PC DOKTOR připraven na eOčkování

Od 1. ledna 2022 jsou lékaři povinni jakékoliv očkování zaznamenat do centrálního systému spravovaného SÚKLem (obdobně jako eRecept). Od 30.6.2022 končí bezsankční období vyhlášené ministerstvem zdravotnictví.

Od kdy bude systém eOčkování dostupný?

Spuštění produkčního provozu eOčkování pro koncové uživatele je naplánováno na 1. ledna 2022. Tato evidence záznamů o provedeném očkování bude povinná. Od 1. ledna 2022 by tedy do centrálního úložiště eOčkování měly přibývat záznamy o provedeném očkování občanů. Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví však bylo stanoveno šestiměsíční bezsankční období, ve kterém nebudou lékaři nijak sankcionováni v případě, že nedodrží povinnost záznamu o provedeném očkování do systému. Lze tedy předpokládat, že zaznamenávání provedeného očkování do systému se v plné míře projeví až od 1. července 2022.

V programu PC DOKTOR je eOčkování dostupné již od aktualizace12/2021.

https://www.epreskripce.cz/aktuality/blizici-se-spusteni-elektronicke-evidence-zaznamu-o-ockovani

První seznámení

Systém eOčkování umožňuje

 • získávat informace o zaznamenaných očkováních pacienta 
 • zaznamenat / upravit záznam o provedeném očkování
 • smazat chybně zadaný záznam

 

Zprovoznění agendy

Pokud již komunikujete se systémem eRecept, pak veškerá nastavení (přihlašovací údaje, certifikáty) jsou již zadána. Stačí tedy pouze aktivovat funkcionalitu eOčkování. To provedete po stisku ikony s počítačem v dolním levém rohu agendy Injekce a očkování pacienta a na implementačním okně zatrhnete ve spodní části zátržku.

Následně zavřete okno Očkování.


Po znovuotevření agendy dojde ke změně vzhledu okna

V levé části je přehled všech záznamů o očkování (první sloupec indikuje, že byl z Vašeho systému proveden zápis do systému eOčkování). Pravá strana obsahuje veškeré informace o provedeném očkování.

Po otevření okna dojde automaticky ke komunikaci se SÚKLem a k případnému stažení záznamů, které ve Vašem systému chybí. V případě, že pacienta nelze dohledat v centrálním systému, se zobrazí informace o nenalezení pacienta. U tohoto pacienta pak doporučujeme nastavit vpravo dole zátržku pro Potlačení automatického stažení záznamů. Pokud jste pacientovi doposud nevystavovali eRecept, tak obdobně jako při požadavku o zobrazení Lékového záznamu budete požádáni o zadání čísla občanského průkazu. Stažení informací může být blokováno i pacientem, pokud zakázal přístup lékaři k záznamům o eOčkování.

V pediatrické verzi zůstal zachován původní vzhled okna očkování, pouze pro záznamy zadané v rámci agendy eOčkování bude ve spodní části okna zakázaná modifikace (ta bude možná pouze přes nové okno po stisku klávesy >>F9).

Záznam nového očkování

Po stisku klávesy >>Insert v agendě Injekce a očkování pacienta se zobrazí nové okno pro zadání očkování.


Nejprve budete vyzváni pro zadání Očkovací látky. Uveďte začátek názvu vakcíny nebo kód vakcíny a stiskněte klávesu >>Enter (případně stiskněte pouze >>Enter pro otevření plné nabídky vakcín). Ze seznamu si vyberte konkrétní vakcínu.
Seznam dostupných vakcín se automaticky pravidelně každý den stahuje ze systému SÚKL obdobně jako šarže ke zvolené vakcíně, včetně data exspirace, očkovacích schémat a dalších údajů.
Po výběru vakcíny se automaticky podle pohlaví a věku pacienta zvolí příslušné očkovací schéma (můžete si však vybrat i jinou variantu stiskem ikony s nabídkou).
Následně uživatel zadá pořadí vakcíny (nabídka je závislá na očkovací látce a zvoleném schématu). Do budoucna počítáme s určitou automatikou pro předvyplnění tohoto údaje.
Následuje zadání šarže. V nabídce jsou zobrazeny pouze platné šarže pro danou vakcínu (neexspirované). Systém si pro danou vakcínu zapamatuje zvolenou šarži a při příštím očkování Vám tuto šarži již předplní. Datum exspirace se předplní automaticky a je závislé na zvolené šarži. V případě potřeby si můžete nastavit zobrazování i již exspirovaných šarží zatržením volby [x] Zobrazit i vakcíny s prošlou šarží. Exspirované vakcíny jsou v seznamu zobrazeny šedým fontem.
Zbývá již jen zvolit místo aplikace (paže nebo stehno), které si systém opět zapamatuje pro danou vakcínu, a stranu, kde se očkování provádělo (tento údaj bude vztažen k pacientovi a následně zvolená strana u něj vždy předplněna).

Vykázání péče

Funkcionalita zadání očkování umožňuje i automatické zaznamenání výkonů a ZÚLP vykazované zdravotní pojišťovně a případný odpis ze skladu.

Pokud v dolní části zatrhnete vykázání péče, pak si můžete vybrat z možných variant v levé dolní části. Ty jsou závislé opět na pohlaví a věku pacienta. Systém zašediví ty možnosti, které jsou pro vykázání péče nevhodné. Ke zvolené variantě je v pravé dolní části vidět, jaký výkon (s jakou dignózou, ZÚLP a v jakém množství, případně s jakým typem zvláštní úhrady) bude vyúčtován.

Pokud Vám nevyhovuje ani jedna z možností, které systém nabízí, můžete si zadat svoji variantu pomocí nabídky Očkování definované lékařem.

Odpis ze skladu

Obdobně lze provádět i odpis ze skladu. Je však nutno nově nadefinovat vazbu na skladovou položku a odepisované množství.

Očkován jinde

V případě že chcete zaznamenat očkování pacienta, které proběhlo v minulosti jinde, máte možnost zatrhnout volbu [x] Očkován jinde v horní části okna. Jakmile zadáte datum v minulosti, tak se po stisknu klávesy >>Enter přesune fokus na toto pole a vy můžete jednoduše stiskem klávesy >>Mezerník pole zatrhnout. Do sousedního pole zadejte kde bylo očkování provedeno. Na poli Očkovací látka máte možnost stiskem šipky dolů otevřít Váš lokální katalog očkovacích látek, který jste používali se starší verzí očkování, případně můžete využít Katalog typů očkování. Očkování uložíte kliknutím na tlačítko [Ulož vakcinaci].

Záznam v kartě pacienta

O provedeném očkování, případném vyúčtování a odpisu ze skladu je proveden záznam v kartě pacienta.

 

Fronta neodeslaných očkování

V implementaci eOčkování máte možnost omezit sestře vystavovat eOčkování volbou [x] zakázat sestře podepisovat. V tom případě sestra bude moci zadávat nová očkování, ale při ukládání se nebudou odesílat do registru, ale uloží se do fronty a až následně je lékař odešle. Fronta neodeslaných eOčkování je společná s frontou neodeslaných eReceptů a zobrazíte ji kliknutím na ikonu Rp v pravém horním rohu okna programu. Stiskem klávesy >>F9 zobrazíte kartu pacineta a stiskem klávesy >>Enter zobrazíte okno eOčkování a po kontrole údajů je možné očkování odeslat. Případně můžete vybraný záznam stiskem klávesy >>Delete smazat. 

eOckovani_fronta

 

 

 

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.7/5

30 komentářů

 • Dobrý den,jsem ráda že jsem článek našla,nicméně ani po dvojím přečtení mě není jasné,co mám jako PLDD udělat,krom kroku že "zprovozním agendu"...pokusím se dovolat..snad nebude nutné vše znovu nadefinovat včetně odpisu ze skladu,když uz to jednou funguje.Máme očkování mnoho,tak věřím,že to vymyslíte tak,abychom s tím neměli další práci.děkuji Otáhalová
  • Libor Matoušek 4. 1. 2022 upraveno
   Hezký den,
   seznam dostupných vakcín vč. výběru šarže, data exspirace, očkovací schémat a dalších údajů se automaticky pravidelně stahuje ze systému SÚKL a předvyplňuje všechny tyto údaje po výběru očkovací látky v okně zadávání záznamu očkování. Pro odpis ze skladu je třeba u dané očkovací látky v pravém dolním rohu okna zatrhnout volbu "Provést odpis ze skladu", zadat množství a vybrat položku ze skladu. Program si bude možnost pro danou očkovací látku pamatovat a při dalším očkování bude již zvoleno automaticky. Taktéž si program bude pamatovat i volbu "Vykázat péči" pro konkrétní očkování.
 • Dobrý den ! Bude možné zadávat i pomocí makra - tak , aby byl v záznamu i předdefinovaný text? Kdy asi časově bud zprovozněna varianta pro PLDD?
  Díky moc Gelnarová
  • Hezký den,
   předdefinovaný text do karty je možno navolit/uložit k jednotlivým očkovacím látkám přímo v okně zadávání záznamu eOčkování. Makro funkcionalitu eOčkování nebude z technických důvodů podporovat. Pro PLDD bude eOčkování dostupné v aktualizaci programu během tohoto týdne.
 • Dobrý den,
  eOčkování mi jakžtakž funguje, ale nepřepisuje se mi to správně do karty jak v článku uvádíte, přepíše se mi jen toto:
  "Očkování: ( ZDE MI CHYBÍ TEXT) Výdej ze skladu :1x BEXSERO, šarže:ABXB74AA, exp. 12/2022
  Provedené výkony: DG:Z26.8, Výkony :02125, ZÚM :0193805 "
  Chybí tam ten text za Očkováním: Bexsero......, je zde jen text výdej ze skladu.
  Dále bych ocenila, kdyby se do přespaného textu do karty přepsalo i pořadí dávky, tak jako to doposud šlo. Dále mi chybí automatické vyúčtování kodu 02160 - Edukační pohovor..., který se doposud také automaticky na účtování dal navázat.
  Jsem pediatr, mám pediatrickou verzi PC doktora. Prosím tedy o odpověď, zda-li ještě něco nedělám špatně.
  Jen ještě mimochodem SUKL má chyby - k šaržím má špatné expirace - konkrétně u Rotatequ šarže T037637 měl expiraci do 31.8.2022, na baleni je ale do 31.7.2022 - to se dá ale naštěstí natrvdo opravit, jen to přidělává práci. Zatím je to pro mě vše méně friendly, než když jsem si agendu vč. skladových zásob vedla sama.
  Děkuji. MUDr. Kateřina Špiříková, PLDD, Brno
  • Vážená paní doktorko,
   děkujeme za praktické poznatky s použitím nové povinné agendy eOčkování. Přepis do karty upravíme, doplníme možnost naúčtování výkonu 02160.
   Rozpor údaje o exspiraci ke konkrétní šarži předáme na SÚKL.
  • Odpověď ze SUKL ze dne 10.1.2022
   Dobrý den,
   data byla opravena. Problém nastal v tom, že na certifikátu bylo od výrobce uvedeno datum 26.8.2022, přičemž je konsensus, že expirace končí po celých měsících. Jen doplňuji, že pro kontrolu šarží v modulu očkování je rozhodující její číslo. Expirace je "pouze" pomocný údaj a její nesoulad by neměl být blokační chybou.
   Každopádně děkujeme za upozornění na nesrovnalost.
 • Dobrý večer,
  mám další dotazy. U miminek či mladších dětí, která nemají občanku nebo pas, budou se dát výhledově stahovat záznamy o očkování i nějak jinak než s nutností zadání čísla OP či pasu. Jako jednu z výhod eOčkování jsem viděla v tom, že pokud převezmu dítě po jiném lékaři, tak budu mít objektivní přehled o očkování, což zatím dle výše uvedeného asi nepůjde.
  Další dotaz - v jakém časovém horizontu vložíte do programu nové typy úhrad u očkování platné od 1.1.2022 - jedná se o plně hrazené papilomaviry u 13-14ti letých a plně hrazené meningokoky u 14-15ti letých. Zjistila jsem, že si to ve vyúčtování můžu opět sama natvrdo opravit, ale přiznám se, že nevím, jak v PC doktoru zadat typ UHR1 nebo UHR2.
  Děkuji Dr. K. Špiříková, PLDD, Brno
  • Pěkný den,
   dle legislativy platí pro nahlížení do eOčkování stejná pravidla jako pro Lékový záznam:
   Lékař nebo klinický farmaceut ve zdravotnickém zařízení může nahlížet na lékový záznam pacienta po splnění podmínky tzv. prvního nahlédnutí, tedy potvrzením, že prokazatelně existuje vztah mezi ním a pacientem. Nahlédnutí je pro lékaře či klinického farmaceuta možné pouze v těchto situacích:
   * Lékař či klinický farmaceut může poprvé nahlédnout do lékového záznamu pacienta až po prokázání totožnosti pacienta u poskytovatele zdravotních služeb (předložením identifikačního dokladu pacienta).
   * Totožnost není třeba prokazovat, pokud byl v minulosti (od dubna 2016) v rámci poskytnutí zdravotních služeb lékařem u daného poskytovatele pacientovi již eRecept předepsán a následně vydán.
   https://www.epreskripce.cz/aktuality/blizici-se-spusteni-elektronicke-evidence-zaznamu-o-ockovani
   https://epreskripce.cz/aktuality/za-jakych-podminek-mohou-vybrani-zdravotnicti-pracovnici-nahlednout-na-sdileny-lekovy
   Nové typy úhrad k očkování budou k dispozici v automatické aktualizaci, předpokládáme dnešní den.


 • Dobrý den,
  dnes ještě eOčkování nefungovalo, zjistila jsem, že se ho ještě dopracováváte, až když jsem pozdě odpoledne dovolala. Zkoušela jsem to, protože včera v upgrade bylo eOčkování....
  Nešlo mi navolit správnou variantu očkování ( pravidelné, nepovinné....). Vyčkám.
  Dostaneme prosím upozornění, až bude tato funkce plně zprovozněna ?
  Děkuji ! Lenka Prachová
  • Pěkný den,
   varianty účtování k eOčkování dle nově vydaného číselníku budou k dispozici v automatické aktualizaci, předpokládáme dnešní den.
 • Dobrý den,
  text očkování je tam již celý. Ale stále ještě se nepřepisuje pořadí dávky, automaticky se neučtuje u prvního očkování kod 02160 a co se naopak u každého očkování, i když není doplatek, otevírá, tak je okno na vystavení platebního dokladu. Dá se to nějak zrušit.
  Děkuji dr. K. Špiříková, PLDD, Brno
 • Dobrý den,
  v levém sloupci, kde je potvrzení o odeslání do SÚKLu, se místo " fajfky" objevuje křížek. Žádnou informaci jsem tu o tomto nenašla. Proto volím písemný dotaz.
  • Pěkný den.
   Pokud je v levém sloupci zobrazen křížek, znamená to, že se záznam nepodařil odeslat na SÚKL. O důvodu chyby by Vás systém měl po stisku tlačítka Uložit informovat. V případě problémů prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu.
 • Dobrý den,
  dnes jsem očkovala dítě narozené v ČR ukrajinským rodičům, má české rodné číslo, registrovaný u VZP, ale nemá občanský průkaz ani pas, jen průkaz - povolení k pobytu. Nejde mi zadat do e-očkování - píše mi to, že nelze nalézt v registru obyvatel - jak mám dál postupovat?
  Děkuji
  MUDr.Dagmar Hegerová, Náchod
  • Pěkný den.
   Váš dotaz jsme ověřovali na SÚKL. V případě, že není pacient přes rodné číslo nalezen v registru obyvatel, je odeslaná informace o očkování přijata, jen pokud je u pacienta uvedeno datum narození a adresa. Zkontrolujte tedy, zda u pacienta máte tyto údaje uvedené a případně kontaktujte naši zákaznickou podporu.
   Do lednové verze přidáme kontrolu na vyplnění adresy obdobně jako je tomu u eReceptu.
  • Dobrý den,
   u pacienta jsem měla uvedené jak datum narození, tak i adresu. A dnes mi nejde zapsat další pacient, tentokrát je to dítě narozené v ČR, české národnosti, mám uvedenou správnou adresu i datum narození (ověřovala jsem si to vše ještě nyní telefonicky u maminky) a stejně mi ho odmítá systém zapsat s tím, že ho nelze ztotožnit s registrem.
   Na druhou stranu jsem dnes zcela bez problémů zapsala do e-průkazu očkování třem mongolským dětem jen na rodné číslo, nemusela jsem zadávat žádné číslo OP či pasu.
   Hegerová
  • Hezký den,
   prosím, vyzkoušejte nahrát tuto novou aktualizaci: https://pcd-update.cgm.cz/DoktorSfx.exe . V případě kdy nepůjde odeslat očkování, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu tel. 246 007 844 pro vzdálenou pomoc a podíváme se na konkrétní případ.
 • Dobrý den,
  dle výše uvedeného komentáře jsem pochopila,že je očkování provázáno s připojením na Sukl...vzhledem k možnosti výpadku-je nějak ošetřeno,jak vykazovat očkování při výpadku internetu či spojení se Suklem???
  např recept lze vystavit ,i když neodejde do úložiště...jak oočkuji,když se nepropojím se Suklem?
  děkuji
  Otáhalová
  • Pěkný den,
   v čase výpadku SUKLu je možno:
   a) kompletně zapsat a odeslat eOčkování dodatečně až po zprovoznění systému na straně SUKLu
   b) provést zápis a odeslání hned, v tomto případě se objeví v okně v prvním sloupci křížek místo "fajfky" , zápis zůstane uložen a později jej lze přes klávesu F9 otevřít a "znova" odeslat
 • Dobrý den,
  po stažení výše uvedené aktualizace funguje pořadí dávek i účtování výkonu 02160. Děkuji.
  Včera při výpadku SUKLU se nedaly odesílat údaje o očkování, ale dnes, jak píšete výše, po použití klávesy F9 se vše dalo znovu odeslat, akorát se člověk ke každému naočkovanému musel vracet.
  Jen ještě drobné chyby:
  Nimenrix pro věkovou kategorii 1-2 roky, ve Variantách vyúčtování není černě, ale šedě příslušná varianta pro tento věk - tedy Nepovinné očkování proti mening. infekcím pro kojence - dá se to sice použít, ale nenabízí se to černě jako správná varianta.
  Nimenrix pro věkovou kategorii 14-15 let, Schéma nenabízí variantu pro daný věk, dá se použít varianta pro děti 1-2 roky. Zde Varianty vyúčtování se nabízí správně - černě svítí Nepovinné očkování proti mening. infekcím u starších dětí.
  Jinak u všech ostatních pediatrických očkování se zdá již vše OK.
  Děkuji dr. Špiříková, PLDD, Brno
 • Dobrý den, e-očkování funguje krásně, pochvala! Prosím dotaz, při přebírání nových pacientů jsme byli zvyklí si do modulu očkování přepisovat i některá dřívější očkování (tetanus, žloutenky,...), bylo to krásně přehledné. Jak teď zapsat do modulu očkování v PC doktorovi tato očkování, aniž zapíši přesnou šarši (často neznáme) a vložím zpětně do SUKL? Pokud zaškrtnu "očkován jinde" stejně po mě šarši chce... Vkládat zpětně do eočkování očkování za třeba 15 let zpětně se mi úplně nechce... Je reálná v rámci modulu očkování nějaká podčást, která by byla jen naše v programu bez odeslání do SUKL?
  • Libor Matoušek 25. 2. 2022 upraveno
   Pěkný den,
   aktualizujte prosím program na verzi z 24.2.. Aktualizace by se měla nabízet k nahrání. Je tam úprava, aby se při volbě "očkován jinde" již nemuseli šarže a ostatní položky zadávat.
 • Dobrý den, jakým způsobem řešit odpisování ze skladu pro standardní injekce analgetik nebo kortikoidů v tomto modulu? V eOčkování (injekce a očkování) není dostupná žádná možnost zapsání čehokoliv jiného, než očkování. Jak tedy řešit ostatní injekce? Pouze uživatelsky definovaným makrem? Děkuji za informace.
  • Pěkný den,
   ano, možnosti řešení jsou nyní:
   a) Editace > Makra
   b) Základní vyšetření > Obstřiky, kde lze také provést odpis ze skladu + takto zadané injekce poté zobrazovat i v okně očkování (v okně očkování -vlevo dole ikonka počítače - zatržítko "zobrazovat i obstřiky)
   Nejnovější aktualizace kde jsou poslední úpravy k dispozici zde: https://pcd-update.cgm.cz/DoktorSfx.exe
 • Dobrý den,
  posílám své současné zkušenosti s e-očkováním v pediatrické verzi:

  1. Chybně uvedená exspirace u Gardasilu 9 - šarže 3008676 - v nabídce je uvedena exspirace do 31.5.2024, ale na vakcině do 30.4.2024.    Musím přepisovat ručně při každé aplikaci znova.
  2. U  DTP (Adacel, Boostrix) , naskakuje automaticky zatržená nabídka kódu 02160, ale nevykazujeme ho, protože DTP je podmnožinou hexavakcín, takže musím kód 02160 mazat.
  3. Adacel (DTP) se chybně zařazuje i pod očkování proti Hemofilu. Očkování proti němu vakcina neobsahuje.
  4. Bexsero se zbytečně řadí duplicitně i i do "jiná očkování", je správně zařazeno do meningokoků.
  5. Naskakuje mi předvyplněný termín přeočkování, které již není potřebné, pokud  aplikujeme  poslední dávku (např. při schématu 2+1 u Hexacimy a Synflorixu) a nelze ho vymazat.  
  6. Nedaří se mi bohužel se podívat do již odeslaného záznamu  ke kontrole správnosti zápisu. U dospělých v návodu tento přehled uvádíte, mně se nenabízí.    
  7. Nepřepisuje se místo aplikace ani způsob (i.m., s.c.) do záznamu v kartě. (Pokud by se přepsalo, byla by možná kontrola hned takto.)
  8. Nedávno mi nešlo zadat očkování zpětně s jiným datem ( že nelze použít jiné než aktuální datum), i když dříve šlo očkování zpětně  elektronicky dovykázat.

  Děkuji. S pozdravem
  MUDr. Lenka Prachová, PLDD, Plzeň
  • Vážená paní doktorko,
   děkujeme Vám za připomínky. Ve stručnosti odpovím.
   1. Přiřazení šarže a exspirace je obsaženo v číselníku vakcín, které vydává SÚKL. Nepřesnost je nutné reklamovat přímo na SÚKL.
   2. Ke každé vakcíně si uživatel může nastavit, které doplňkové kódy chce vykázat. Zrušte si tedy zátržku pro uvedený kód. Od verze květen bude možno v požadavku uživatele zatrhnout i oba doplňkové kódy.
   3. problém chybného zařazení uvedené vakcíny mezi hexavakcíny vyřeší květnová verze
   4. opět vyřešeno v květnové verzi
   5. termín přeočkování je informace od SÚKL. Ten k zadanému schématu a pořadí očkování vrátí termín následného období pro aplikaci další dávky
   6. pro pediatrickou verzi je záznam očkování totožný s verzí pro praktiky
   7. přepis místa aplikace a způsobu je možno nastavit implementačně
   8. očkování lze vykázat i zpětně, stačí zadat požadované datum, uvést vakcínu a další údaje. Systém automaticky upraví pole Původ na Ručně lékařem a záznam o očkování lze odeslat.

   V případě nejasností prosím telefonicky kontaktujte naše Oddělení péče o zákazníky. Rádi Vám s problémem pomohou.
   S pozdravem
   Radek Mráz

Pro zobrazení nebo přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.