Novinky a změny v DENTIST+ Duben 2023

Seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí, které Vám mohou usnadnit i urychlit práci.

Po vytvoření nového receptu se může recept přímo zobrazit v dekursu - více o této funkci si můžete přečíst v samostatném článku. Dále jsme vylepšili předvyplňování materiálu výplně u výkonu 00921. Podrobnosti zde. A další oblast, které jsme věnovali pozornost, jsou plány.

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q1/2023

 • Nová funkce – Možnost frontě přiřadit kalendář nebo více kalendářů tak, aby se automaticky mohli načíst objednaní pacienti z daného kalendáře.
 • Nová funkce – Při tisku dekursu se v náhledu nově zapamatují nastavené hodnoty zvětšení/zmenšení textu.
 • Nová funkce –  Vylepšení obnovy dat ze zálohy. Proces obnovy přerušit, například v případě "zamrznutí".
 • Nová funkce – Na formuláři pro vykazování protetiky se zobrazuje nové pole Vysvětlivky, které obsahuje informace o úkonu ze zákona (popis, indikační omezení a množstevní limit).
 • Nová funkce – V nastavení tisku je nové tlačítko [Převzít od]. Tato funkce slouží pro převzetí nastavení tisku (okraje, orientace papíru atd.) daného formuláře od jiného uživatele.
 • Nová funkce – Při nastavení propojek je možné převzít nastavení z jiného počítače.
 • Nová funkce – Ke kódům STOMAV byly doplněny vysvětlivky (Popis, Indikační omezení a množstevní limit). Vysvětlivka je vidět při vykazování protetiky v sekci Informace o protetice z číselníku.
 • Nová funkce – Ve správci obrazové dokumentace lze otevřít více obrázků současně. Jsou-li označeny dva obrázky, otevřou se vedle sebe, každý na půlce monitoru, aby se daly porovnat. Je-li označeno více obrázků, otevřou se kaskádově za sebou.
 • Nová funkce – Frázi k úkonům lze doplnit o přednastavenou lokalizaci. Můžete tedy mít frázi pro úkon na spodní čelist, kterým se rovnou zadá i lokalizace.
 • Nová funkce – V menu Služby > Alcatraz - uložená hesla lze po zadání hesla přihlášeného uživatele (pokud se do programu přihlašujete pomocí ověření Windows, tak heslo k Windows, pokud se přihlašujete pomocí SQL uživatele, tak jeho heslo) zobrazit hesla, která jsou v Alcatrazu pro přihlášeného uživatele uložena.
 • Nová funkce – Pokud používáte platební terminál CGM, na účtence po kliknutí na tlačítko [Zaplatit kartou] se automaticky nastaví způsob úhrady na platbu kartou. Navíc nelze tento stav změnit, pokud již existuje z platebního terminálu potvrzenka.
 • Nová funkce – Ve Sledovači událostí lze již odbavené události odznačit, takže je možné je opakovaně odbavit.
 • Úprava funkce – Skartace dokumentace - ošetření přístupovými právy, tuto funkci mohou spouštět pouze uživatelé, kteří mají oprávnění pro zápis do zdravotní dokumentace a osobních údajů.
 • Úprava funkce – Export dat do účetního programu POHODA - Export upraven tak, aby se účtenky zaplacené kartou zapisovaly do ostatních pohledávek. U zálohových faktur a faktur se PPD placené kartou neexportují.
 • Úprava funkce – Časová razítka QTS při exportu do modulu eParafa byla přepnuta na ověření pomocí tokenu CGM Serveru.
 • Úprava funkce –  Optimalizace rychlosti vykreslení vykonaných a plánovaných úkonů v kartě pacienta. Díky tomu by měl být náběh karty pacienta rychlejší.
 • Úprava funkce – Při dotisku dekursu se po otevření formuláře se zadáním odsazení automaticky kursor nastaví na pole se zadáním odsazení - lze tak jednoduše přepsat či potvrdit zadaná hodnota.
 • Úprava funkce – Při mazání pacienta z kartotéky se provádí mazání i z většiny navázaných tabulek. Nemusí se tedy např. ručně mazat pacientovy objednávky, záznamy ve frontě, SMSky, jeho přílohy atd. Nadále ale nelze smazat pacienta, kterému byl např. odeslán doklad na zdravotní pojišťovnu (takový pacient se musí skartovat).
 • Úprava funkce – Vylepšení automatického dokončování zadávání kódů STOMAV a STOMAG u protetiky. Při zadávání kódu se zadaný text hledá v celém kódu, nejen na jeho začátku (počáteční nuly se ignorovaly i dřív). Např. zadání kódu STOMAG "9110302" lze zadat i pouze kódem "10302", číslice "91" se doplní automaticky, protože v číselníku neexistuje žádný jiný kód, který by obsahoval pouze "10302".
 • Úprava funkce – Vylepšená signalizace chybných řádků v seznamu nebo řádků, které mají varování (např. při výsledku validace u vykázaných úkonů v kartě pacienta).
 • Oprava chyby –  Vykazování do nesprávné léčby. V případě nastavení "Po vytvoření nové návštěvy..." na (o) Vytvoř prázdnou léčbu a zobraz formulář pro přidání Výkonu/Protetiky se mohl vykazovaný úkon dostat do jiné léčby (pokud jich na návštěvě existovalo více).
 • Oprava chyby –  Pokud se v prázdné kartě pacienta bez návštěvy použila klávesa >>F8, karta se zavřela.
 • Oprava chyby –  Ošetření stavu, kdy na serveru (hlavním počítači) chybí program SQLCMD.exe (používá se při stahování aktualizace na pozadí a automatické záloze).
 • Oprava chyby –  Ošetřen stav, kdy se v přílohách pacienta pokoušel uživatel otevřít nebo smazat soubor, který byl již smazán jiným uživatelem v síti.
 • Oprava chyby –  Fráze v kartě pacienta a filtrování. Opraveno zapamatování filtrační podmínky a možnost otevření frází s již zapamatovanou filtrační podmínkou. Taktéž došlo k vylepšení chování frází a zapamatování filtrů při vykazování úkonů (filtrování podle vlastníka fráze atd.).

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5