PC DOKTOR: Nové funkce v okně Trvale užívané léky

Do okna Trvale užívané léky byly doplněny nové funkce. Umožněno je hlídat údaje pro eRecept, přednastavit důvod ZÚHR nebo upravit množství či platnost při vystavování nového receptu.

Přednastavení důvodu ZÚHR

U léků, které je nutné předepsat se zvýšenou úhradou, máte nově možnost si přednastavit, aby se ZÚHR zatrhávala automaticky a případně se vyplnil i důvod. Nastavení provedete v implementaci okna Trvale užívané léky pod tlačítkem [Definice a kontrola ZUHR].

Trvale uzivane leky ZUHR

Nový lék zadáte stiskem klávesy >>Insert a výběrem ze seznamu léků. Zadat můžete i zdůvodnění zvýšené úhrady. Vše pak uložíte kliknutím na tlačítko [Ulož]. Kliknutím na tlačítko [Doplň vzor do Trvalých léků všech pacientů] rozehrajete nastavení vybraného léku všem pacientům.

Kontrola zadané ZÚHR

Zda máte zadanou ZÚHR u léku si můžete zkontrolovat na několika místech. Přímo v trvalých lécích jsou sloupce ZUHR a důvod ZUHR. Upravit důvod můžete ve spodní části okna. 

Trvale uzivane leky ZUHR 2_1

Dalším místem, kde si můžete zkontrolovat zadání ZUHR, je Přehled trvale užívaných léků k datu. Přehled najdete v menu Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Trvalá medikace > Přehled trvale užívaných léků. V přehledu si zadejte do pole Název léku kontrolovaný lék a po kliknutí na tlačítko [Hledej] si ve sloupci ZUHR můžete zkontrolovat, jestli mají všichni pacineti nastavenou zvýšenou úhradu. Stiskem klávesy >>Enter můžete vejít do karty pacienta a případně údaje opravit.

Změna platnosti a repetaturu při vystavování nového receptu

V implementaci Trvale užívaných léků si zaškrtněte volbu [x] Při předepsání léku možnost uvést i platnost a repetatur. Jakmile na léku stisknete klávesu >>Enter nebo poklikáte myší, zobrazí se Vám okno Parametry léku. V okně máte možnost upravit všechny parametry léku, jako je právě repetatur nebo platnost receptu. Po stisku tlačítka [OK] se vrátíte do Trvale užívaných léků a můžete vystavit další recept.

Trvale uzivane leky Parametry leku

Všechny vystavené recepty se vystaví po zavření okna Trvale užívané léky.

Kontrola osobních údajů při vstupu do okna

V implementaci Trvale užívaných léků si můžete zapnout kontrolu osobních údajů při vstupu do okna. Zatrhněte volbu [x] Při otevírání okna kontrolovat osobní údaje. Při spouštění trvale užívaných léků se budou kontrolovat osobní údaje, jestli jsou zadané všechny údaje potřebné pro vystavení eReceptu. V případě, že nebudou zadané všechny, bude zobrazeno upozornění s možností zobrazit osobní údaje a údaje doplnit. 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5