PC DOKTOR, PC DENT: Jak pracovat s eNeschopenkou krok za krokem

Série jednoduchých návodů, jak pracovat s eNeschopenkou.

Pro správné fungování eNeschopenky musíte mít aktuální verzi PC DOKTOR/PC DENT.

Pokud jste ještě neprovedli úvodní nastavení IČPE, postupujte prosím podle článku Získání přiděleného IČPE a základní nastavení eNeschopenky

Obsah

Vystavení nové neschopenky
Převzetí práce neschopného do péče
Ukončení neschopenky
Oprava založení/ukončení neschopenky
Změny v průběhu neschopenky - hlášení ošetřujícího lékaře
Potvrzení o trvání neschopnosti
Odeslání žádosti (zpětné uznání, vycházky mimo standardní časy atd.)

Vystavení nové neschopenky

Z karty pacienta spusťte funkci Neschopnosti, a to buď přes menu Doklady > Neschopnosti kliknutím na ikonu, nebo klávesovou zkratkou >>Ctrl+N. Po kliknutí na Nová PN, nebo po stisku klávesy >>Insert, se Vám zobrazí formulář pro zadání nové pracovní neschopnosti.

ePN2020_neschopenka

Ihned po spuštění okna se spustí komunikace s ČSSZ a dotáhnou se údaje o pacientovi. Během komunikace s ČSSZ bude zobrazeno upozornění. 

ePN2020_komunikace s cssz

Jakmile jsou dotaženy údaje pacienta, je nutné vyplnit chybějící údaje o místě pobytu pacienta nebo jeho zaměstnavateli. Kliknutím na ikonu v části B se zobrazí seznam adres pacienta, které jsou vedeny u ČSSZ nebo v osobních údajích, a je možné vybrat správnou. Kliknutím na stejnou ikonu v části C se zobrazí seznam zaměstnavatelů pacienta. Případně máte možnost zadat jiné údaje. Následně je potřeba vyplnit i povinné údaje týkající se pracovní neschopnosti, jako je Diagnóza a datum Neschopen práce od.


Jakmile jsou vyplněny všechny údaje, klikněte na tlačítko [Ulož] a údaje se odešlou na ČSSZ. V případě, že bude chybět některý povinný údaj nebo zadané datum nebude v povoleném intervalu, bude zobrazeno upozornění.

Po úspěšném odeslání se nabídne tisk PN a následně bude nová PN zobrazena v seznamu neschopností a bude u ní zobrazena fajfka.

VIDEO návod:

 

Převzetí pracovně neschopného do péče

V případě, že přebíráte do péče pracovně neschopného pacienta od jiného lékaře, klikněte v seznamu neschopností na tlačítko [Převzetí PN]. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno Hlášení ošetřujícího lékaře a spustí se komunikace s ČSSZ, během které se najdou vystavené PN daného pacienta. Výběr provedete dvojklikem nebo klávesou >>Enter. Následně v Hlášení OL zadejte datum převzetí a kliknutím na tlačítko [Odešli] provedete uložení nové PN.

Ukončení neschopenky

Pro ukončení PN vyberte příslušnou PN ze seznamu vystavených dvojklikem nebo klávesou >>Enter. V zobrazení PN zadejte konečnou diagnózu, datum Neschopen práce do a datum vystavení a podpis. Po zadání diagnózy se automaticky nastaví dnešní datum a podpis dle konfigurace v Katalogu zaměstnanců. Po uložení tlačítkem [Ulož] se ukončení PN odešle na ČSSZ.

Oprava založení/ukončení neschopenky

V případě, že je nutné upravit některé údaje v dříve vystavené PN, vyberte ji ze seznamu dvojklikem nebo klávesou >>Enter. V zobrazené neschopnosti upravte potřebné údaje a uložte tlačítkem [Ulož]. Opravná PN se odešle na ČSSZ.

Změny v průběhu neschopenky - odeslání Hlášení ošetřujícího lékaře

Pomocí formuláře Hlášení ošetřujícího lékaře můžete nahlásit změnu týkající se vydané neschopnosti. Máte možnost povolit nebo zrušit vycházky, povolit změnu místa pobytu během pracovní neschopnosti, změnit diagnózu, nahlásit porušení režimu, předat pracovně neschopného jinému lékaři nebo zadat změnu hospitalizace.

ePN2020_HOL

Formulář Hlášení OL spustíte z vydané PN kliknutím na tlačítko [Hlášení oš. lékaře]. V zobrazeném formuláři pak zaškrtnete požadované hlášení, zadáte požadované údaje a kliknutím na tlačítko [Odešli] hlášení odešlete na ČSSZ.

VIDEO návod:

 

Odeslání Potvrzení o trvání DPN

Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti vydáte z vystavené PN. Po vyplnění datumů Je ke dni a Vystaveno dne a po podpisu lékaře se kliknutím na tlačítko [Potvrzení DPN] potvrzení odešle na ČSSZ. Do polí Je ke dni a Vystaveno dne se přednastavuje datum "Neschopen práce + 14 dní". Je rovněž možné toto datum nastavit stisknutím tlačítka [+14] vedle pole Je ke dni. Do pole Podpis se automaticky dotahuje údaj dle konfigurace v Katalogu zaměstnanců.

Odeslání Žádosti ošetřujícího lékaře (reviznímu lékaři)

Z modulu eNeschopenky máte také možnost odesílat Žádosti ošetřujícího lékaře. Ve vystavené PN klikněte na tlačítko [Žádost].

Máte možnost odesílat následující dokumenty:

 • Zpětné uznání pracovní neschopnosti
 • Uznání dočasné pracovní neschopnosti 7 dnů po ukončení orgánem nemocenského pojištění
 • Možnost měnit dobu vycházek
 • Pobyt v cizině

ePN2020_žádosti

U každé žádosti je nutné vyplnit datum vystavení, důvod žádosti a přiložit lékařskou zprávu. V závislosti na typu žádosti je pak potřeba doplnit další údaje, jako je například datum Neschopen od, kdy je možné měnit vycházky nebo adresu pobytu v zahraničí. Po vyplnění potřebných údajů žádost odešlete kliknutím na tlačítko [Odešli].

 

Celý návod si můžete také stáhnout zde: https://pruvodci.cgmsvet.cz/pc-doktor-eneschopenka-2020/

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.1/5

22 komentářů

  • Dobrý den
   mám stejný problém: tiskne se pouze formulář DPN bez údajů!
  • Dobrý den, problém lze vyřešit resetem nastavení tisku. Na tiskovém okně, kde standardně volíte Tisk, klikněte na tlačítko Inicializace a poté na Výchozí nastavení. Tento problém bude také odstraněn v aktualizaci, která bude vydáná v nejbližších dnech.
 • připojení funguje, při zadání tisku se vytiskne pouze prázdný tiskopis PN bez jediného vepsaného údaje
  • Miloš Jelínek 11. 12. 2019 upraveno
   Dobrý den,
   kontaktuje Vás naše konzultantka a zjistí, kde nastal problém.

   EDIT:
   Problém se podařilo vyřešit resetováním nastavení tisků.
  • Mám stejný problém
  • Dobrý den,
   problém lze vyřešit resetem nastavení tisku.
   Na tiskovém okně, kde standardně volíte Tisk, klikněte na tlačítko Inicializace a poté na Výchozí nastavení.
   Tento problém bude také odstraněn v aktualizaci, která bude vydáná v nejbližších dnech.
 • Dobrý den, vložila jsem testovacího pacienta, ale po Ctrl+N mně PC Doctor hlásí chybný kod OSZ.
  Děkuji
  • Dobrý den,
   prosím ověřte konfiguraci eNeschopenky (ikona počítačku vlevo dole) - tlačítko Konfigurace EPN 2000. Zde by měl být v poli kód SSZ vybrán kód pracoviště OSZ. Pokud kód není vyplněn, vyberte pobočku se seznamu.
  • Dobrý den, mám doplňující dotaz k této otázce.
   1) Kód pracoviště OSZ budu muset vyhledávat u každého pacienta zvlášť ?
   2) Co když zadám chybné pracoviště OSZ?
   Děkuji za odpovědi!
  • Dobrý den,
   1) kód pracoviště se nastavuje v konfiguraci eNeschopenky - tedy jen jednou. Je to kód OSZ, která je místně příslušná Vaší ordinaci.
   2) toto je otázka spíše na ČSSZ, systém eNeschopenku odešle, nicméně její následné zpracování se zřejmě prodlouží, jelikož bude uvedená špatná OSZ. Předpokládám, že v takovém případě by Vás ČSSZ na toto upozornila.
 • Dobrý den, při nastavování ePN se při přidělení EICP nabízí možnost modifikovat údaje na PSSZ/OSSZ při kliknutí na odkaz se ukáže hlášení, že stránka webová neexistuje.
 • Při založení PN v ostré verzi se ukáže Vámi zveřejněná tabulka údajů v modrém poli ne zeleném, což je samozřejmě podružné, ale automaticky se neodešla čeká ve frontě, při zmačknutí tlačítka eModul(fronta) se PN odešle ale vrátilo se mi mailem, že nemám založený certifikát na OSSZ, při zmačknutí odkazu na založení certifikátu na OSSZ se zobrazí, že web stránka neexistuje. Přři dotazu na OSSZ mám vyřešit s výrobcem programu,

  e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
  Vážená paní, vážený pane,
  Česká správa sociálního zabezpečení obdržela prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e – Podání Vaše podání HPN.

  Upozorňujeme, že Vaše podání obsahuje chybu, z tohoto důvodu nesplňuje podmínky § 162 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto se k němu nepřihlíží a Česká správa sociálního zabezpečení jej dále nezpracovává.
  Na konci této zprávy naleznete číslo (kód) a popis chyby ve Vašem e - Podání.

  Vzhledem k tomu, že Vaše podání nelze přijmout a dále zpracovat, zašlete jej prosím po odstranění chyby znovu ve správném formátu, struktuře a tvaru.

  Pro zodpovězení Vašich případných dotazů kontaktujte prosím místně příslušnou správu sociálního zabezpečení nebo Call centrum technické podpory eSlužeb ČSSZ na tel: 800 050 248.

  Děkujeme, že využíváte službu e - Podání.
  Česká správa sociálního zabezpečení

  Datum doručení podání: 2019-12-17T13:05:12
  VS podávajícího zaměstnavatele:
  Identifikátor podání (VREP): 6592F507248D41328A2AB82B33DC917A
  Identifikátor podání (ČSSZ): 884A1334823B4F9FBED10FAC706D6AD8
  • Dobrý den,
   spojíme se s Vámi abychom se na problém podívali přímo u Vás.
  • dobrý den, mám problem vystavit PN u Slováku pracujícíh v CR, r.č přidelené ZP nefunguje , píše mi PSSZ že je nesprávné, mám psát jejich r.č. ze Slovenska ? MUDr. Vokřálová Adriana , děkuji za odpověd
  • Dobrý den,
   situaci ověřím na ČSSZ, jak jsme se telefonicky domluvili.
 • PC Doktor-při tisku dílu 2 se místo ulice přepisuje město?
  • Dobrý den,
   nastavení tisku jsem zkontroloval a je v pořádku. Pokud u Vás problém přetrvává, je nejlepší kontaktovat přímo naší linku podpory, abychom ověřili nastavení přímo u Vás.
 • dobrý den,
  vyplním eneschopenku, zkontroluji bydliště, odešlu ji a tisknu a adresa u pacienta se mi přepíše na jinou adresu. To, že se při odesílání vyplní jiná adresa bydliště nedokážu ovlivnit. Tato adresa se přenáší z databáze ČSSZ ?
  děkuji za odpověď Pavla Jenčová
  • Dobrý den,
   na tisku PN by měla být stejná adresa, která je vyplněná na PN. Tato adresa se primárně přebírá z ČSSZ ale můžete ji ručně přepsat nebo vybrat pomocí ikony seznamu. Např. adresu, kterou máte v osobních údajích pacienta.
  • Co mám tedy udělat, aby se mi primárně přebrala adresa, kterou mám v osobních údajích pacienta?
  • Dobrý den, pokud chcete adresu změnit jednorázově, stačí jí při zakládání PN vybrat pomocí ikony seznamu (vedle pole "Č.o." u adresy pacienta) a vybrat řádek "Trvalá adresa". Pokud chcete aby systém vždy (u všech pacientů) používal adresu z osobních údajů lze to nastavit, nicméně to nedoporučujeme - ČSSZ by měla vracet správné údaje. Nastavení provedete otevřením okna neschopností k karty pacienta, následně klikněte na ikonu počítače vlevo dole, klikněte na tlačítko "Konfigurace ePN2020" a ve spodní části zaškrtněte "Prioritní adresu pacienta v aplikaci"

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.