PC DOKTOR: Přehled novinek a verzí

Přinášíme Vám přehled všech vydání ambulantního systému PC DOKTOR a prostor, ve kterém můžete sledovat vývoj našeho produktu. Díky stručné anotaci článků lze rychle vyhledat téma, které Vás zajímá, a daný článek tak může posloužit k zodpovězení Vašich otázek z konkrétních oblastí produktu.

V produktu PC DOKTOR dochází k pravidelným aktualizacím. V jednotlivých článcích se nevyskytují pouze popisy novinek, ale je-li to možné, přinášíme Vám rovnou odkazy na návody a vysvětlení k nastavení a funkčnosti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizace se Vám nabízejí na serveru (hlavním PC) po ukončení programu automaticky, nebo ji lze vyvolat z programu v menu Obecné - WWW strany - Aktualizace PC DOKTOR -  HotFix z WWW či Stažení verze z WWW a její vystavení.

Zde jsou přímé odkazy ke stažení na poslední aktualizace:
DoktorSfx (všechny PC)
VZPkontrol (všechny PC)
Brevir (pouze pro hlavní PC = Server)
CGMServer (pouze pro hlavní PC = Server)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2023

Dubnové vydání 2023

 • Programy VZP Plus
  • implementační nastavení a vykazování výkonů 11311 - 11314 namísto 11301 - 11304
  • preventivní prohlídky - po zadání výšky a váhy se hodnoty před stiskem tlačítka Růstové grafy uloží
  • umožněna podpora programů pro odbornosti 101, 103, 107 a 603.
 • CLICKDOC
  • možnost blokovat pacientům online objednání
  • hromadné přidávání pacientů do skupiny #CLICKDOC#
 • Poukaz DP - umožněno vkládat kontaktní osobu
 • eOčkování
  • na základě implementace neuvádět místo aplikace
  • v seznamu vakcín zobrazovat i šarže s datem expirace evidované ve skladu
 • Dekurz - do lišty nového záznamu implementačně umožněno vložit věk pacienta 
 • Makra - umožněno v makru nadefinovat jak hlavní, tak i vedlejší dg
 • Faktury pro ZP - doplněn učící se seznam na poli Poskytovatel
 • Trvalé medikace - v lékovém záznamu je možné označit více léků a klávesou F9 je uložit do trvalých medikací
 • Přehled eŽádanek - umožněno odeslat již odeslané
 • Přehled poukazů za období - rozdělení po poukazech, doplněno datum založení žádanky
 • Připojené dokumenty - upravena práva pro nahlížení k cizím souborům
 • Katalog zaměstnanců - po zadání nového zaměstnance se nově nabízí doplnění do dalších agend
 • Optimalizace
  • dispenzarizace - ukládání pacientů od skupiny po kontrole návštěv klávesou F9
  • ukládání do skupiny po seřazení gridu podle vybraného sloupce
  • doplňování výkonů 00906/00908 u dětí v zubním kříži
  •  

Březnové vydání 2023

 • Clickdoc - online objednávací systém
  • podpora napojení online objednávacího systému CLICKDOC do knihy objednávek v programu PC DOKTOR
  • možnost propojení se všemi pacienty z kartotéky nebo jen pro vybranné
  • umožněno objednávání z knihy objednávek s následným promítnutím v online systému 
  • propojení objednávky pacienta z webu do online systému a zároveň s přepsáním do knihy objednávek
  • možnost prohlížet objednávky pacientů z pohodlí domova např. z domácího PC atd. ve webovém prostředí
  • možnost provozovat online objednávkový systém nezávisle na programu PC DOKTOR, tkzv.standalone instalace
  • více informací naleznete v tomto článku:CGM CLICKDOC
 • Informace o výpadcích a nedostupností léků - Služby > Implementace systému > Implementace systému > zvolte záložku Aktualizace číselníků. Zde zatrhněte položku "Získávání informací o dodávkách léčiv"
  více informací naleznete v tomto článku: https://blog.cgmsvet.cz/vypadky-a-nedostupnost-leku-v-systemu-pc-doktor/
 • Programy VZP Plus
  • umožněna podpora programů pro odbornosti 001,002
  • zapnutí programu v menu Katalogy > Katalogy zdravotních pojišťoven> záložka Osatní pojištění a bonifikace > zátržítko "Program VZP Plus"
  • více informací nalezne v tomto článku:PROGRAMY VZP PLUS
 • Optimalizace
  • epoukaz - epoukaz po přípravě sestrou k podepsání lékařem je nyní v okně epoukazu indikován křížkem jako je tomu u ereceptu
  • oprava tisku souhrnných dokladů z okna pokladních dokladů
  • optimalizace poukazu na brýle
  • přepis konsiliárních vyšetření vráceno do původního stavu, dále nově možnost zapnout přepis jako prostý text - v implementaci karty> záložka písmo > zátržítko "přepis konzilií do dekurzu jako prostý text"
  • trvalé léky - opět umožněno smazaní počtu repetatur, není nutné psát 0
  • obstřiky - opravena editace datumu
  • eOčkování - optimalizace výběru pořadí 
  • spojení terminálu při výběru úhrady E
  • hlídání četnosti 01543, pokud byl již jednou vystaven např. při preventivní prohlídce, při zadávání eočkování z okna injekce se již podruhé nevykáže
 • Náklady na ošetřené pacienty - možnost filtrovat pod skupinou pacientů
 • Roční statistika - nově funkční i pod skupinou lékařů
 • eOčkování - hromadné odeslání neodeslaných očkování od nového roku po vstupu do okna očkování
 • Základní vyšetření >Tlak a puls > implementace >přepis tlaku mimo meze barevně
 • Covid testování - z agendy odebráno vykazování již nehrazených výkonů 99946,99947,99949

Únorové vydání 2023

 • Poukaz K a Z
  • možnost resize okna, větší pole pro poznámku
  • optimalizace přepisu informací ze vzoru
 • Score 2 - nově výchozí nastavení v kartě pacienta ukazuje Score 2
 • eŽádanky - možnost zapnout upozornění na nevystavenou eŽádanku v tomto kalendářním roce. Upozornění se poté zobrazí v důležitém upozornění po vstupu do karty. Základní vyšetření > Laboratorní vyšetření > eŽádanky > implementace > Upozornění, že paciente v aktuálním roce nemá vystavenou žádanku 
 • Poukaz na brýle – oprava tisku některých hodnot
 • eOčkování
  • možnost založení pacienta do ROB pomocí č.op a pasu
  • optimalizace zpětného hromadného odesílání očkování po vstupu do do funkce očkování v kartě pacienta
  • optimalizace stažení informace z ÚZIS o očkování
 • Služby > Implementace systému > Implementace systému > Karta pacienta > Po výběru lékaře převzít jemu přiřazené pracoviště – vhodné pro univerzální sestru, která při vstupu do karty vybírá lékaře, kteří mají různá pracoviště
 • Fronta pacientů – v kartotéce nově přidáno barevné rozlišení dítěte ve frontě - Služby > Implementace systému > Implementace systému > Kartotéka pacientů – Zobrazení příznaku Dítě
 • Optimalizace vzhledu okna DIA modulu

Lednové vydání 2023

 • eOčkování – v implementaci okna eOčkování přidána komunikace s ÚZIS
 • Clickbox – optimalizace načítání výsledků v kartě pacienta
 • eRecept – možnost přepisu eReceptu do dekurzu na jeden řádek (implementace eReceptu > Úsporný přepis - neodřádkovávat za nadpisem)
 • Doklady > Žádanka o schválení – možnost vložení fráze do pole specifikace a zdůvodnění
 • ePoukaz – přidána kolonka platnost 
 • Optimalizace funkce ePoukaz na brýle
 • V náhledu informací o pacientovi v okně kartotéky přidán identifikátor ISIN pro pacienta
 • Optimalizace upozornění pro vakcínu Nimenrix v kartě pacienta
 • Aktualizace indikací v poukazu na lázně
 • Aktualizace číselníku konopí

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.2/5