Novinky a změny v DENTIST+ Říjen 2023

Za uplynulý kvartál jsme pro Vás připravili celou řadu novinek, funkcí a vylepšení, které by Vám měly zjednodušit každodenní ovládání programu. Zde se s nimi můžete blíže seznámit.

Hlavní novinkou je jednoznačně funkce nástěnky. Podrobně je tato funkce popsána v samostatném článku.

Jistě potěší i vylepšení kontrol vykazování protetiky. Konkrétně vykazování oprav náhrad, kdy program hlídá nutnou dobu od nasazení náhrady po její opravu (doba podle typu 1 nebo 2 roky).

Další novinky a změny v DENTIST+ za Q3/2023

 • Nová funkce – Před otevřením karty pacienta se zobrazuje formulář pro signalizaci, že se karta pacienta již otevírá - je tak zřejmé, že jste např. dvojklik myší provedli správně a nemusíte se pokoušet otevírat kartu vícekrát.
 • Nová funkce – V protetickém štítku je možné sestavu vytisknout na sestavu, která zobrazuje čelisti. Sestavu lze vytisknout 2x na velikost papíru A4 nebo 1x na velikost papíru A5.
 • Nová funkce – Ve formuláři s historií kódů a značek nad zubem lze zobrazit sloupce s názvem kódu.
 • Nová funkce – Nové speciální omezení. Kód 00973 lze vykázat až 2 měsíce po odevzdání snímatelné náhrady.
 • Nová funkce – V historii zubu lze zapnout sloupec Název, který obsahuje název úkonu, se kterým byla značka vykázána.
 • Nová funkce – V číselníku lékařů cizích zdravotnických zařízení lze nepoužívané lékaře skrýt.
 • Nová funkce –  Při obnově databáze se informace o této akci zaloguje do protokolu uživatelských akcí.
 • Nová funkce –  Fronta - možnost poznačit si poznámku, lze nastavit tak, aby se při uzavření karty program zeptal na změnu stavu a přímo byla možnost tuto poznámku doplnit.
 • Nová funkce – Na faktuře a zálohové faktuře je ve výchozím stavu zobrazen QR kód typu QR platba+F (tedy sloučená QR platba a QR faktura). QR platba v tomto případě obsahuje stejnou částku jako QR faktura. Je-li tedy faktura zaplacena částečně, QR kód obsahuje stále celkovou částku. Pokud nepotřebujete QR fakturu (např. pro skenování do účetnictví), můžete v nastavení programu (menu Nastavení > Zdravotnické zařízení, záložka /Fakturace/) vypnout checkbox [x] Do Faktury generovat jen QR Platba. Tím se bude na fakturu tisknout pouze QR Platba, které obsahuje vždy jen částku k úhradě (zohledňuje již zaplacené zálohy nebo částečné úhrady).
 • Úprava funkce – Kalendář – Rychlejší procházení po měsících. Pod náhledovým kalendářem vedle tlačítka [Dnes] pro rychlý přesun na dnešní den přibyla tlačítka pro skok o 1, 3 a 6 měsíců vpřed nebo vzad. Funkce vždy přeskočí na prvního v daném měsíci.
 • Úprava funkce – Poslední výskyt. Funkce nově zobrazuje i kódy STOMAV.
 • Úprava funkce – Kdy byl kód vykázán - v seznamu vykázaných úkonů je možné kliknutím na daný datum přejít přímo na dané vyšetření.
 • Úprava funkce – Rychlé kódy. Nelze nastavit klávesovou zkratku CTRL+NumPad0 (v dekursu tato zkratka nastavuje velikost lupy na 100%). Vylepšená práce s frázemi i kódů protetik.
 • Úprava funkce – U funkce Tisk návštěvy lze zapnout v tabulce vykázaných úkonů i sloupec Název kódu.
 • Úprava funkce – Oprava dokladu, který je např. elektronicky podepsaný, je jednodušší. Formulář si může automaticky vyžádat odemčení karty. Navíc je zde uveden důvod, proč případně nelze doklad editovat.
 • Úprava funkce – Optimalizace způsobu práce s anamnézou pacienta, lepší signalizace prázdného stavu, rychlejší načítání dat.
 • Úprava funkce – Nové verze knihovny eRecept (v. 1.1.0.184), lepší a podrobnější signalizace vrácených chybových stavů (např. pokud má lékař zadáno špatné heslo atd).
 • Úprava funkce – Zrušení filtrační podmínky na fráze v menu Služby > Dotazy u akcí odeslat e-mail nebo SMS.
 • Úprava funkce – Při záloze / obnově dat z CGM serveru se na klienta posílají podrobnější informace o průběhu.
 • Oprava chyby – V kartě pacienta opravena chyba, když se v příkazovém řádku zubního kříže opakovaně rychle za sebou mačkala klávesa >>F5.
 • Oprava chyby – Při obnově databáze s uloženými přihlašovacími údaji nedošlo k jejich nakopírování do nového serveru a akce se musela provést ručně.
 • Oprava chyby – Modul eKontrol v serverovém režimu v případě chyby zobrazuje uživatelsky srozumitelné hlášení.
 • Oprava chyby – Ukládání frází k protetice do dekursu.
 • Oprava chyby – U eNeschopenky lze zadat telefonní číslo jen ve správném formátu.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5