Navýšení úhrad vybraných stomatologických výkonů u VZP

VZP ČR nabízí pro rok 2024 plošně smluvním stomatologům úhradový dodatek s navýšenou úhradou u vybraných výkonů nad rámec úhradové vyhlášky (vyhl. č. 319/2023 Sb.)

Nová verze systému PC DENT provede automatické nastavení níže uvedených úhrad a nabídne zpětný přepočet již účtovaných výkonů. Prosím nainstalujte si aktualizaci nebo si stáhněte aktuální verzi z tohoto odkazu https://pcd-update.cgm.cz/DoktorSfx.exe

Pojišťovna VZP by měla úhrady výkonů automaticky přepočíst nicméně doporučujeme provést aktualizaci systému a přepočet před provedením vyúčtování pro ZP aby vytvořená faktura více odpovídala skutečné úhradě od ZP.

 

Kód

Výkon

Výše úhrady v Kč

(navýšeno oproti číselníku VYKONY)

00904

Stomatologické vyšetření reg. poj. do dne dosažení 10 let v rámci registrace a prevence

190

00908

Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce - i v rámci pohotovostní služby

460

00924

Endodontické ošetření - dočasný zub

550

00925

Primární endodontické ošetření - stálý zub - v rozsahu řezáků, špičáků a premolárů

1 001

00926

Primární endodontické ošetření - stálý zub - v rozsahu molárů

1 001

00938

Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem

100

00959

Intraorální incize

240

00961

Následné ošetření po chirurgických výkonech a ošetření jejich komplikací

120

00973

Úprava snímatelné náhrady v ordinaci

110

00976

Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psych. diagnózou nebo psychomotorickou retardací (dětská mozková obrna)

678

00977

Aplikace prefabrikované korunky na dočasný zub

815

00978

Sedace nezletilého pojištěnce midazolamem při ambulantním stomatologickém ošetření

1 421

00979

Sedace nezletilého pojištěnce oxidem dusným při ambulantním stomatologickém ošetření

1 160

 

Uvedené kódy výkonů vykázané s datem provedení v roce 2024 budou ve VZP ČR oceněny sazbami úhrad, které jsou vyšší něž je obsaženo v číselníku VYKONY platném pro rok 2024. Číselníky jsou univerzální pro celý systém veřejného zdravotního pojištění a obsahují úhradu stomatologických výkonů roku 2024 v souladu s vyhl. č. 319/2023 Sb., tj. bez navýšení poskytovaných VZP ČR. V případě stomatologie od roku 2018 VZP ČR nevyžaduje fakturaci (FDAVKA) - viz https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/od-ledna-2018-plati-zjednodusena-forma-predavani-faktur-a-davek-pro-stomatology. Z hlediska úhrad bude ve VZP ČR u smluvních stomatologů pro datum provedení od 1.1.2024 realizováno vyšší interní ocenění na základě vykázané péče (KDAVKA) v měsíčním režimu.

V souladu s vyhl. č. 319/2023 Sb. též VZP ČR při výpočtu agregovaných úhrad za děti a osoby do 18 let věku provede navýšení o 1 až 3 Kč na jednoho registrovaného pojištěnce. Uvedené navýšení bude obsaženo již v úhradách VZP ČR pro odb. 014 za měsíc leden 2024.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.8/5