Oznámení změny obchodních podmínek od 1. 3. 2021

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně obchodních podmínek s platností od 1. 3. 2021. Jedinou změnou je doplnění přílohy Smlouva o zpracování osobních údajů. Význam této změny Vám blíže vysvětlíme v tomto článku.

Je v zájmu správce osobních údajů zajistit, aby zpracovatel zpracovával údaje zabezpečeným způsobem. Z pohledu GDPR by tak měl být původcem a iniciátorem Smlouvy o zpracování osobních údajů lékař nebo zdravotnické zařízení.

Abychom našim uživatelům usnadnili nezbytnou administrativu, rozhodli jsme se doplnit stávající obchodní podmínky o přílohu s naším návrhem Smlouvy o zpracování osobních údajů. Tato změna je primárně směřována na nové klienty, může však posloužit i stávajícím zákazníkům, kteří by chtěli Smlouvu o zpracování osobních údajů aktualizovat. Zároveň tyto obchodní podmínky nevylučují možnost uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů podle návrhu lékaře nebo zdravotnického zařízení.

Považujeme za důležité upozornit, že pokud nedojde k odsouhlasení obchodních podmínek platných od 1. 3. 2021 nebo k uzavření individuální Smlouvy o zpracování osobních údajů, není naše společnost jako zpracovatel osobních údajů oprávněna poskytovat služby vyžadující přístup k osobním údajům uloženým v ambulantním programu zákazníka (správce) a zpracovávat osobní údaje poskytnuté správcem.

Příloha obchodních podmínek obsahuje VZOR Smlouvy o zpracování osobních údajů. Z tohoto důvodu nejsou v návrhu smlouvy vyplněné údaje „Správce“ a na konci je prostor pro podpis. Je tím zároveň dodržena i formální stránka smluvního dokumentu. Faktické odsouhlasení Smlouvy o zpracování osobních údajů nejčastěji proběhne spolu s novou objednávkou služby, kdy bude k nabídce přiložen text:

"Současně s námi uzavíráte Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž znění tvoří Přílohu č. 1 Obchodních podmínek platných od 1. 3. 2021. Celé znění obchodních podmínek naleznete zde: https://www.cgmsvet.cz/informace/podminky."

Z právního hlediska lze Smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřít aktivním souhlasem ze strany zákazníka, a to například i formou e-mailového souhlasu. Do budoucna umožní tato změna i automatizaci udělení souhlasu v rámci programu nebo zabezpečeného webového prostředí. V případě přání lékaře lze samozřejmě parafovat dokument písemně oběma stranami.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5