PC DOKTOR: Přehled novinek a verzí

Přinášíme Vám přehled všech vydání ambulantního systému PC DOKTOR a prostor, ve kterém můžete sledovat vývoj našeho produktu. Díky stručné anotaci článků lze rychle vyhledat téma, které Vás zajímá, a daný článek tak může posloužit k zodpovězení Vašich otázek z konkrétních oblastí produktu.

V produktu PC DOKTOR dochází k pravidelným aktualizacím. V jednotlivých článcích se nevyskytují pouze popisy novinek, ale je-li to možné, přinášíme Vám rovnou návody a vysvětlení k nastavení a funkčnosti. 

2021

Dubnové vydání 2021

 • V hlavním menu programu nová položka "Novinky"
 • Možnost stahovat IČO zaměstnavatele z CSSZ do os. údajů pacienta pokud je zapnuto stahování dat z CSSZ
 • Došlo k přejmenování názvu očkovací látky AstraZeneca na Vaxzevria: VAXZEVRIA
  - změny názvu se postupně projeví po stažení nových číselníků (ISIN,SUKL,atd)
 • AGENDA COVID -- Základní vyšetření > Laboratorní hodnoty > COVID19 - bod 1 tohoto článku: COVID
  - možnost zapsat IČO zaměstnavatele z CSSZ do ISIN web. formuláře pokud je zapnuto stahování dat z CSSZ
  - rozšíření o další položky, které je možno v okně předvyplnit (uložit jako vzor/rastr)
  - tlačítko Potvrzení - napojení na Tisk formuláře COVID-19 POTVRZENÍ ANTIGENNÍ TEST
  - tlačítko SMS - možnost zasílání výsledků pomocí CGMesky
  - přidán výkon 99947 pro testování vlastních zaměstnanců
  - možnost zvolit jaký výkon kdy vykazovat (01306 nebo 99949 nebo 99947) a uložit do vzoru pod rychlé tlačítko
  - přidány nové kolonky pro příznaky "jiné" + "Odběr provést od"
 • Hromadný import záznamů o testování z CSV souboru - bod 2 tohoto článku: COVID
 • eNeschopenka v kartě pacienta - zatržítko Izolace COVID-19, které předvyplňuje Dg U07.1 a profesi Izolace
 • Editace > Makra > F6 - možnost k výkonu zvolit typ úhrady "N" - bude se účtovat jako nepravidelná péče
 • Pojišťovna > Přehledy za období > Vykázaná léčba - v implementaci okna možnost zapnutí vyhledávání dle věku
 • Základní údaje > ISIN  vakcinace COVID-19 - nové tlačítko Informovaný souhlas - bod 2 tohoto článku: ISIN
 • Dokumentace > Skupiny pacientů - v dolní části okna možnost Vybrané(oblíbené)
 • Dokumentace > Skupiny pacientů - přes F2 možnost hromadného doplnění IČO do os. údajů pro zvolenou skupinu pacientů
 • Žádanka o schválení(povolení) - možnost generovat pro ZP 209 do modulu eDávky - poté uložit na disk jako kdavku
 • Faktura pro ZP - nahrán aktuální číselník Druhu péče - přidán druh péče 90 + 91 (COVID)

Březnové vydání 2021

 • Napojení na ISIN – rozšíření funkcionality, opravy a vylepšení: ISIN
 • Agenda COVID-19 – Zrychlené zadávání žádanky na PCR test a vyplnění výsledků antigenních testů: COVID
 • Oprava tisku datumovky a formulářů po nekorektní aktualizaci Windows: Tisky
 • V hlavním menu programu nová položka "Videonávody":  Videonavody
 • Obohacení funkce Dokumentace > Tisk > Uživatelem definované výstupy o položky COVID
 • Možnost zasílání Poukazu K a Z pacientovi pomocí služby CGM LIFe eSERVICES
 • Úpravy a rozšíření funkce Dokumentace > Kalendář > Reservatic – objednávky na vakcinaci
 • Přidání nových ISIN/COVID formulářů: Zprávy a nálezy > Formuláře: Informovaný souhlas očkování Astra-Zeneca a Lekařské potvrzení o prodělání Covid-19

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.4/5