PC DOKTOR: Upozornění na možnost očkování dětí proti lidskému papilomaviru

V zářijové verzi bude nově PC DOKTOR upozorňovat uživatele s odborností 002 a 301 na možnost vykázání vakcíny Gardasil 9 pacientům věku 13 let.

Upozornění při vstupu do karty

Upozornění při vstupu do karty pacienta je dostupné pro uživatele s odborností 002 a 301. Upozornění se zobrazí u pacientů věku 13 let, kteří jsou registrovaní a kterým ještě nebyly vykázány dvě dávky očkovacích látek 0210636 GARDASIL 9, 0027886 GARDASIL, nebo 0029163 CERVARIX. 

Gardasil - dotaz na ockovani

Po stisku tlačítka [Ano] se spustí funkcionalita Očkování a injekce a vybere se očkovací látka 0210636 GARDASIL 9. Pokud nebude v systému nadefinován, tak se automaticky vytvoří a přiřadí se i výkon, ZÚM a diagnóza. Pokud stisknete tlačítko [Nyní ne], pak se Vám upozornění zobrazí při opětovném vstupu do karty pacienta. Stisknutím tlačítka [Objednat] spustíte kalendář a máte možnost pacienta na očkování objednat. Pokud stisknete tlačítko [Příště nezobrazovat], bude toto upozornění u pacienta následující tři měsíce potlačeno.

Upozornění je možné vypnout v implementaci karty na záložce /Různé/ zatržením volby [x] Potlačit upozirnění Gardasil.

Pokud nebude v systému nadefinována látka Gardasil 9, automaticky se uloží s následujícími údaji:

  • kód výkonu = 02125
  • kód ZÚM = 0210636
  • kód diagnózy = Z25.8

Po výběru očkovací látky v agendě očkování, zadání šarže a data expirace budou přednastavené výkony a ZÚMy nabídnuty k vykázání ZP. Vykázání potvrdíte stiskem tlačítka [Ulož].

Gardasil - vyúčtování

Přehled potenciálních pacientů pro očkování proti lidskému papilomaviru

V nabídce > Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Očkování > Dětská očkování je nově možnost vybrat z nabídky očkování Lidský papilomavir 13 let. Po stisku tlačítka [Start] systém vyhledá pacienty daného věku, kterým ještě nebyla aplikována očkovací látka. Do výsledku jsou zahrnuti pouze registrovaní pacienti, kteří v uplynulém roce dovršili 13 let a ještě jim nebyla vykázána žádná dávka očkování proti HPV. Máte možnost si nastavit, zda do výsledku zahrnout pouze pacienty z Vaší ordinace, nebo všechny. Datum, ke kterému přehled vztáhnout, se automaticky nastavuje aktuální, ale můžete si jej změnit a vyhledat tak pacienty, které bude možné očkovat například za půl roku nebo za rok a objednat je v předstihu. 

vyber_pacientu_k_ockovani_HPV

Výsledný seznam pacientů je možno, po zadání názvu skupiny a stisku tlačítka [Uložit skupinu], uložit do skupiny. Klávesou >>Enter můžete zobrazit kartu pacienta, nebo klávesou >>F10 přímo vejít do agendy očkování.

Objednání pomocí CGMesek

Po prvním spuštění přehledu se Vám automaticky přednastaví text SMS. Pokud bude mít pacient zadaný mobilní telefon, bude v přehledu aktivní volba >>F3 a můžete pacientovi odeslat SMS přes modul CGMesky. Označit můžete i více pacientů naráz.

Výpočet a zobrazení procenta proočkovanosti pacientů v ambulanci

V nabídce > Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Očkování nově najdete nabídku Proočkovanost proti HPV. Po spuštění zadejte rok, pro který chtele udělat přehled, a stiskněte tlačítko [Proveď]. Systém spočítá celkový počet registrovaných dívek a chlapců, kterým bylo v daném roce 13 let. Následně spočítá počet dívek a chlapců, kterým bylo v daném roce 13 let a kterým byla podána alespoň jedna očkovací dávka vakcíny 0210636 GARDASIL 9, 0027886 GARDASIL nebo 0029163 CERVARIX, bez ohledu na datum očkování. Ze zjištěných hodnot spočítá procento proočkovanosti v ambulanci. Do výpočtu jsou zahrnuti pouze registrovaní pacienti a je možné si vybrat, zda se mají zahrnout pouze pacienti (o) z ordinace, nebo (o) všichni

Ve spodní části okna je informace o proočkovanosti v rámci ČR a EU.

Gardasil - proočkovanost

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5