PC DOKTOR: Přehled testů na COVID-19

Jak si jednoduše udělat přehled o počtu žádanek a testů na COVID-19? Nově máte možnost využít nový Přehled žádanek na COVID-19.

Nově máte možnost využít v programu PC Doktor nový přehled žádanek a testů na COVID-19. Přehled spustíte z menu Pojišťovna > Přehledy za období > COVID - přehled žádanek a testů. Po spuštění zadejte požadované období a vyberte, co chcete hledat. Do přehledu je možné zahrnout vystavené covidové žádanky, testy protilátek, antigenní testy a RNA. Výsledný seznam je možné ještě ovlivnit zahrnutím pouze pozitivních výsledků, nebo výběrem ZP nebo skupiny pacientů.

Prehled covid zadanek

Na začátku výsledného seznamu jsou součty jednotlivých typů vyšetření a jejich výsledků. Následuje seznam pacientů a jejich výsledků. Klávesou >>Enter zobrazíte vybranou žádanku nebo test, případně můžete klávesou >>F9 zobrazit kartu pacienta. Stiskem klávesy >>F2 pak uložíte pacienty do skupiny.

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5