PC DOKTOR: Návod na implementaci ISIN v programu

Připravili jsme pro Vás návod, jak propojit program PC DOKTOR se systémem ISIN s následným vykázáním očkování proti COVID-19.

Aktuální informace k tématu COVID-19 v našich ambulantních programech najdete ve vytvořeném přehledovém článku.

 

 • PDF verze návodu ke stažení zde: PDF Návod
 • Video návody k jednotlivým bodům naleznete zde

 

1) Nastavení provedete v menu Katalogy > Katalog zaměstnanců

V Katalogu zaměstnanců na svém jméně stiskněte klávesu F8 a zvolte Nastavení COVID (v tomto okně je také zobrazen celý tento návod).

návod pc doktor 1

 • Pokud zatím nebudete očkovat, nastavte si volbu "Pouze zobrazit informace"
 • Sestře (opr. "S") můžete nastavit přístup stejným způsobem
 • Nastavení SSL certifikátu je totožné s nastavením pro eRecept a eNeschopenky (používá se pro ověření jeden jediný)
 • Pro audit přístupu do ISIN se používá NRZP (číslo v národním registru zdravotních pracovníků)
  - NRZP číslo (pokud jej zatím neznáte) získáte kliknutím na ikonu šipečky u pole NRZP
  - Dalším způsobem, jak zjistit Vaše NRZP číslo, je např. přihlášení na webovém portálu https://ereg.ksrzis.cz/,kde v hlavním menu kliknete na tlačítko NRZP, dále volba Pracovníci, zadáte jméno, příjmení, datum narození a stisknete Vyhledat. Poté se v tabulce níže v prvním sloupci u Vašeho jména zobrazí NRZP číslo, které zadáte do nastavení programu dle obrázku.
  - Pokud se Vám po stisku Vyhledat v sekci Pracovníci nezobrazí žádný výsledek, tak zkuste vedlejší volbu(ikonu) Vyhledání pracovníka a postupujte obdobně jako v předchozím případě

Pokud se Vám taková ikona nenabízí nebo to nenalezne žádné NRZP číslo, spojte se prosím s pracovníky technického helpdesku na čísle 222 269 999 nebo adrese helpdesk.registry@uzis.cz. Jejich pomoc je možné využít i při problémech s přihlášením nebo aktivací účtu.

 • PČZ je 3místné pořadové číslo zařízení (nejčastěji u malých ordinací 000)
 • V případě výskytu nějakých problémů či odladění se dá na okně nastavení zatrhnout volba "Zobrazovat XML odpovědi" (nejčastěji použití pouze pro servisní účely)
 • Dále je možno vyplnit klíč (TOKEN) pro přístup do systému Reservatic (viz bod 4 tohoto článku)
  - "Samotný "Token" si můžete vygenerovat v administraci RESERVATIC, pokud máte založen již svůj účet v systému RESERVATIC https://reservatic.com/
  -
  Systém Reservatic je aktuálně určen primárně pouze pro očkovací centra. Pro praktické lékaře je určen pro zjednodušení jiný systém zadávání rezervací, tzv. ISIN/OČKO (nyní v testování a bude doplněno v tomto článku v nejbližších dnech)

 

2) Očkování v kartě pacienta

V kartě pacienta se v pravé části karty následně zobrazí odkaz ISIN

isin pcdr

Totéž dostupné i v menu Základní údaje - ISIN - vakcinace COVID-19

pcdr3

Po stisku Zobrazit se ukáže informace o očkování ze systému ISIN

vakcinace

 • IČ v tomto okně se předvyplňuje automaticky primárně z uloženého IČO v Katalogy > Katalog zaměstnanců a pokud není uvedeno v Katalog zaměstnanců, tak se předvyplňuje z Katalogy > Katalog pracovišť .
 • Přidej na očkovací seznam = je možné přidat pacienta na očkovací seznam(registrace) - viz bod 6 tohoto článku.
 • Telefon a Kontaktní mail = pokud se nenačte z ISIN, tak se automaticky předvyplňuje z os. údajů pacienta a po stisku Ulož a odešli se automaticky odešlou tyto údaje do ISIN spolu s očkováním 
  - pokud kontaktní údaje potřebujete upravit, tak v případě, že máte kurzor v těchto polích, tak je aktivní klávesa F9 pro možnost načtení z os.údajů pacienta a posléze můžete přes tlačítko Aktualizace dat v ISIN tyto údaje odeslat (stejný postup je i v případě, že ručně údaje přepíšete)
 • Reakce a Poznámka = myší přes ikonu šipky nebo klávesou šipkou dolů můžete vybrat z dříve již použitých textů
 • Text do karty = možnost si nadefinovat vlastní frázi, která se bude automaticky přepisovat do dekurzu společně s očkováním; tuto frázi uložíte pro příští použití na pravé straně okna přes ikonu disketky
 • Tlačítko Informovaný souhlas = pro vybranou očkovací látku se po stisku tohoto tlačítka zobrazí příslušný předvyplněný formulář (zatím dostupné pouze pro očk. látku AstraZeneca/Vaxzevria)
 • V dolní části okna jsou tyto možnosti pro přepis do dekurzu pacienta:
  • Vždy = automaticky se přepíše vlastní i očkování provedeno jinde
  • Pouze vlastní = očkování provedeno jinde se přepisovat nebude
  • Nikdy = nebude se přepisovat žádné očkování do dekurzu pacienta
 • K přepisu do okna očkování probíhá vždy automaticky
 • Po prvé dávce objednat pacienta = po stisku Ulož a odešli a následného potvrzení účtovaného výkonu se otevře automaticky kalendář s posunem o X dnů dopředu (Comirnaty +21 , Moderna + 28, AstraZeneca +84) pro možnost objednání
 • Po druhé dávce zobrazit certifikát = Tisk certifikátu se nabídne automaticky po stisku "Ulož a odešli" druhé dávky očkování
 • Předplnit poslední použitou indikaci = pokud se nenačte z ISIN žádná informace o indikaci, použije se poslední použitá indikace v programu
 • Klávesa Del = Vymaže dávku z vakcinace v ISIN a z programu (vč. okna očkování a výkonu)
 • Klávesa F5 = Přerušení očkování, např. kvůli nežádoucím účinkům (očkování nedokončeno, první dávka podána)
 • Klávesa F6 = Certifikát provedeného očkování (certifikát lze tisknout, pouze, pokud je označen řádek na ukončeném očkování)
  - Po zapsání druhé očkovací dávky se automaticky nastaví stav vakcinace na ukončenou a je možné vytisknout certifikát o provedeném očkování. Před stiskem klávesy F6 označte řádek, kde je stav ukončený. Tisk certifikátu provádějte v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR až po ukončení vakcinace, tedy výhradně po podání druhé dávky. Systém vygeneruje certifikát elektronicky podepsaný pečetí ÚZIS, který můžete vytisknout a opatřit razítkem Vašeho PZS.
 • Klávesa F9 = Náhled do okna očkování

Pro nové očkování zvolte Nový záznam, vyplňte Záznam o očkování a stiskem Ulož a odešli dojde k odeslání do
systému ISIN, k vyúčtování příslušného kódu (99930,99931,99932, 99933, 99934) a k přepisu do agendy očkování.

injekce a očkování

3) Systém Reservatic

Systém Reservatic je aktuálně určen primárně pro očkovací centra. Pro praktické lékaře je určen pro zjednodušení jiný systém zadávání rezervací, přidávání pacientů na očkovací seznam - viz bod 6 tohoto článku.

Naleznete v menu Kalendář > Reservatic - objednávky na vakcinaci

reservatic objednávky

přístup do reservatic

 • Výrazným písmem jsou zobrazeni pacienti, kteří jsou již založeni v kartotéce a stiskem Enter lze zobrazit kartu.
 • Zeleně jsou označeni ti pacienti, kteří ke zvolenému datu mají záznam v okně injekce a očkování s vakcínou, která má informaci COVD
 • Světle jsou zobrazeni pacienti, kteří nejsou založeni v kartotéce. Založit je můžete stiskem Enter.

neznámý pacient)

V kartě pacienta pak postupujte dle bodu 2.

4) Hromadný import záznamů o očkování ze systému ISIN

Pokud jste dosud pracovali přímo se systémem ISIN a chcete informace do něj zadané přenést do PC DOKTORa (zápis do karty pacienta, očkování a vykázání výkonu na pojišťovnu), postupujte dle návodu níže.

Funkce slouží pro hromadný import záznamů z Excel souboru pořízeným ve webové aplikaci ISIN.

- Přihlaste se na webu na adrese https://ereg.ksrzis.cz a poté stiskněte ikonu Pacienti COVID-19!

Pokud se Vám taková ikona nenabízí, spojte se prosím s osobou tzv. žadatele za vaše zařízení, aby Vám podal žádost o přístup do aplikace "Pacienti COVID-19", role „Vakcinace“.Jméno žadatele Vám případně sdělí pracovníci technického helpdesku na čísle 222 269 999 nebo adrese helpdesk.registry@uzis.cz. Jejich pomoc je možné využít i při problémech s přihlášením nebo aktivací účtu.

- Poté stiskněte ikonu Moje očkování . V této sekci je možné použít filtry a výsledný seznam exportovat do Excelu přes tlačítko Export

- Výsledný soubor uložte na disk.
- Ve webové aplikaci ISIN se Vám vygeneruje a uloží soubor ve formátu xlsx, a tudíž je nutné jej poté nejdříve přeuložit v Excelu do formátu csv (v Excelu v menu: Soubor - Uložit jako - zvolit složku kam se má uložit - Uložit jako typ: CSV(textový soubor s oddělovači) (*.csv) .

 • Kontakty na Helpdesk a metodickou podporu pro pomoc s přihlášením, exportem atp.: UZIS podpora

Import v programu poté naleznete v menu Služby - Komunikace dle standardu MZ - ISIN - hromadný import záznamů o očkování 

pc doktor

import záznamů z ISIN


Bude provedeno
- vyhledání pacienta v kartotéce, případně založení nového
- záznam do agendy očkování pacienta
- záznam do agendy vyúčtování pro zdravotní pojišťovnu
- záznam do dekurzu pacienta

 • Stiskněte tlačítko Vykonej a vyhledejte CSV soubor určený k importu. Po načtení se zobrazí v pravé části okna seznam pacientů, u kterých proběhl import.
 • Stiskem Enter se můžete podívat do karty.
 • Dále můžete přes klávesu F2 uložit pacienty do jedné skupiny.

Vámi vytvořená skupina pacientů bude primárně k dispozici v menu Dokumentace > Skupiny pacientů a dalších
přehledových funkcí programu. 

5) Hromadné získání informací o očkování z ISIN pro skupinu pacientů

Například před pozváním pacientů na očkování COVID je možno také využít kontrolu, která pro Vámi předem vytvořenou skupinu pacientů určenou k objednání získá hromadně informaci o očkování ze systému ISIN, čímž zjistíte, zda pacient byl či nebyl očkován (např. očkování jinde atp).

Tuto možnost naleznete v hlavním menu programu v Dokumentace > Skupiny pacientů.
Označíte Vámi předem vytvořenou skupinu pacientů (např. dle věku), vytvořenou pomocí tohoto článku: Skupiny dle věku
Poté stiskněte klávesu F2 - Získání info z ISIN, kde máte na výběr možnosti:

 • u všech pacientů ze skupiny (používá se vždy pro prvotní načtení pro danou skupinu pacientů)
 • pouze pro pacienty bez záznamu (použití pro opakované načtení pouze u pacientů, kterým informace o očkování chybí, např. ještě neměli v čase prvotního načtení žádné očkování nebo nebyli ztotožnění s ISIN)
 • pouze pro pacienty s první dávkou (použití pro opakované načtení pouze u pacientů, kteří mají 1. aplikaci a druhá jim chybí)
 • přidání pacientů na očkovací seznam = viz bod 6 tohoto článku
 • načtení pacientů uvedených na mém seznamu = vytvoří novou skupinu pouze s pacienty na mém očkovacím seznamu
 • načtení pacientů vedených v systému ISIN = vytvoří novou skupinu, kde jsou všichni moji pacienti, kteří jsou vedeni v ISIN, s informací, zda jsou na mém seznamu nebo zda jsou registrováni přes centrální systém


isinskupina

Volby "u všech pacientů ze skupiny" a "pouze pro pacienty bez záznamu", popis:

V pravém dolním rohu se bude postupně zobrazovat průběh načítání informací ze systému ISIN. Po dokončení se zobrazí v pravé části okna nové sloupce OčkCOVID, 1.aplikace a 2.aplikace, kde se Vám u pacientů, kteří již prošli očkováním, zobrazí informace o očkování. Také se provede automaticky barevné označení neztotožněných pacientů s ISIN (např. chybné jméno nebo r.č). Dále můžete vzápětí kliknutím do seznamu pacientů pomocí kláves Fx vytvářet další (pod)skupiny:

 • F3 = neztotožněné(barevné) pacienty uložit do samostatné skupiny
 • F4 = vytvořit skupinu pouze již očkovaných
 • F5 = označit všechny očkované pacienty(např. pro možnost hromadného smazání ze skupiny)Zároveň se údaje o očkování přepíší do dekurzu (dle nastavení uvedeném v bodě 3) a okna očkování.

6) Přidání pacientů na očkovací seznam (zadávání rezervací)

Pro praktické lékaře je možné používat přidávání pacientů na očkovací seznam a tím je zaregistrovat k plánovanému očkování u praktického lékaře. Na očkovací seznam nelze přidat pacienty, které lékař nemá ve své kapitaci, tedy tuto funkci nelze využít pro jiný typ zařízení, než jsou praktičtí lékaři.

Přidávat pacienty na očkovací seznam lze pouze:

 • své pacienty v kapitaci
 • pacienty, kteří zatím nemají registraci v Centrálním rezervačním systému (CRS, Reservatic)
 • pacienty, kteří zatím nemají provedeno očkování

Přidání pacientů na očkovací seznam můžete provést dvěma způsoby:

 •  Z karty konkrétního pacienta v okně ISIN tlačítkem Přidej na očkovací seznam

Popisek tohoto tlačítka se mění dle stavu jestli pacient je nebo není přidán na očkovací seznam.

 •  Hromadně z Dokumentace > Skupiny pacientů - volbou přidání pacientů na očkovací seznam

Další možnosti:

 • načtení pacientů uvedených na mém seznamu = vytvoří novou skupinu se všemi pacienty, které jsou v ISIN vedeni, že jsou pouze na mém očkovacím seznamu (zobrazí se poté i v kartě pacienta po pravé straně)
 • načtení pacientů vedených v systému ISIN = vytvoří novou skupinu, kde jsou všichni moji pacienti, kteří jsou vedeni v ISIN s informací, zda jsou na mém očkovacím seznamu nebo zda jsou registrováni přes centrální systém (zobrazí se poté i v kartě pacienta po pravé straně)

Následně se zobrazí dotaz na název skupiny pacientů - je předplněn výchozí název od nás. Po doběhnutí funkce se přeskočí automaticky na tuto skupinu.

Ve sloupci Očk se zobrazí:

 • fajfka= pokud je pacient na Vašem očkovacím seznamu
 • křížek = zjištěno, že pacienta nebylo možno přidat na očkovací seznam z důvodu, že pacient není můj nebo je již registrován přes centrální systém nebo už má očkování (zobrazí se i v kartě pacienta po pravé straně)
 • nic = můžete přidat pacienta na očkovací seznam nebo pacient byl odebrán ze seznamu

Odebrat pacienta z očkovacího seznamu lze z okna ISIN v kartě konkrétního pacienta.

V kartě pacienta po pravé straně je zobrazena informace, jestli pacient je již na očkovacím seznamu - pokud ještě nebylo zahájeno vlastní očkování.V kartě pacienta po pravé straně je zobrazena informace, jestli pacient byl již registrován přes CRS - pokud ještě nebylo zahájeno vlastní očkování.

V kartě pacienta po pravé straně je zobrazena informace, pokud pacient náleží jinému lékaři - pokud ještě nebylo zahájeno vlastní očkování.

V kartě pacienta po pravé straně je zobrazena informace, pokud pacient odmítá očkování  - lze jen pokud u pacienta není žádný záznam a pacient není na očkovacím seznamu.

Další informace k tématu COVID-19 v našich ambulantních programech najdete ve vytvořeném přehledovém článku.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.5/5

11 komentářů

 • Dobrý den, zkusili jste někdo vytáhnout informace o 500 pacientech z ISIN? Koho napadlo vložit při nenalezení pacienta tvrdý STOP vyhledávání, bez možnosti automaticky pokračovat dál? To je tragedie, sedět při tomhle tempu vyhledávání v pomalém ISIN a ručně odentrovávat každých pět minut nenalezeného pacienta. Nemůžete, prosím, ty nenalezené jen hodit do nějaké skupinky a zobrazit je až nakonec?
  Díky Poděbradský
 • Dobrý den, zkusili jste někdo vytáhnout informace o 500 pacientech z ISIN? Koho napadlo vložit při nenalezení pacienta tvrdý STOP vyhledávání, bez možnosti automaticky pokračovat dál? To je tragedie, sedět při tomhle tempu vyhledávání v pomalém ISIN a ručně odentrovávat každých pět minut nenalezeného pacienta. Nemůžete, prosím, ty nenalezené jen hodit do nějaké skupinky a zobrazit je až nakonec?
  Díky Poděbradský
  • Dobrý den,
   děkuji za podnět. Již jsme obdobnou situaci zaznamenali a připravujeme úpravu programu. Bohužel tyto situace ukázala až praxe protože testovací prostředí ISINu neobsahuje mnoho dat.
   Jakmile bude úprava připravena budeme Vás informovat a upravíme popis v tomto článku.
   S pozdravem Miloš Jelínek
 • Kde lze získat token pro přístup do systému Reservatic?
  • Dobrý den,
   systém Reservatic je aktuálně používán hlavně očkovacími centry. Informace o použití centrálního rezervačního systému praktickými lékaři zodpovědné instituce teprve upřesňují. Dle posledních informací budou rezervace probíhat pomocí systému ISIN. Jakmile budeme mít další informace budeme je přidávat do článku o napojení na ISIN. Samozřejmě budeme naše programy průběžně upravovat tak aby lékařům očkování co nejvíce usnadnily.


 • G M 22. 2. 2021
  Prosim jeste doprogramovat velmi dulezitou funkcionalitu do prace se skupinou pacientu a to, zda maji pacienti jiz 2 davky nebo jen 1. Ve vypisu se ukazuje pouze datum posledni vakciny a neni jasne, zda je to druha. Slo by doplnit dva sloupce?

  • Dobrý den,
   ano. Sloupce jsme doplnili. Viz upravený návod (bod 6) výše. Bude k dispozici automaticky v další aktualizaci programu. Aktuálně možno také v této aktualizaci programu vyzkoušet, zde: http://dialogmis.cz/download/DoktorSfx.exe
   S pozdravem
   Matoušek Libor
  • Bylo by dobré, aby se odkaz na aktualizaci objevil na začátku článku, než se začne nastavovat.
   Libor Fendrych
 • "Pro praktické lékaře je určen pro zjednodušení jiný systém zadávání rezervací, tzv. ISIN/OČKO (nyní v testování a bude doplněno v tomto článku v nejbližších dnech)" - můžeme se optat jestli to můžeme čekat v úterý ráno nebo spíš v neděli a raději začít zapisovat ručně?? Děkuji Holcová

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.