ověřit stav eNeschopenky před vystavením potvrzení o trvání DPN. Pokud bude aktivovaná, tak se před vystavením lístku na peníze na ČSSZ nejdříve ověří, zda eN nebyla převzatá.
  • Datum ukončení - bylo odstraněno omezení při ukončování neschopenky, datum "Neschopen do" se nyní může lišit o více než 3 dny od data ukončení.
  • Založení nové eN - okno s nabídkou zaměstnavatele z ČSSZ - do tlačítka s názvem a adresou zaměstnavatele byl na druhý řádek doplněn obsah z Názvu druhu činnosti. Pokud ČSSZ žádného zaměstnavatele při založení eN nenabídne (týká se především cizinců), pak se načte z předchozí eN, pokud v programu existuje. Profese pacienta se načítá z Identifikace pacienta, pokud tam není vyplněná, načte se z předchozí eN, pokud v programu existuje.
  • Opravné podání - byla doplněna možnost opravy některých údajů i u převzaté eNeschopenky (např. doplnění příčiny úrazu). Opravné podání lze odeslat pouze do 14 dní od data vystavení eNeschopenky.

Ambulantní karta (nová) - byla doplněna možnost vyhledávání v textu ve všech zobrazených záznamech pomocí klávesové zkratky Ctrl+F. Na následující vyhledaný záznam se dostanete pomocí klávesy F3. 

Kartotéka - do funkce "Sloupce" byl doplněn sloupec "Zastupované IČP".

Recepty > Lékový záznam - pokud není pacient ztotožněn nebo je ztotožnění nejednoznačné, nabídne se vyhledání pacienta podle čísla dokladu (občanský průkaz, pas).

Laboratoř > Žádanky - byly doplněny žádanky Unilabs Pathology - Průvodka cerviko-vaginální cytologie, Průvodka k bioptickému vyšetření a Průvodka k histochemickému vyšetření.

Externí programy - do kategorie PACS byla doplněna propojka na denzitometr Hologic.

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče) - byl doplněn tisk 2. strany formuláře.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5