Novinky a změny v DENTIST+ Leden 2023

Seznamte se s novinkami za poslední čtvrtletí, které Vám mohou usnadnit i urychlit práci.

V uplynulém kvartále jsme se věnovali především zjednodušení práce v seznamech. Vznikl nový vyhledávácí prvek, o kterém si můžete přečíst v samostatném článku.

Další posun jsme také udělali ve filtrovacích funkcích, které nyní umožňují nastavit dříve nenastavitelné podmínky. Funkce filtrů jsme uživatelsky zjednodušili o automatické dokončování a snadnější načítání uložených filtračních podmínek. Více se dočtete v samostatném článku.

Taktéž jsme oprášili funkci Lékového záznamu, kterou jsme udělali více viditelnou a snadněji použitelnou.

U Poukazů na vyšetření jsme se inspirovali u receptů a doplnili možnost používat jejich vzory. Založení často se opakujícího poukazu je tedy výrazně rychlejší.

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q4/2022

 • Nová funkce – Ve frontě pacientů se z objednávky při přidání z kalendáře přenáší o pole Místo/Činnost.
 • Nová funkce – Při dotisku dekursu lze vypnout tisk jména pacienta.
 • Nová funkce – Na formuláři pro přidání nového pacienta je možné vybrat, do které Ambulance bude pacient docházet (slouží pro rozdělení pacientů v rámci zdrav. zařízení).
 • Nová funkce – V databázích s více zdravotnickými zařízeními lze nastavit uživatelská práva pro přístup k daným zařízením.
 • Nová funkce – Číslování protetických štítků – pokud se při práci v síti vytvářely ve stejný okamžik současně 2 protetické štítky, předvyplnilo se stejné číslo štítku. Nyní se při uložení štítku s již existujícím číslem automaticky nabídne zvýšení jeho čísla.
 • Nová funkce – Při zadávání indexu CPITN na sextanty je na formuláři zobrazen popis sextantů a nově je možné zapnout volbu [x] Pořadí zadávání podle sextantů. Tato volba mění chování kursoru, kdy se po zadání hodnoty do sextantu 05 automaticky přesune do sextantu 06. Výchozí chování se nemění (pokud chcete zadávat hodnoty po novu, musíte si checkbox zapnout – nastavení se zapamatuje).
 • Nová funkce – Filtrační formulář v kartotéce byl rozšířen o vlastnost našeptávání hodnot. Při psaní hodnot do automatického nebo pokročilého filtru se nabízí možné hodnoty v našeptávači.
 • Nová funkce – Funkce Poslední výskyt lze nově nastavit i pro celé zdravotnické zařízení, požadovaný kód pro sledování tedy není nutné zadávat pro každého uživatele zvlášť.
 • Nová funkce – Historie aktualizace databáze, zde je možné zobrazit seznam verzí s daty instalace. Nastavení > Databáze, tlačítko [Historie aktualizace databáze...].
 • Nová funkce – Import dat z programu SimpleDent.
 • Úprava funkce – Do funkcí Kontrola nevyúčtovaných úkonů a Kontrola vyúčtování pacientovi přibylo při ukončování karty pacienta tlačítko pro přerušení ukončení karty a okamžitý [Návrat do karty].
 • Úprava funkce – Pokud se generují dávky typu žádost o agregovanou platbu, je kvůli kontrole na nenulovou cenu faktury na portálových zdravotních pojišťovnách nastavena cena faktury na 1 Kč (ZP si částku přepočítává podle vlastního registru).
 • Úprava funkce – Při exportu návštěv do modulu eParafa se již nenabízí prázdné dekursy skartovaných pacientů.
 • Úprava funkce – V kalendáři je možné změnit vybraného pacienta i kliknutím na jeho jméno a není tedy třeba klikat na odkaz Jméno nebo malou šipku.
 • Úprava funkce – Funkce [Test spojení] v eReceptu zobrazuje přehledný formulář s výsledkem testu spojení. Návratové XML lze zobrazit přes tlačítko [Zobrazit odpověď].
 • Úprava funkce – V seznamu všech úhrad je nasazen standardní filtrovací formulář, kde lze filtrovat podle libovolného sloupce v seznamu (filtr na benefitní kartu).
 • Úprava funkce – Zjednodušení zadání účasti pacienta s vytvořením nového vyšetření z formuláře objednávky původního kalendáře.
 • Úprava funkce – Druh pojištění je nově nepovinné pole, v případě, že není zadána zdravotní pojišťovna.
 • Oprava chyby – V souhrnném ceníku protetiky nešlo filtrovat podle sloupce Kód STOMAG.
 • Oprava chyby – Lékový záznam, pokud nelze osobu ztotožnit, zobrazovala se chyba Z002. Tento stav byl ošetřen a přímo se zobrazí formulář s možností zadání čísla dokladu (občanský průkaz, pas).
 • Oprava chyby – Seznam SMS zaslaných pacientům – seznam nově dotahuje stav o doručení na pozadí, díky tomu je načítání seznamu rychlejší.
 • Oprava chyby – Synchronizace objednávek z KNIHY OBJEDNÁVEK do DENTIST+, pokud byla činnost delší než 50 znaků.
 • Oprava chyby – Při zavření seznamu SMS mohlo dojít k pádu programu.
 • Oprava chyby – Při vykreslení více oken mohlo dojít k pádu programu, především na monitorech s nižším rozlišením a vyšším DPI či nastavenou lupou.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5