PC DOKTOR: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Do aplikace PC DOKTOR byl přidán nový formulář sloužící jako příloha k přihlášce na střední školy.

Do aplikace byl přidán nový formulář sloužící jako příloha k přihlášce na střední školy. Současně s formulářem byl implementován číselník oborů vzdělání. Formulář naleznete pod názvem „LEKARSKY POSUDEK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY“.
Pro zadání a vyhledání oboru v číselníku slouží první tři řádky v sekci kód oboru. Na řádku 2 a 3 je nutné zadat alespoň jeden znak a stisknout klávesu ENTER pro vstup do číselníku. Ten je řazen dle kódu. Pro vyhledání dle názvu je zde možné využít kombinace CTRL+F, kde je nutné zadat část názvu z vyhledávaného textu.
Čtvrtý řádek byl přidán pro možnost zadat libovolný text. V případě, že nemá být vyplněn první řádek obor, je nutné jej přeskočit pomocí myši.

Do formuláře byl nově přidán i text s nápovědou, který se však neobjeví na tiskárně. Pokud formulář tisknete na čistý papír, nezapomeňte zatrhnout volbu „Tisk rastru“.

formulář posudek ke vzdělávání

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5