Otestované čtečky čárových kódů pro snadnou evidenci očkovacích vakcín

S nástupem podzimu přichází sezóna očkování. Ta letošní bude pro řadu praxí snadnější díky nové možnosti využít pro zadávání údajů o očkovací látce čtečku 2D kódu.

Léčiva již dříve nesla na svých obalech strojově čitelné údaje. Jednalo se o standardní čárový kód, který známe z maloobchodního prostředí. S nástupem roku 2019 začala v rámci protipadělkové legislativy platit povinnost léky označovat dvojrozměrným kódem, odtud označení „2D“, který obsahuje více informací o léčivu. Přesněji se jedná o kód výrobku, ten stejný, který byl na čárovém kódu, dále o výrobní číslo krabičky, označení šarže a nakonec datum expirace. Náležitosti označení jsou určeny mezinárodní organizací GS1, samotný strojově čitelný symbol se správně jmenuje GS1 DataMatrix. Bohužel takové označení neobsahuje kód SÚKL, který je sice na obalech povinně uveden, ale je uveden pouze číselným označením bez možnosti strojového čtení.

Společnost CGM vyjednala u výrobce čteček, společnosti Zebra, zvýhodněné podmínky pro uživatele svých SW. Čtečky je možné zakoupit u distribuční firmy na e-shopu https://www.penta.cz v sekci pokladní systémy – healthcare, kdy po zadání kódu „PROMOCGM“ jsou promítnuty slevy na sady s označením:

  • 39791775 Zebra DS2208-HC, 2D, multi IF, kit (USB) kabel, bílá,
  • 39791782 Zebra DS2278-HC, BT, 2D, kit (USB), bílá.

Rozhodujícím impulsem pro strojové čtení byl přesun očkování do gesce ÚZIS. CGM trpělivě vysvětlovala činovníkům ministerstva a provozovatelům systému ISIN, který nově vede údaje o očkování, při společné komunikaci s odbornými společnostmi v čele se SPLDD a Vakcinologickou společností, potřebu vyřešit strojové čtení. Nakonec ÚZIS vydal metodiku, která sice není z technického pohledu ideální, ale umožňuje alespoň načíst a identifikovat očkovací látku pomocí označení šarže vakcíny.

ZEBRA_1Následně po analýze dostupných technických řešení byly vybrány a otestovány dva modely vhodných čteček, oba v provedení pro zdravotnictví. Konkrétně se jedná o drátovou Zebra DS2208-HC a bezdrátovou Zebra DS2278-HC. „HC“ neboli healthcare provedení zaručuje odolnost čteček potřebnou pro desinfekci, jejíž postup výrobce detailně popisuje v dokumentaci. Vybrané modely zároveň využívají pokročilý algoritmus na čtení kódů a umí ve výsledném výstupu označit, kde přesně začíná údaj o šarži. To jsou zásadní výhody, které jiné čtečky nenabízí.

Čtečku samotnou stačí připojit k počítači, vhodné je nastavit také automatické přidávání kódu ENTER nebo TAB, aby se omezil počet potřebných stisků klávesnice, a můžeme skenovat obaly očkování.

Jak celý řetězec funguje?

Vše začíná tím, že SÚKL schválí očkovací látku a informuje o ní ÚZIS. ÚZIS přidá očkovací látku do číselníku očkovacích látek pro ISIN. CGM stáhne z obou organizací potřebné číselníky, zpracuje je a nabídne k aktualizaci uživatelům ambulantních SW. V ten okamžik je vše připraveno pro denní práci.

Lékař při zadávání nového očkování načte čtečkou GS1 DataMatrix symbol z obalu očkovací látky. Ambulantní SW CGM vyhledá dle šarže, o jakou látku se jedná, a doplní údaje do vstupních polí agendy nového očkování. Lékař zkontroluje a následně potvrdí záznam o očkování. Ambulantní SW CGM na závěr odešle záznam do ISIN, kde se vše zaeviduje. Celý proces zadání trvá nízké jednotky vteřin. Tato funkce je dostupná v SW PC DOKTOR a MEDICUS, implementace do CGM MEDISTAR je nyní v procesu a bude vbrzku dokončena.

Společnost CGM vyjednala u výrobce čteček, společnosti Zebra, zvýhodněné podmínky pro uživatele svých SW. Čtečky je možné zakoupit u distribuční firmy na e-shopu https://www.penta.cz v sekci pokladní systémy – healthcare, kdy po zadání kódu „PROMOCGM“ jsou promítnuty slevy na sady s označením:

  • 39791775 Zebra DS2208-HC, 2D, multi IF, kit (USB) kabel, bílá,
  • 39791782 Zebra DS2278-HC, BT, 2D, kit (USB), bílá.

Mohlo by Vás zajímat

Zadávání vakcín do eOčkování pomocí čtečky čárových kódů

PC DOKTOR: Využití čtečky čárových kódů při práci se skladem a vydávání skladových položek

Fotogalerie

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5