Plná podpora EET v PC DOKTOR a PC DENT

Aktuální verze systémů PC DOKTOR a PC DENT již plně podporují EET. Připomínáme Vám, že povinnost evidovat tržby do EET bude platit od 1. 1. 2021.

Dobrou zprávou pro Vás je, že evidence tržeb v rámci EET nijak nenaruší Vaše zvyklosti práce se systémem. Nemusíte udělat ani jeden jediný klik navíc. Systém v rámci zaevidování přijaté částky automaticky zajistí komunikaci se serverem finanční správy, získá potřebné údaje a tyto údaje následně vytiskne na Vaši účtenku (pokladní doklad).

V každém případě je nutno získat autentizační údaje pro komunikaci se serverem finanční správy. Podrobný postup, jak tyto údaje získat je uveden zde https://blog.cgmsvet.cz/co-je-potreba-pripravit-nez-zacneme-nastavovat-eet-v-ambulantnim-sw/

Nastavení a zprovoznění systému.

Jakmile budete mít tyto údaje, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na tel.: 246 007 820 a požádejte o rozšíření licence o modul EET.

Po vložení správného licenčního klíče je následným krokem zadání těchto údajů do Vašeho systému.

Zvolte nabídku Implementace systému - Implementace systému - Nadstavbové moduly - EET

a pomocí tlačítka Konfigurace přidejte Váš certifikát

Dále si zvolte, jak chcete evidovat tržby. Pokud máte pro každého lékaře samostatnou pokladnu, zvolte variantu Parametry EET dle uživatelů, pokud příjem plateb provádíte v recepci pak zvolte variantu dle pracovišť.

Pro zvolenou variantu si pak nadefinujte pro každého lékaře nebo pracoviště parametry - tedy DIČ, číslo provozovny a název pokladny.

Nyní je již vše připraveno a Vy můžete začít odesílat tržby na server finanční správy. Pokud v systému máte zavedeno více řad pokladních dokladů (používáte nákladová střediska), pak pro podrobnosti k nastavení kontaktujte naše Oddělení péče o zákazníky.

Vystavení pokladního dokladu.

Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, při vystavování pokladního dokladu nedochází k žádné změně. Postupně zaznamenáváte úkony vykázané pacientovi, vkládáte zboží z Vašeho seznamu nebo ze skladu a systém pro Vás na pozadí v případě doplatku pacientem sestavuje Příjmový doklad.

V dolní části, jste informování o stavu dokladu. V případě vystavení nového dokladu o skutečnosti, že Doklad bude odeslán do EET. Pokud si zobrazíte starší doklady, pak informaci o to, zda byl či nebyl doklad odeslán a případné identifikační údaje tržby EET.

Po stisku tlačítka Ulož dochází k odeslání tržby

které jsou pak součástí Pokladního dokladu a použijí se pro vlastní tisk dokladu.

V rámci pravidelné aktualizace získáte i vzorovou definici Pokladního dokladu pro EET, kterou si můžete dle svých požadavků upravit obdobně jako jiné tiskové výstupy.

Storno dokladu.

Co dělat, když Pokladní doklad vystavím omylem nebo chybně a tržba již byla odeslána do EET. Není nic jednoduššího než platbu stornovat stiskem klávesy Del.

Automaticky se Vám ke stornovanému dokladu vystaví dobropis,

který pak odešlete po jeho zobrazení a potvrzením tlačítkem Ulož do EET.

Přehled plateb

Přehled plateb pacienta i Přehled pokladních dokladů byl rozšířen o sloupec EET, v kterém je zobrazena informace, zda platba odešla či neodešla na EET.

Detail jakékoliv platby si zobrazíte po stisku klávesy F8.

Rovněž si můžete zobrazit i kompletní seznam tržeb odeslaných na EET za zvolené období, stiskem tlačítka EET tržby.

Při ukončení práce systému jste na závěrečné obrazovce informování, zda náhodou některá z plateb požadovaných k odeslání do EET nebyla odbavena. V případě, že ano, změní se stav a vzhled tlačítka

a po jeho stisku se Vám zobrazí počet a seznam neodeslaných tržeb. V tomto seznamu je zobrazen i důvod. Po vyřešení příčin můžete tržbu znovu odeslat.

Co říci závěrem?

Věříme, že všechny vylepšení Vám ulehčí práci a těšíme se na Vaše další náměty.

V případě nejasností nebo problému neváhejte kontaktovat naše oddělení Péče o zákazníka pomocí naší hotline linky.

Byl Vám tento článek užitečný, pomohl Vám objasnit problematiku.

Prosím ohodnoťte nebo doplňte komentář.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 3.5/5