PC DOKTOR: Přehled novinek a verzí

Přinášíme Vám přehled všech vydání ambulantního systému PC DOKTOR a prostor, ve kterém můžete sledovat vývoj našeho produktu. Díky stručné anotaci článků lze rychle vyhledat téma, které Vás zajímá, a daný článek tak může posloužit k zodpovězení Vašich otázek z konkrétních oblastí produktu.

V produktu PC DOKTOR dochází k pravidelným aktualizacím. V jednotlivých článcích se nevyskytují pouze popisy novinek, ale je-li to možné, přinášíme Vám rovnou odkazy na návody a vysvětlení k nastavení a funkčnosti.
-------------------------------------------​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----​​​​​​​----
POZOR. Nutná aktualizace. Aktualizujte prosím program na nejnovější verzi. 
Aktualizace se Vám nabízí na serveru (hlavním PC) z programu k nahrání v menu Obecné - WWW strany - Aktualizace PC DOKTOR -  HotFix z WWW či Stažení verze z WWW a její vystavení.

Zde jsou přímé odkazy ke stažení na poslední aktualizace:
DoktorSfx (všechny PC)
VZPkontrol (všechny PC)
Brevir (pouze pro hlavní PC = Server)
CGMServer (pouze pro hlavní PC = Server)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022

Dubnové vydání 2022

 • eOčkování​​​
  • možnost přepisovat do karty i Cestu podání, Místo a Stranu
  • možnost zadat Dg pro zvýšenou úhradu
 • V hlavním menu přes ikonu odbavit frontu neodeslaných eOčkování stejně jako tomu je u eReceptů (spoledčný okno seznam neodeslaných eReceptů/eOčkování)
 • Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Dětská očkování - Hromadný přehled - přizpůsobení funkcionality k eOčkování
 • Zátržítko uprchlík v Nových osobních údajích
 • eRecept - Přepis informace o vysoce návykové látky do dekurzu po vystavení ereceptu na opiát
 • Doklady > Žádanka o schválení  povolení (zvýšené úhrady) - Možnost vložení přílohy
 • Katalogy > Číselník výkonů > Zakázané kombinace - Úprava zakázaných kombinací i pro nové kódy STOMAG
 • Úprava přiřazení některých vakcín do skupin očkování v okně Očkování pacienta

Březnové vydání 2022

 • Osobní údaje > zatržítko Uprchlík  příznak ovlivňuje:
  • tvorbu uzávěrky –  pokud má pacient registraci a provádí se kapitační uzávěrka, pak se předávají na ZP všechny výkony a pacient se nezapočítává do kapitačního paušálu
  • přehled kapitačních pacientů – pacient je v něm zařazen, ale hodnota kapitace je u něj nula
  • přehled léčby za období – kapitační režim – u takovéhoto pacienta se zobrazí všechny výkony a u pacienta se nepočítá kapitační částka
  • článek ohledně vykazování uprchlíků zde: Vykazování péče ukrajinským uprchlíkům | CGM blog (cgmsvet.cz)
 • Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Parametrické výběry – doplněna možnost vyhledat pacienty s příznakem "Uprchlík" a uložit výběr jako skupinu.
 • eOčkování​​​
  • kontrola počtu vakcín proti skladu
  • zatržítko pro vykazování výkonu 01543 při zadávání nového očkování
  • řádek "nové očkování" v okně Očkování
  • volání funkce obstřiků klávesou F8 z okna Očkování (Implementace okna očkování – "Zobrazovat i obstříky")
  • úprava nabízení data přeočkování u vakcín po finální dávce
  • doplnění přepisu informace o aplikaci TAT pro boostrix polio na spodní lištu dekurzu
  • odeslání dosud neodeslaného záznamu o očkování na sukl pomocí klávesy F6
  • možnost přepisu Cesty, místa a strany podaní do karty ( Implementace okna očkování – "Do karty přepsat Cestu podání, Místo a Stranu")
  • Zobrazení vakcín i s prošlou šarží (při zadávání nového očkování, zátržítko "Zobrazit i vakcíny s prošlou šarží")
 • Magistraliter  úprava datové struktury pro předepisování konopí
 • Uporoznění na očkování FSME  pro odb. 001 a pacientu nad 50 let, (možnost potlačení v implementaci karty na záložce různé – "Potlačit upozronění na FSME")
 • DIA modul – v implementaci okna možnost zapnout "Vykazovat kódy 11311–11314". Platí pro všechny ZP kromě VZP. Po zatržení se ze seznamu zruší výkon 11301–11304.
 • Obstřiky – doplněn odpis ze skladu
 • ePN – možné předepsání eneschopenky jeden den dopředu

Únorové vydání 2022

 • Pokladní doklad  možnost v tisku sloučit položku STOMAV a STOMAG. S rozdělením stomatologických výrobků na STOMAV a STOMAG vznikl požadavek, aby na faktuře byla za oba kódy jen jedna položka s úhradou pacienta. Vzhledem k tomu, že pacient může fakturu předložit na ZP, se používá položka STOMAG. Implementace okna pokladního dokladu –zatržítko "Sloučit položku STOMAV a STOMAG.
 • ISIN – přidána možnost zadání dočasné kontraindikace pacienta + úprava trvalé kontraindikace. V okně ISIN očkování – F4.
 • ISIN – do očkování přidána vakcinace NUVAXOVID
 • Vyšetření > Fronta pacientů – u pole činnosti po kliknutí na ikonu šipečky je nyní na výběr z předchozích zadaných činností 
 • Import kalkulací číselníku STOMAV z CSV souboru (STOM.csv). Léky > Číselník protetických výrobků > Import kalkulací.
 • Recept na Návykové látky (Opiáty/Modrý pruh) – sestře zakázáno vystavit eRecept, lze povolit v implementaci okna receptu
 • Faktura pro ZP – rozšíření číselníku druhu péče pro stomatologii o hodnoty 93 a 94: druh péče
 • Pojišťovna > Přehledy za období > Ordinace léků – nové zatržítko "Pouze opiáty"
 • eOčkování – v okně záznamu eOčkování úplně dole zatržítko "Používat službu SUKL" – pokud již má pacient záznam o očkování v SUKL, je možné pro vybranou vakcínu požádat pomocí služby SUKL o přípravu záznamu pro následné očkování. Po výběru vakcíny dojde k dotazu na SUKL a ten vrátí mimo jiné SCHEMA a PORADI a info o předchozích očkování pro danou nemoc. Funkce předpokládá to, že na SUKL jsou již uloženy předchozí očkování
 • Ortodoncie – upozornění na věkové omezení při účtování v kartě u výkonů 00995-00999 do 22 let, dle vyhlášky: Vyhláška
 • Sklad materiálu – v nastavení funkce hromadného odmazání starých pohybů

Lednové vydání 2022

 • eRecept s modrým pruhem (vč. magistraliter) – nové tiskové profily se jménem "Návyková látka" (v okně Tisku v seznamu profilů úplně dole)
 • eOčkování – úpravy na základě Vašich podnětů – v kartě pacienta v menu Základní údaje – Injekce a očkování (Ctrl-J) –popis a postup je uveden v článku zde: eOčkování
 • Stomatologie – úpravy na základě Vašich podnětů – popis úprav v článku zde: Stomatologie a také zde: Kalkulační list
 • Ortodoncie – upozornění na vykazování ortodontických kódů dle věku pod/nad 22 let, úpravy dle vyhlášky: Vyhláška
 • ISIN očkování – přidán formulář – dotazník pred očkováním pro nezletilé 5–11 let  pro očkovací látku COMIRNATY 5–11

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.3/5