PC DOKTOR: Upozornění na možnost očkování pacientů starších 50 let proti klíšťové encefalitidě

V březnové verzi bude nově PC DOKTOR upozorňovat uživatele s odborností 001 na možnost aplikace vakcíny FSME-IMMUN pacientům starších 50 let.

Upozornění při vstupu do karty

Upozornění při vstupu do karty pacienta je dostupné pro uživatele s odborností 001. Upozornění se zobrazí u pacientů starších 50 let, kteří jsou registrovaní a kterým:

  1. nebyl v posledním roce vykázán ZULP 0215956, nebo
  2. nemají v agendě očkování zadané očkování FSME.

FSME - dotaz na ockovani

Po stisku tlačítka [Ano] se spustí funkcionalita Očkování a injekce a vybere se očkovací látka 0215956 FSME-IMMUN. Pokud nebude v systému nadefinován, automaticky se vytvoří a přiřadí i výkon, ZÚM a diagnóza. Pokud stisknete tlačítko [Nyní ne], zobrazí se Vám upozornění při opětovném vstupu do karty pacienta. Stisknutím tlačítka [Objednat] spustíte kalendář a máte možnost pacienta na očkování objednat. Pokud stisknete tlačítko [Příště nezobrazovat], bude toto upozornění u pacienta následující tři měsíce potlačeno.

Upozornění je možné vypnout v implementaci karty na záložce /Různé/ zatržením volby [x] Potlačit upozornění FSME.

Pokud nebude v systému nadefinována látka FSME-IMMUN, automaticky se uloží s následujícími údaji:

  • kód výkonu = 02125
  • kód ZÚM = 0215956
  • kód diagnózy = Z24.1

Po výběru očkovací látky v agendě očkování, zadání šarže a data expirace budou přednastavené výkony a ZÚMy nabídnuty k vykázání ZP. Vykázání potvrdíte stiskem tlačítka [Ulož].

FSME - vyúčtování

Přehled potenciálních pacientů pro očkování proti klíšťové encefalitidě

Přehled spustíte z menu > Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Očkování > klíšťová encefalitida. Po stisku tlačítka [Vyhledat] systém vyhledá pacienty zadaného věku, kterým nebyla aplikována očkovací látka. Máte možnost si nastavit, zda do výsledku zahrnout pouze pacienty registrované u Vás, u odbornosti 001, nebo všechny pacienty, zahrnout pouze pacienty z Vaší ordinace, nebo změnit přednastavený věk pacientů a dobu, před kterou byla aplikovaná předchozí dávka.

vyber_pacientu_k_ockovani_FSME

Výsledný seznam pacientů je možné stiskem klávesy >>F2 uložit do skupiny. Klávesou >>Enter můžete zobrazit kartu pacienta.

Objednání pomocí CGMesek

Kliknutím na ikonu počítače v levém spodním rohu okna Výběr k přeočkování zobrazíte nastavení textu SMS. Stiskem klávesy >>F3 vygenerujete nové SMS do modulu CGMesky

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5