Novinky a změny v DENTIST+ Červenec 2023

Za uplynulý kvartál jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, funkcí a vylepšení, které by Vám měly zjednodušit každodenní ovládání programu. Zde se s nimi můžete blíže seznámit.

Končí Vám platnost certifikátů? Nyní bude nastavení nových do programu díky funkci centrum certifikátů snadnější. O nové funkci, díky které snadno zavedete nové certifikáty do všech užívaných modulů, si můžete přečíst zde.

Změn v kartotéce jste si jistě již na první pohled všimli. Co vše jsme zjednodušili, jsme uvedli v samostatném článku.

DENTIST+ je možné propojit s KNIHOU OBJEDNÁVEK, která je napojená na CLICKDOC online KALENDÁŘ. Kalendář můžete vidět pouze Vy, nebo možnost objednávek můžete nabídnout i pacientům (všem, nebo vybraným).

Větší zdravotnická zařízení jistě ocení lepší možnosti správy aktualizací a nastavení nabízení aktualizací na úrovni celé databáze. Pro velká zařízení nebo zařízení, která mají v databázi více zdravotnických zařízení, je nově možné přímo na úrovni nastavení databáze nastavit, kterým uživatelům se budou aktualizace nabízet (pozor, ručně může aktualizaci uživatel vyvolat i nadále).
Nicméně díky novému nastavení (Nastavení > Databáze) lze v sekci Upozorňovat na dostupnost aktualizace zvolit, kterým uživatelům se má aktualizace nabízet k instalaci. Toto nastavení na úrovni databáze má přednost před individuálním nastavením, které má každý uživatel nastaveno ve svých uživatelských preferencích.
Spuštění instalace aktualizace tak budete mít více pod kontrolou. I nadále však platí, že aktualizaci databáze může provést pouze uživatel, který má na tuto akci oprávnění a nainstalovat novou verzi programu může jen uživatel, který má dostatečná práva ve Windows.

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q2/2023

 • Nová funkce – Nový přehled Návštěvy. V menu Přehledy a statistiky > Návštěvy je k dispozici přehled, kterým lze zobrazit seznam zadaných návštěv. Tímto přehledem lze například zobrazit seznam návštěv, které nemají vykázán žádný úkon.
 • Nová funkce – V lékovém záznamu pacienta lze jednoduše ikonou přenést názvy léků do dekursu nebo anamnézy (záložka /Léky/). Taktéž byl formulář upraven pro snadnější používání a doplněn o informaci, kdy je nutné zadat číslo dokladu pacienta. Taktéž lze tlačítkem [Nastavení] přímo vstoupit do nastavení eReceptu.
 • Nová funkce – Má-li pacient neuzavřené Úkoly, při otevření jeho karty se otevře seznam úkolů. Tato funkce lze v nastavení vypnout.
 • Nová funkce – V číselníku frekvenčních omezení je nově přidán rychlý filtr pro zobrazení všech aktuálně platných omezení (tlačítko Zobrazit pouze validní položky).
 • Nová funkce – Signalizace použitého uloženého filtru - je-li načten uložený filtr, v levém spodním rohu seznamu je zobrazen název filtru.
 • Nová funkce – Nastavení fronty, skrytí lékaři jsou zobrazeni červeně, při importu dat do fronty se nenabízí kalendáře, které patří skrytým lékařům.
 • Úprava funkce – Poslední výskyt - nově je kromě data vykázání úkonu vidět i hlavní a řádková diagnóza.
 • Úprava funkce – Přeřazení pacienta z vyřazených pacientů ke skartaci zpět do kartotéky. Po přeřazení se obnoví kartotéka, pokud je označený pouze jeden pacient, nabídne se přímo otevření jeho karty.
 • Úprava funkce – Je-li k SSL certifikátu zadáno neplatné heslo nebo heslo není zadáno vůbec, je tato skutečnost signalizována.
 • Úprava funkce – Při vykreslení značky resekce v zubním kříži v kombinaci s pulpitidou, nekrózou, mrtvým zubem, plněným zubem, gangrénou a inlay kořenovou došlo k vylepšení grafické prezentace.
 • Oprava chyby – Registrační lístek se odešle do nové dávky registračních listů i pokud byl změněn záznam se zdravotní pojišťovnou na jinou. Při přidání nové ZP do historie se odesílal lístek správně.
 • Oprava chyby – V dekursu někdy nemusely fungovat odkazy například na vložený eRecept.
 • Oprava chyby – Ve stránkovacím seznamu vylepšeno chování při přidávání a editaci záznamu, po vložení nebo úpravě zůstane označený řádek, který se přidával či editoval.

Úpravy v modulu Správce obrazové dokumentace

 • Nová funkce – Obrázek lze přibližovat nebo oddalovat zkratkou >>CTRL + Kolečko myši.
 • Nová funkce – Obrázek lze zavřít klávesou >>ESC.
 • Nová funkce – Po otevření obrázku se zobrazuje panel nástrojů.
 • Nová funkce – V panelu nástrojů se ve Vlastnostech vypisují informace o obrázku.
 • Nová funkce – V panelu nástrojů ve funkci Barva jsou k dispozici nástroje pro práci s barvou.
 • Nová funkce – Ve stavovém řádku jsou vypsány informace o obrázku.
 • Nová funkce – Pokud není obrázek maximalizovaný, v pravém dolním rohu se zobrazuje prvek pro snadnější změnu velikosti okna.
 • Nová funkce – Ve stavovém řádku jsou vypsány informace o obrázku.

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5