MEDICUS: Vylepšili jsme agendu očkování

S říjnovou verzí programu přinášíme změny v definici a používání očkování. Nyní je možné nastavit více očkovacích schémat pro jednu vakcínu, sjednotit vakcíny podle nemoci (kódu MZ), evidovat v plánu očkování pacienta budoucí nepovinné očkování a přímo z plánu pořídit pacientovi nové očkování.

Na základě Vašich námětů jsme připravili sadu změn, které přispějí k přehlednější evidenci provedených i plánovaných očkování pacienta. Naší snahou bylo provést změny tak, aby neovlivnily současný stav, ale nabídly jeho zlepšení.

Více očkovacích schémat pro jednu vakcínu

Doposud se pro každé schéma nastavovala samostatná definice očkování, což snižovalo celkovou přehlednost. Proto jsme řádek s definicí očkování pojali jako celek, tzn. jeden řádek = 1 vakcína a k ní připravili možnost založit si více očkovacích schémat.

Schémata se promítnou od definice očkování, přes plánovaná a provedená očkování až po přehledy.

Očkovací schéma

Každé očkování musí mít nově pojmenováno schéma, podle kterého se očkování provede. V definici očkování (Konfigurace > Očkování) je v horní liště tlačítko Schéma. Po kliknutí se zobrazí jednoduchá tabulka, která obsahuje dva sloupce. Zatržítkem Aktivní je možné určit, zda je dané schéma aktivní a má se nabízet pro nová očkování. Pole Název pak slouží pro zápis libovolného názvu schématu.

Po aktualizaci se ke všem současným definicím termínů očkování založilo schéma s názvem „Základní“. Tento název si můžete jakkoli přejmenovat. Pokud bylo očkování v definici neaktivní, označí se toto nové schéma také jako neaktivní a v očkování bude v definici zobrazeno šedým textem. Současně se nebude nabízet pro nová očkování.

Při zakládání nové vakcíny do definice očkování se automaticky vytvoří nové schéma s názvem „Základní“, které bude aktivní. Nebude tak třeba jej zakládat ručně.

Příklad pojmenování schémat pro Prevenar 13

ock-schema-p13

Pro každé schéma se nastavuje samostatné pořadí jednotlivých dávek. 

Příklad nastavení definic termínů očkování pro Prevenar 13

ock-terminy-p13

Pořízení nového očkování pacienta

Při pořízení nového očkování se pro danou vakcínu automaticky vybere schéma podle aktuálního věku pacienta. Pokud jich bude dostupných více, použije se první, které bude v definici termínů nastaveno - je však možné pomocí výběrníku zvolit kterékoli jiné. 

Pro nová očkování se budou nabízet pouze aktivní schémata. Pokud však bude mít pacient již zahájené očkování před tím, než bylo schéma zneaktivněno, bude dokončeno podle tohoto neaktivního schématu.

Definice očkování - opakování termínu 

V rámci nastavení výpočtů příštích termínů očkování byly zrušeny typy Perioda a Speciální a vše se definuje pouze pomocí termínů. Aby bylo možné postihnout všechny varianty, byl do nastavení termínů doplněn parametr Opakovat. Pokud bude aktivován, pak se daná definice termínu bude po splnění všech k ní vyplněných podmínek pravidelně opakovat.

Příznak opakovat lze uplatnit pouze na poslední položku v daném schématu. Současně je možné jej využít pouze v případě, kdy bude uvedena vzdálenost od předchozího očkování (pole Vzd.R, Vzd.M nebo Vzd.T).

Příklad nastavení očkování proti klíšťové encefalitidě

ock-terminy-fsmeimmun

„Sloučení“ vakcín podle nemoci

V pravém slova smyslu se přímo o sloučení vakcín nejedná. Při pořízení nového očkování pacienta si program zkontroluje, zda neexistuje plánované očkování, které má stejný kód MZ. Pokud ano, pak se uložením nového očkování původní plánované očkování ukončí. Tímto krokem se zajistí, že v plánu očkování již nebudou zůstávat naplánované termíny očkování, protože pacient byl očkován alternativní vakcínou.

Plán očkování

Nové očkování pacienta je možné snadno pořídit přímo z očkovacího plánu. Stačí si v něm vybrat dané očkování a poté kliknout na tlačítko „Provést“ umístěné v pravém horním rohu okna.

Do očkovacího plánu můžete také přidat budoucí nepovinné očkování pacienta, a to klasicky ikonou „+“ nebo klávesou Ins. 


 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 3.7/5