Podpora testování na COVID-19 v našich ambulantních systémech

Provádění antigenních testů na onemocnění COVID-19, dokumentace vyšetření, zápis do ISIN, správné a rychlé vykázání na pojišťovnu

Všechny ambulantní (a stomatologické) systémy CGM podporují lékaře při testování pacientů na onemocnění COVID-19. Nejproblematičtější je propojení systémů na systém ISIN, do kterého má lékař povinnost veškeré záznamy zapsat. Díky rozvoji datového rozhraní systému ISIN ze strany ÚZIS se naštěstí i toto v poslední době hodně zlepšuje. O novinkách v oblasti napojení na ISIN Vás budeme informovat prostřednictvím dodatečných aktualit v tomto článku.

 

Záznam antigenního vyšetření pacienta

Dle pokynů MZ ČR a zdravotních pojišťoven je pro lékaře, kteří provádějí a vykazují antigenní testování pacientů (ať už plošné  preventivní, nebo diagnostické), nutné:

 • provést zápis do zdravotnické dokumentace pacienta
 • zapsat výsledek provedeného testu včetně dalších údajů do systému ISIN (do tzv. COVID žádanky)
 • elektronicky vykázat adekvátní kód výkonu
 • tisk potvrzení o provedeném testu a jeho výsledku

V našich ambulantních systémech postupně připravujeme zjednodušení administrativy spojené s testováním pacientů na COVID-19. 

Zápis do zdravotnické dokumentace pacienta:

Základem je maximálně zjednodušit záznam vyšetření pacienta. Nejčastěji se jedná o tyto případy:

 • záznam vystavení žádanky na PCR test v odběrovém centru/laboratoři 
 • záznam antigenního testu s negativním nálezem provedeného pacientovi v rámci plošného testování
 • záznam antigenního testu s pozitivním nálezem provedeného pacientovi v rámci plošného testování včetně vystavení žádanky na PCR test v laboratoři
 • záznam antigenního testu s negativním nálezem provedeného pacientovi v rámci testování pro firmy
 • záznam antigenního testu s pozitivním nálezem provedeného pacientovi v rámci testování pro firmy včetně vystavení žádanky na PCR test v laboratoři

Většinou je zrychlený záznam proveden v rámci odpovídajícího formuláře pomocí tlačítka, které předvyplní potřebné údaje dle konkrétního případu. Detaily naleznete v návodech pro konkrétní ambulantní systém.

Zápis zaznamenaného testu do systému ISIN (tzv. COVID žádanka)

ÚZIS připravil již při první vlně epidemie (začátkem roku 2020) tzv. COVID žádanku, kterou je možné přímo z ambulantního systému otevřít včetně předání základních informací o pacientovi a žádajícím lékaři. 

Tato žádanka byla ze strany ÚZIS postupně rozvíjena a v závěru minulého roku byla doplněna i o možnost zápisu POCT (většinou antigenního) testu prováděného lékařem. Nyní je možné tyto údaje o provedeném vyšetření a požadovaném laboratorním testu předávat pomocí parametrů i z ambulantního systému. Uživatel tak nemusí údaje jednou zadané do AIS znovu vypisovat v systému ISIN! Údaje jsou do systému přeneseny, v ISIN se otevře již vyplněný formulář a personál pouze potvrdí (uloží) data. 

Vykazování odpovídajících výkonů ZP

Pro vyúčtování provedených testů na ZP slouží aktuálně 2 výkony:

01306 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 - DIAGNOSTIKA U SYMPTOMATICKÝCH PACIENTŮ

 • ohodnocení 350,72 Kč
 • určen výhradně pro poskytovatele s odborností 001 nebo 002
 • výkon 01306 bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy
 • frekvence maximálně 1x za 5 dnů
 • diagnóza U69.75
 • VZP-výkon 01306 obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada – antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN. Nezbytnou podmínkou v rámci vykazování výkonu je zápis do zdravotnické dokumentace.

99949 - (VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-CoV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ

 • ohodnocení 350,72 Kč
 • výkon 01306 bude uhrazen bez nasmlouvání do Přílohy č. 2 Smlouvy
 • frekvence maximálně 1x za 3 dny (změna od 1. 2. 2021)
 • diagnóza Z11.5
 • výkon určen jak pro plošné testování pacientů prostřednictvím antigenních testů, tak i pro plošné testování zaměstnanců pro firmy
 • ve výkonu je zakalkulována práce zdravotnického pracovníka a veškerý spotřebovaný materiál. Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci provádění výkonu, kterými jsou odběr biologického materiálu, zpracování vzorku, testovací sada - antigenní test, vyhodnocení testu, osobní ochranné prostředky, zápis do ISIN.

Tisk potvrzení

Vzor potvrzení  formuláře je na MZ ČR :

2021-03-30_COVID-Ag-potvrzení_MZCR

 

Kromě potvrzení mohou informaci o výsledku testu zaslat ambulantní systémy také například pomocí SMS zprávy (aktuálně aktivní pro ambulantní systém PC DOKTOR). Lze k tomu využít službu CGMesky, která zefektivňuje komunikaci s pacienty již mnoha lékařům. Její kouzlo tkví v jednoduchosti a použitelnosti napříč všemi věkovými kategoriemi. 

 

Campaign-Builder-Template-Designer-Mailchimp

Hromadné importy výsledků POCT antigenních testů z EXCEL (CSV)

Z důvodu, že mnoho zdravotnických zařízení provádí hromadné testování pro firmy (i mimo ordinace), připravili jsme do některých našich systémů i funkci pro hromadný import záznamů z Excel souboru (ve formátu CSV).

Excel obsahuje následující data (za každého pacienta a test):

 • Pacient (jméno, příjmení, rodné číslo, pojišťovna, datum narození, národnost, ulice a č.p., město, PSČ, místo narození, datum testu, kontakty - e-mail, telefon)
 • Typ testu
 • Test (výsledek)
 • Šarže
 • Exspirace
 • Vytvořil
 • Rizikové povolání
 • Název firmy (zaměstnavatele)
 • IČO firmy (od verze rozhraní 4v26, do té doby se do ISIN zapisoval pouze název zaměstnavatele)

Přesný vzor excel souboru naleznete v návodu konkrétního AIS (pokud import umožňuje).

Za každý záznam z EXCEL souboru bude následně v AIS provedeno:

 • vyhledání pacienta v kartotéce, případně založení nového pacienta do AIS
 • záznam o provedeném testu do agendy COVID testů pacienta
 • vyúčtování výkonu pro zdravotní pojišťovnu
 • možnost rychlou volbou z přehledu odeslat záznam po záznamu do ISIN. Bohužel díky datovému rozhraní systému ISIN zatím není jiná možnost – obsluha musí každý naimportovaný záznam individuálně předat do ISIN (údaje se přenesou do formuláře COVID žádanky v ISIN a zde je musí uživatel potvrdit / uložit)

 

Návody pro jednotlivé ambulantní systémy CGM

 

PC DOKTOR / PC DENT

DENTIST+

MEDICUS:

AMICUS

CGM MEDISTAR

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5