Program VZP PLUS v systému PC DOKTOR

Jste zapojeni v programu VZP PLUS? Pokud ano, systém PC DOKTOR Vám ulehčí práci ve vykazování.

V programu VZP PLUS sledujete v rámci preventivní prohlídky i rizikovost pacienta, kterou následně vykážete signálním kódem pojišťovně.
Přinášíme Vám řešení, díky němuž již nezapomenete vykázat potřebné výkony.

Funkce bude dostupná pro všechny uživatele ve verzi 3/2023. Už nyní si ji můžete vyzkoušet po instalaci nejnovější aktualizace z tohoto odkazu https://pcd-update.cgm.cz/DoktorSfx.exe 

Aktivace programu VZP PLUS v systému PC DOKTOR

V Katalogu zdravotních pojišťoven si pro VZP na záložce Bonifikace zatrhněte položku Program VZP PLUS.

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Pokud v rámci Preventivní prohlídky pacienta vykážete na Ambulantním účtu výkon 01021 nebo 01022, pak Vám systém po jeho zadání automaticky nabídne naúčtování potřebného signálního kódu.

Zobrazí se Vám informace o zjištěné hodnotě SCORE 2 a hodnota BMI. Po stisku příslušného tlačítka vedle uvedeného pole si můžete zobrazit / zadat nově zjištěné hodnoty. Na základě vyhodnocení těchto údajů se Vám předplní příslušný signální výkon. Překontrolujte, zda odpovídá zdravotnímu stavu pacienta, a případně zvolte jinou možnost. Stiskem tlačítka Vykázat dojde k automatickému přidání příslušného výkonu do ambulantního účtu.

Preventivní prohlídka u lékaře pro děti a dorost

Pokud v rámci Preventivní prohlídky pacienta vykážete na Ambulantním účtu některý z výkonů 02021, 02022, 02031, 02032, pak Vám systém po jeho zadání automaticky nabídne naúčtování potřebného signálního kódu.

Zobrazí se Vám informace o BMI. Po stisku příslušného tlačítka vedle uvedeného pole si můžete zobrazit příslušný Růstový graf - Hmotnostně výškový poměr a případně aktualizovat údaje o výšce a váze pacienta. Zvolte signální výkon, který odpovídá zdravotnímu stavu pacienta. Stiskem tlačítka Vykázat dojde k automatickému přidání příslušného výkonu do ambulantního účtu.

Péče o dětské pacienty trpící obezitou

Pokud vykážete výkon 02039 Záchyt a sledování pacienta s obezitou, pak se Vám opět zobrazí průvodce pro snadné zadání signálních výkonů.

Opět je zobrazena informace o BMI indexu a tlačítko pro zobrazení příslušného růstového grafu. Dále je zobrazena i informace o datu vykázání poslední kontroly pacienta.
Pokud jste vykázali výkon 02039 u pacienta poprvé, pak je aktivní pouze oblast pro uvedení Závažnosti obezity. Při opakované kontrole je již dostupná i oblast pro zadání Vývoje hmotnosti, případně oblast pro vedení způsobu Ukončení léčby.
Zvolte příslušné signální výkony, který odpovídají zdravotnímu stavu pacienta. Stiskem tlačítka Vykázat dojde k automatickému přidání příslušných výkonů do ambulantního účtu.

Pokud u pacienta již v letošním roce byl výkon 02039 vykázán a není ukončena léčba, pak v pravé části karty v oblasti mapy dokumentů je zobrazena informace o Léčbě obezity s uvedením data poslední kontroly.

Fotogalerie

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5