Nástěnka v programu DENTIST+

Nejviditelnější změnou přes letní období se stala nástěnka. Ihned po otevření programu, ještě před spuštěním samotné kartotéky, je zobrazená pracovní plocha nástěnky, ve které jsou viditelné miniaplikace. V zářijové verzi zde byly celkem 3 miniaplikace, v říjnové jsme přidali další miniaplikaci a na další se můžete těšit.

Pokud máte v hlavním okně programu otevřený některý seznam (např. kartotéku), nástěnku si můžete zobrazit kliknutím na ikonu Dashboard.
Jednotlivé miniaplikace si nyní představíme.

Vyhledávání

Tato aplikace již podle názvu slouží pro vyhledání pacientů. Výhoda je, že pro otevření karty pacienta není potřeba otevírat kartotéku, pacient lze otevřít ihned po spuštění programu. Taktéž lze tlačítkem [Nový] přímo pacienta přidat.
Vyhledat pacienta lze nejen přesným zadáním jeho údajů, ale i kombinací dat, která začínají na zadaný řetězec (začátek příjmení, jména, čísla pojištěnce nebo telefonního čísla).
V nastavení lze i nastavit, zda chcete hledat pacienty bez diakritiky (například pacienta „Řezáč“ pak naleznete zadáním „rezac“).
V říjnové verzi jsme na základě požadavků umožnili v nastavení přepnout seznam výsledků hledání doplněný o důležité datumy (datum poslední prevence, datum poslední návštěvy a datum nejbližší návštěvy). Pokud si chcete zapnout tento obohacený seznam, klikněte na ikonu hamburger_16 a vyberte volbu (o) Použít seznam sloupců z vyhledávače kartotéky, rozšířený o datumy návštěv.

2813_miniaplikace_vyhledavani

Počty pacientů

Zobrazuje počty registrovaných pacientů v kartotéce, rozdělené podle ZP. Uprostřed grafu je uveden celkový počet pacientů. Pomocí ikony hamburger_16 a výběru volby "Nově přijatí v aktuálním měsíci" lze přehled přepnout i na data pouze za aktuální kalendářní měsíc.
Zobrazuje pouze pacienty, kteří jsou ve stavu Náš (registrovaný), není v Archivu, není zesnulý a není vyřazený ke skartaci.
Kliknutím na graf se dostanete do podrobné statistiky rozdělení pacientů podle ZP.

2813_miniaplikace_souhrn_podle_zp

Denní obrat

Pokud používáte DENTIST+ i pro vytváření účtenek, faktur nebo zálohových faktur, tato miniaplikace Vám dá okamžitý přehled, kolik peněz jste dnešní den utržili. Tato miniaplikace je vzhledem k povaze zobrazovaných dat chráněna přístupovými právy (oprávnění Kasa – Faktury, úhrady, saldo a Pacienti – Faktury, úhrady, saldo) a heslem MUDr.
Kliknutím na graf se zobrazí podrobný seznam úhrad od pacientů.

2813_miniaplikace_denni_obrat

Otevřené karty – Historie

Slouží pro rychlý přehled pacientů, se kterými bylo dnes (nebo ve zvolený den) pracováno. V seznamu se zobrazují za jmény pacientů ikony, aby bylo na první pohled zřejmé, co se s daným pacientem dělo (založená návštěva, vykázané úkony, účtenka, faktura nebo zálohová faktura a příjmový doklad). Můžete si tedy letmým pohledem zkontrolovat, zda jste například nezapomněli zapsat výkony nebo vystavit účtenku. Kliknutím na ikonu se zobrazí detail (např. seznam účtenek).
Seznam je ve výchozím stavu seřazen podle času prvního otevření karty a ve výchozím stavu se zobrazují pouze karty, se kterými pracoval přihlášený uživatel. Má-li uživatel privilegium „Všechna práva v aktuální databázi“, může seznam přepnout do módu, ve kterém jsou zobrazeny všechny otevřené karty pacientů od všech uživatelů.
Tučným písmem jsou zobrazeni pacienti, jejichž karty jsou stále otevřené. Tato miniaplikace tak může sloužit i jako rychlá navigace pro přepnutí pacienta (např. ve Windows 11 se díky liště Start hůře karty přepínají, protože jsou sloučeny pod jednu ikonu – ve Windows 10 šla tato funkce vypnout).

Seznam ikon a jejich význam:
GadgetNavsteva - Bylo vytvořeno vyšetření (dekurs)
GadgetUkony - Byl vykázán výkon nebo protetika
GadgetUctenka - Byla vystavena účtenka
GadgetFaktura - Byla vystavena faktura nebo zálohová faktura
GadgetPlatba - Byla přijatá úhrada (PPD - hotově nebo kartou, PBD)

2820_miniaplikace_historie

Nastavení nástěnky

Co dělat, když některou miniaplikaci nechcete používat nebo nechcete vidět nástěnku vůbec? Není nic jednoduššího než si danou miniaplikaci vypnout. Nastavení nástěnky lze vyvolat kliknutím v levém dolním rohu stavové lišty na ikonu DashboardSettings_m. Zde si můžete jednotlivé vypnout přesunutím miniaplikace ze sloupce „Zobrazené miniaplikace“ do sloupce „Dostupné miniaplikace“.
Zde je možné také změnit pořadí jednotlivých miniaplikací.
Pokud chcete funkci nástěnky vypnout zcela, odškrtněte checkbox [x] Používat nástěnku.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5