Plná podpora EET v DENTIST+

Plná podpora EET v DENTIST+ bude obsažena únorové verzi 2017, jejíž aktualizace se nabídne přihlášeným zájemcům. Připomínáme Vám, že povinnost evidovat tržby do EET se Vás týkají v rámci druhé vlny od 1.3.2017 pouze v případě, kdy Váš doplňkový prodej (kartáčky, zubní pasty,...) přesáhne částku 175 000,00 Kč /rok a zároveň tyto tržby tvoří maximálně 49 % z celkových příjmů této ordinace.

Dobrou zprávou pro Vás je, že evidence tržeb v rámci EET nijak nenaruší Vaše standardní zvyklosti a práci se systémem. Nemusíte udělat ani jeden jediný klik navíc. Systém v rámci zaevidování přijaté částky automaticky zajistí komunikace se serverem finanční správy, získá potřebné údaje a tyto údaje následně vytiskne na Vaši účtenku respektive PPD (příjmový pokladní doklad).

První a zároveň nezbytnou podmínkou je získání autentizačních údajů pro komunikaci se serverem finanční správy. Podrobný postup jsme sepsali na uvedeném odkaze: https://blog.cgmsvet.cz/co-je-potreba-pripravit-nez-zacneme-nastavovat-eet-v-ambulantnim-sw/ 

Nastavení a zprovoznění systému

Jakmile budete mít tyto údaje, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na tel.: 246 007 820 a požádejte o rozšíření licence o modul EET. Po vložení nového licenčního klíče je následným krokem správné nastavení finanční správou přidělených údajů do Vašeho systému DENTIST+.

V menu: Nastavení > Zdravotnické zařízení > /Fakturace/ > Seznam pokladen vytvoříte pokladny, z nichž mohou pouze vybrané podporovat hlášení tržeb do elektronické evidence. Dále doporučujeme překontrolovat nastavené fakturační údaje (včetně DIČ) v programu - pomocí tlačítka [Zobraz].

EET_nastaveni

V případě, že pokladna bude podléhat evidenci pokračujte nastavením od jakého data se vystavené platby respektive tržby budou finančnímu úřadu předávat. Pomocí tlačítka [Administrace EET serveru] nastavíte potřebný certifikát, který jste od finanční správy obdrželi. Nastavení také podporuje tržby členit dle jednotlivých provozoven či pokladen proto v případě složitějších organizačních struktur věnujte nastavení potřebnou pozornost.

nastaveni_EET1

Poznámka1: Certifikáty se musí nacházet na hlavním PC (serveru) - pouze z něho probíhá komunikace do EET.
Poznámka2: Zavedení certifikátů do serveru je možné provést v rámci modulu pomocí funkce [Importovat certifikát].

Vystavení dokladů

Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, při vystavování pokladního dokladu (účtenka, faktura, zálohová faktura respektive PPD) nedochází k žádné změně. Jednoduše pacientovi naúčtujete položky, které mají doplatek pacienta a vystavíte standardním způsobem doklad (účtenka např. klávesovou zkratkou >>F7).

V případě, že je na účtence zvolena pokladna, která podléhá hlášení do EET (signalizace symbolem) tak po stisku tlačítka [TISK] / [Rychlý tisk] respektive odeslání mailem [E-Mail] proběhne komunikace se servery ministerstva financí. Výsledkem bude přidělení údaje FIK (fiskální identifikační kód) respektive výpočet BKP (bezpečnostního kódu poplatníka), které se zároveň vytisknou na potřebný doklad.  PKP (podpisový kód poplatníka) je pak součástí účtenky místo FIK v případě nedostupnosti internetu.

Tiskové výstupy byly upraveny, aby obsahovaly patřičné náležitosti: (příklad účtenky ve formátu bloček a A5).

tisk_1Přehled plateb

Většina finančních přehledů jak nad pacientem (např. menu: Fakturace pacientovi > Účtenky) tak globálních (např. menu: Pacienti > Úhrady od pacientů) byla rozšířena o informaci zda tržba byla již hlášena popř. v jakém se aktuálně nachází stavu:


 • Odesláno - Účtenka nebo PPD které byly vystaveny a v pořádku do EET odeslány - pozor - záznam již nelze z programu odstranit.
 • Čeká - Účtenka nebo PPD, které byly vystaveny (zpravidla obsahuje BKP a PKP) ale díky nedostupnosti internetu u nich neproběhlo předání do EET - pozor - záznam již nelze z programu odstranit.
 • Neodesláno - Účtenka nebo PPD u kterých byla zvolena pokladna, které podléhá hlášení do EET, ale zároveň na dokladu neproběhnul TISK nebo odeslání údajů na finanční správu - účtenku je možné ze systému odstranit.
 • Nebude odesláno - Účtenka / PPD respektive platba ktera se vybrala do pokladny, která nemá nastavené zasílání do EET - účtenku/PPD je možné ze systému dodatečně odstranit nebo upravit.

seznam_u_o_1

Přehled tržeb v rámci modulu dostupná např. Nastavení > Zdravotnické zařízení > /Fakturace/ > Seznam Tržeb

seznam_EET_modul

Detail zvolené tržby: (podporuje např. zobrazení Protokolů, které se k platbě vztahují, signalizace stavu tržby atp.).

DT

V rámci ukončovací obrazovky probíhá také upozornění, které signalizuje, zda je vše v pořádku, popř. existují tržby, kterým je třeba věnovat zvýšená pozornost s možností proklinutí.

UO_EET_1

Několik základních pravidel

Koho se EET týká?

https://blog.cgmsvet.cz/co-je-potreba-pripravit-nez-zacneme-nastavovat-eet-v-ambulantnim-sw/ 

Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb  (doplnění)

Jaké tržby se evidují?

Tržby v hotovosti = realizované jiným způsobem než bankovním převodem, tj. zejména: hotovost, platební karty, stravenky, poukázky, elektronické peněženky. a obdobné prostředky.

Co když vypadne internet?

Pokud nebude spojení na server finanční správy, je možné po uplynutí mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) vystavit účtenku bez FIK (jedinečného kódu ze serveru finanční správy).
DENTIST+ se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle připravené tržby (povinnost odeslat tržbu do dvou pracovních dnů v běžném režimu). V rámci ukončovací obrazovky dbejte zvýšené pozornosti sledování stavu tržeb.
Jaké informace se na EET předávají?
 • DIČ
 • ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
 • BKP (kód generovaný pokladnou)
 • Datum a čas transakce
 • Celková částka tržby (základy DPH a částky DPH dle sazeb)
 • Režim EET (běžný/zjednodušený)
Další údaje jako je např. jméno pacienta, adresa, seznam položek z účtenky atp. se do EET nepředávají!!!
 

Informační oznámení?

Informační oznámení, které musí být dle zákona o evidenci tržeb vyvěšeno v provozovnách evidujících tržby. http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty 

Pokud máte metodické dotazy nebo nejasnosti, využijte naší EET poradnu na CGM Světě.

Co říci závěrem?

Naše snaha byla program rozšířit o plnohodnotnou podporu EET s tím, že jsme chtěli, aby to pro Vás neznamenalo další administrativní nebo časovou zátěž při práci v agendách, které denně využíváte. Aktuálně kromě prvotního nastavení, není v DENTIST+ při běžném průchodu vystavení účtenky / PPD vyžadováno žádné dodatečné kliknutí.

Za Vaše náměty, které ať už k integraci EET nebo samotnému programu DENTIST+ máte, děkujeme. Zasílat nám je můžete např. na známém e-mailu servis@dentist.cz, telefonicky 246 007 890 nebo jednoduše využijte komentář pod článkem.

Byl Vám tento článek užitečný, pomohl Vám objasnit problematiku?

Prosím ohodnoťte nebo doplňte komentář.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5

4 komentáře

 • Dobrá práce.
  • Děkujeme - věříme, že integrace EET do našeho systému lékaři nepřinese žádné komplikace.
 • Dobře připraveno.
  Ještě mne zajímá pořizovací cena modulu EET a další roční náklady.
  • Cenová politika bude stanovena v dostatečném předstihu před třetí vlnou EET, kdy se bude zákonná povinnost elektronické evidence tržeb týkat většiny našich uživatelů. Cena bude v intencích našich stávajících rozšiřujících modulů a služeb.
 • {author} {date}
  0
  {comment}

Pro přidání komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte