Plná integrace systému PC DOKTOR / PC DENT se čtečkou karet pojištěnců.

Kvartální verze systémů PC DOKTOR / PC DENT Vám přináší plnou integraci se čtečkami karet pojištěnců. Vaše sestřička již nebude muset vycházet do čekárny a zjišťovat, zda přišli nový pacienti. Nyní bude mít nejen ona ale i Vy úplný přehled o počtu pacientů v čekárně, o době čekání pacienta a dokonce i důvodu návštěvy pacienta. Stačí jediné, pořídit si čtečku karet pacientů.

Systém řízení fronty pacientů ordinace je ucelené řešení, kombinující vlastní čtecí zařízení umístěné v čekárně s ambulantním programem v počítači lékaře a sestry. Můžete si vybrat ze dvou variant čteček karet pojištěnců.

    

Čtečka bez displeje Vám umožní pouze registrovat příchozí pacienty. Po vložení karty pojištěnce do zařízení se ihned Ve Vašem ambulantním systému ve funkci Fronta pacientů zobrazí nově příchozí pacient. Informace z karty pojištěnce jsou zpracovány a vyhodnoceny a předány ambulantnímu systému. Ten na jejich základě vyhledá a identifikuje konkrétního pacienta ve Vaší databázi. Pacienti, kteří jsou u Vás poprvé jsou barevně zvýrazněni a při zakládání těchto pacientů do systému již nemusíte pracně přepisovat některé údaje. Systém rovněž vyhodnotí, zda nejsou nějaké rozdíly v informaci na průkazce pojištěnce s daty ve Vašem systému (např. příslušnost ke zdravotní pojišťovně). Funkcionalita Vám dále bude poskytovat informace kolik pacientů máte v čekárně, v jakém pořadí pacienti přišli, jak dlouho čekají.

Druhou variantou je čtečka s dotykovým displejem. Její výhoda spočívá v tom, že máte možnost nadefinovat přímo z Vašeho programu dvě až deset tlačítek s důvody, pro které pacient přichází. Tuto čtečku můžete rovněž využít v případě, že máte společnou recepci pro více lékařů. Každému lékaři může pak být přidělen určitý počet tlačítek. Pacient, který přišel do čekárny si vybere některou z možností a následně vloží kartu pojištěnce. Informace se opět přímo přenesou do fronty konkrétního lékaře. V této variantě je navíc doplněn i důvod návštěvy.

Jednoznačnými přínosy tohoto řešení je:

  • Razantní snížení časových režijních nákladů personálu vynucených identifikací pacienta a komunikací s pacientem (identifikace pacienta, zjištění důvodu návštěvy, určení ošetřujícího lékaře/ordinace) atd.
  • Eliminace přepisů údajů z karet ZP do kartotéky (vyhledávání, zakládání nových záznamů)
  • Automatické Rozlišení pacientů vyžadujících akci ze strany lékaře nebo pouze sestry(výdej receptu) a s tím spojená optimalizace organizace práce.
  • Lékař/sestra pracuje výhradně v prostředí ambulantního programu bez nutnosti nahlížet do externě spuštěných aplikací

Oslovila Vás myšlenka takto řízené fronty pacientů ve Vaší čekárně? Kontaktujte nás na tel: 246 007 820 nebo e-mailu: obchod.cz@cgm.com

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4.6/5