Plná podpora EET v programu AMICUS

27. 2. 2020 V programu AMICUS je plná podpora EET již obsažená. Článek informuje o modulu EET připraveném pro program AMICUS a připomíná důležité informace související s najetím na evidenci tržeb od 1. 5. 2020.

Dobrou zprávou pro Vás je, že evidence tržeb v rámci EET nijak nenaruší Vaše zvyklosti práce s programem. Nemusíte udělat ani jeden klik navíc. Program v rámci zaevidování přijaté částky automaticky zajistí komunikaci se serverem finanční správy, získá potřebné údaje a tyto údaje následně vytiskne na účtenku (pokladní doklad).

První a zároveň nezbytnou podmínkou pro zprovoznění EET je získání autentizačních údajů (certifikátu) pro komunikaci se serverem finanční správy. Podrobný postup je popsán v článku Co je potřeba připravit, než začneme nastavovat EET.

Pojďte se podívat, jak EET v AMICUSu funguje:

Instalace a zprovoznění modulu EET

Pokud chcete používat modul EET, požádejte si na našem obchodním oddělení o vydání licence k programu, rozšířené o modul EET. Poté dostanete obvyklým způsobem nabídku na stažení potřebných komponent. Spojte se s pracovníky našeho oddělení zákaznické podpory, ti Vám pomohou s instalací a vhodným nastavením parametrů EET v programu.

Nastavení před vydáním první účtenky

Nejprve nastavíme parametry pokladny. Nově lze v Amicusu definovat několik pokladen s různými parametry ve vztahu k EET. Vaše současné nastavení pokladny program zobrazí v konfiguraci pokladen pod označením Pokladna 1.

Pokud nechcete Vaše tržby dělit z pohledu EET, stačí nastavit do této pokladny vhodnou předvolbu evidence EET a doplnit identifikační údaje  DIČ, označení provozovny a označení pokladny.

V dalším kroku je potřeba ještě nainstalovat podepisovací certifikát. Ten získáte po obstarání autentizačních údajů a přihlášení na server finanční správy. Podrobný postup, jak tyto údaje získat, je uveden na https://blog.cgmsvet.cz/co-je-potreba-pripravit-nez-zacneme-nastavovat-eet-v-ambulantnim-sw/.

20170216 EET připravené 1 konfig pokladny

Příprava Číselníku položek pro pokladní doklady

Pokud budete používat víc než jednu pokladnu, můžete v Číselníku položek pro pokladní doklady ke každé položce přiřadit, kterou pokladnou má její účtování projít. Při vystavení pokladního dokladu potom AMICUS automaticky vystaví doklad v přiřazené pokladně. Tak lze rozdělit položky na ty, které mají jít do evidence EET, a ty, které nemají, aniž byste to museli pokaždé znovu určovat.

Vytvoření pokladního příjmového dokladu, odeslání tržby do EET, přijetí potvrzení o odeslání tržby

Na vytvoření pokladního dokladu se nic nemění, vytvořte ho obvyklým způsobem. Pouze v horní části okna přibylo označení pokladny a indikace, že doklad byl zaevidovaný do EET.

Předání k evidenci do EET proběhne zcela automaticky po stisku tlačítka Tiskni.

Potvrzením o odeslání tržby do EET je značka 20170216 EET připravené 4 fajfka v horní části okna.

20170216 EET připravené 2 příjmový doklad

Průběh odeslání program indikuje informačním hlášením:

20170216 EET připravené 3 průběh odeslání

Na vytištěném pokladním dokladu přibyly povinné údaje o zaevidování tržby v EET.

20170216 EET připravené 5 doklad tisk

Detail evidované tržby můžete zobrazit stiskem tlačítka Detail EET v okně příjmového pokladního dokladu.

20170216 EET připravené 7 přehled server-detail

Přehled odeslaných tržeb

V hlavním menu Administrativa přibyla nová volba Sklad eTržby. V seznamu můžete zkontrolovat, jaké tržby jsou odeslané do evidence EET a stav jejich doručení. K dispozici jsou možnosti filtrování podle různých parametrů a funkce pro správu seznamu.

20170216 EET připravené 6 přehled server-seznam

Lze také zobrazit kompletní detail odesílané tržby, stejný jako z okna příjmového pokladního dokladu.

Kontrola odeslání tržeb při zavírání programu

Při zavírání programu AMICUS zkontroluje stav odeslání vydaných pokladních dokladů a informaci o výsledku ukáže v ukončovací obrazovce. 

20170216 EET připravené 8 ukonč_obrazovka

Pokud nejsou všechny doklady o tržbách odeslané, lze zobrazit detail záznamu s popisem příčiny. Po odstranění problému můžete tržby odeslat.

20170216 EET připravené 9 ukonč_obr detail chyby

Funkce modulu EET budeme dál rozšiřovat podle potřeb z praxe. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k problematice EET, obraťte se na naši linku zákaznické podpory na telefonu 24 60 07 855.


Časté otázky k EET

Jaké tržby se evidují

Tržby v hotovosti = realizované jiným způsobem než bankovním převodem, tj. zejména: hotovost, stravenky, poukázky, elektronické peněženky a obdobné prostředky.

Co dělat, když vypadne internet

Povinnost odeslat tržbu je v běžném režimu do dvou pracovních dnů. Pokud nebude v provozu spojení na server finanční správy, je možné po uplynutí mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) vystavit účtenku bez FIK (jedinečného kódu ze serveru finanční správy). Jakmile je spojení obnoveno, AMICUS se automaticky připojí a připravené tržby odešle.

Jaké informace se na EET předávají

  • DIČ
  • ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
  • BKP (kód generovaný pokladnou)
  • Datum a čas transakce
  • Celková částka tržby (základy DPH a částky DPH dle sazeb)
  • Režim EET (běžný/zjednodušený)

Další údaje, jako jsou např. jméno pacienta, adresa, seznam položek z účtenky atp., se do EET nepředávají.

Informační oznámení

Informační oznámení, které musí být dle zákona o evidenci tržeb vyvěšeno v provozovnách evidujících tržby, si můžete stáhnout zde: http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty

.

.

Nevíte si rady nebo máte doplňující otázky? Zeptejte se daňového specialisty, pana inženýra Hajduška, v naší EET poradně:  https://poradna.cgmsvet.cz/eet-poradna/

Informace k EET čtěte také na internetových stránkách

http://www.etrzby.cz

http://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu

http://www.etrzby.cz/cs/dokumenty

Považujete tento článek za užitečný? Ohodnoťte ho prosím nebo se podělte s kolegy o Váš názor v diskuzi.

Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5