Pokročilé vyhledávání v DENTIST+

Ve vánoční verzi informačního systému DENTIST+ jsme představili funkci vyhledávání, která umí procházet data nad více definovanými sloupci zároveň. Původní způsob vyhledávání zůstává, nový způsob jsme pro rozlišení názvů pojmenovali SEARCHBOX.

Pojďme si představit a ukázat, jak SEARCHBOX funguje v praxi. Stejně jako nyní, pro vyvolání vyhledávání postačuje v seznamu začít psát na klávesnici, automaticky se začne vyhledávat. V případě použití mezery program prohledává i další sloupce, vyhledávaná data lze tedy kombinovat.

Představíme si na příkladu kartotéky.

 • Vyhledávání záznamu z více sloupců zároveň – V kartotéce se zároveň vyhledává nad sloupci Jméno, Příjmení, Číslo pojištěnce a Mobil. Je tedy jedno, zda začnete psát do vyhledávacího pole první jméno a až poté příjmení, pacient bude dohledán v obou případech. Další výhodou je, že není potřeba psát např. celé příjmení, ale stačí pár úvodních znaků.
  Budete-li hledat například pacienta "Jan Nováček" se začínajícím rodným číslem 80 (ročník 80), pravděpodobně bude stačit do SEARCHBOXu napsat pouze "nov j 8"
   program automaticky dohledá všechny vyhovující pacienty a průběžně je při hledání zobrazuje v tabulce výsledků pod SEARCHBOXem. Pacienta lze vybrat dvojklikem nebo šipkami a klávesou >>Enter. Hledání se tedy ovládá naprosto stejně jako u původního vyhledávání.
 • Méně práce s filtry – Vyhledávání probíhá nad všemi záznamy v databázi, bez ohledu na to, jak máte nastavené filtry.
  Pokud máte standardně zobrazené pouze pacienty ze skupiny Náš a hledáte pacienta, který je Cizí, nemusíte přepínat filtrační podmínku a zobrazovat si i cizí nebo všechny pacienty. Nové vyhledávací pole tohoto pacienta vyhledá a dočasně ho přidá do seznamu k "Našim" pacientům tak, abyste mohli s pacientem dále pracovat – například otevřít jeho kartu atd. (po zavření a novém načtení kartotéky se pacient mezi našimi pacienty samozřejmě nebude zobrazovat).
 • Menší nutnost seznam řadit – Pokud jste zvyklí mít pacienty seřazené podle abecedy a výjimečně jste chtěli pacienta dohledat podle čísla pojištěnce, pravděpodobně jste seznam seřadili podle sloupce Číslo pojištěnce a teprve začali vyhledávat. Toto již není nutné, stačí začít psát číslo pojištěnce a pacienta najdete, i pokud máte kartotéku řazenou podle abecedy.

Od Vánoc jsme sbírali požadavky s připomínkami a již v Lednové verzi jsme zapracovali další vylepšení. Mezi hlavní body patří:

 • Prioritizace Příjmení. Vyhledávání bylo upraveno tak, aby poskytovalo lepší výsledky pro pacienty s příjmením, které je „křestní“ – typický příklad Roman Lukáš nebo Petr Tomáš“.
 • V seznamu s mezivýsledky hledání jsou nové sloupce, které obsahují informace o Stavu (Náš, Cizí, Zesnulý) a Archiv. Na první pohled máte další informace pro snadnější výběr pacienta.
 • Hledání bez diakritiky. Nové nastavení, které umožní hledat pacienty i bez diakritických znamének, a přesto se pacient dohledá. Tato možnost je ve výchozím stavu vypnutá a je nutné ji povolit. Poté zadáním „Čermák“ i „cermak“ naleznete požadovaného pacienta. Chcete-li při hledání ignorovat diakritiku, klikněte na tlačítko [Nastavení] a vyberte volbu [x] V průběhu vyhledávání ignorovat diakritická znaménka.

Co když novou funkci používat nechci, jak ji vypnout?
Pokud chcete používat hledání tak, jak jste byli doposud zvyklí, ve vyhledávacím formuláři je v levém dolním rohu tlačítko [Nastavení], zde nastavte volbu (o) Vždy začít vyhledávání ve sloupci, podle kterého je seřazen hlavní seznam. Úplné vypnutí a zobrazení původního formuláře je možné provést vypnutím volby [x] Umožnit přepnout na SEARCHBOX.

searchbox
Příklad hledání bez diakritiky a řazení (první se zobrazují naši pacienti)

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5