Pokročilé možnosti filtrování v DENTIST+, zjednodušení načtení filtrů a další vylepšení

Do všech filtračních formulářů byla přidána možnost zapnout Pokročilý mód, díky kterému lze nastavit filtrační podmínky, které na původním formuláři Automatického filtru nešly nastavit. Standardní automatický filtr využívá pro spojování dalších podmínek metodu „A současně“. Pokročilý filtrační mód umožňuje využít i metodu „Nebo“ a podmínky uzavřít do závorek, a to i vnořených.

Díky tomu lze například ze statistik zjistit následující:
Lékař Jan Zoubek potřebuje za loňský rok zjistit, komu udělal preventivní prohlídky. Situaci komplikuje fakt, že v polovině roku získal osvědčení a vykazoval nejen kódy 00946 a 00905, ale i 00901.

Tato podmínka lze nastavit do programu následovně:

V menu Přehledy a Statistiky > Vykonané zdravotní úkony a statistiky přejděte na záložku /Automatický filtr/ a klikněte na tlačítko [Pokročilý mód]. Ve sloupcích Pole vyberte název sloupce, který chcete filtrovat, ve sloupci Operátor vyberte správný operátor a do hodnoty uveďte požadovanou hodnotu. Řádky s kódy je nutné uzavřít do závorek (označit řádky a použít ikonu ). Také mezi nimi musí být zvolen operátor Nebo – v závorce spojené řádky operátorem Nebo stačí, aby pro zařazení do výsledného seznamu platil jen jeden z řádků – a přesně to v tomto případě potřebujeme.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Možnost nastavení pokročilé filtrační podmínky

Dalším výrazným uživatelským vylepšením je možnost načíst uloženou filtrační podmínku přímo ze seznamu, bez nutnosti otevírat formulář filtru. Pokud bychom předchozí filtrační podmínku uložili pomocí tlačítka [Uložit], příště bychom tento filtr mohli jednoduše aplikovat přímo ze seznamu.

V seznamu ikon nad seznamem u ikony filtračního formuláře  přibyla ikona malé šipky, která přímo rozbalí seznam uložených filtrů. Výběrem položky v menu se filtr přímo aplikuje.

Ve filtračním formuláři kartotéky byly nad vybrané sloupce zavedeny „našeptávače“. Při zadávání dat se zobrazují možnosti, které je možné do hodnoty nastavit. Na konci takových řádků je zobrazena i ikona  pro zobrazení kompletního číselníku.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5