Nová funkcionalita ePoukazů – informace o stavu schvalování

Vystavujete ePoukazy, na kterých požadujete schválení revizním lékařem? V systému PC DOKTOR můžete získat informace o tom, zda daný ePoukaz byl schválen nebo zda vydávající změnil jeho stav.

Systém ePoukaz zpřístupnil novou funkcionalitu ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O ZMĚNĚ STAVU EPOUKAZU PŘEDEPISUJÍCÍM.
Předepisující má možnost zjistit seznam ePoukazů za dané časové období, na kterých změnila stav schválení zdravotní pojišťovna nebo změnil stav ePoukazu vydávající. V těchto případech byla na ePoukaz provedena operace zdravotní pojišťovnou nebo výdejnou, která může předepisujícího zajímat. Podmínkou je, že je daná zdravotní pojišťovna plně zapojena do procesu schvalování ePoukazů v rámci systému eRecept (modul ePoukaz).
Do „seznamu“ se zařadí ty ePoukazy, u kterých zdravotní pojišťovna za dané časové období, o které si předepisující zažádá, změnila stav schválení na „Dožádání informací ZP“ nebo „Schválený“ nebo Zamítnutý.

Informaci o změnách stavů ePoukazu získáte v systému PC DOKTOR po kliknutí na ikonu se symbolem Rp v pravém horním rohu aplikace.


Zobrazí se Vám okno s případným seznamem neodeslaných dokladů. V dolní části je informace o tom, kdy jste naposled zjišťovali změny stavů ePoukazů. Pokud jste služby ještě nepoužili, je uvedeno jako datum první den v aktuálním měsíci. Datum můžete přepsat.
Po kliknutí na tlačítko Zobrazit systém požádá služby SÚKL o seznam dokladů, na kterých byly provedeny změny a následně jeden po druhém dotahuje informace o konkrétním dokladu.

Poté se zobrazí seznam ePoukazů s aktuálním stavem a informací o tom, zda je doklad schválený, zamítnutý nebo je požadováno doplnit další podklady.
Z tohoto seznamu si můžete zobrazit po stisku klávesy F9 podrobnosti k ePoukazu nebo po stisku klávesy Ent vstoupit do karty pacienta.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5