Snižte počet kliknutí při tisku žádanek či receptů

Často se obracíte na technickou podporu s dotazem, zda je možné snížit počet klikání např. při tisku receptu, žádanek apod. Podívejte se, jak si program správně nastavit.

Celý postup si předvedeme na konkrétním případu např. u Receptu. Lze však využít pro jakoukoli tiskovou sestavu v programu.

1) Zrušení dotazu na výběr sestavy

Zapište lék na Recept a klikněte na tlačítko [Tisk]. V případě, kdy existuje více sestav na výběr, se zobrazí okno Výběr sestav k tisku.

vyber-sestav-k-tisku-recept

V našem případě budeme vždy chtít používat pouze Recept A. V zobrazeném okně tedy klikněte kamkoli pravým tlačítkem myši. V zobrazeném kontextovém menu zvolte Nastavit. Zobrazí se okno Nastavení zobrazení sestav.

nastaveni-zobrazeni-sestav-recept-vse

Dvojitou šipkou vlevo přesuňte všechny sestavy z pravé části (Zobrazené sestavy) do levé části (Skryté sestavy). Poté klikněte na Recept A a jednoduchou šipkou vpravo jej přesuňte opět mezi Zobrazené sestavy.

nastaveni-zobrazeni-sestav-receptA

Toto potvrďte tlačítkem [OK]. Zobrazí se okno Přiřazení provedených změn.

prirazeni-provedenych-zmen

Zvolte komu se má toto nastavení projevit a pokračujte tlačítkem [OK]. Zobrazí se okno Výběr sestav k tisku, ve kterém je pouze jedna sestava Recept A.

vyber-sestav-k-tisku-recept-receptA

Toto okno zavřete. Pokud je teď v nabídce pouze jedna sestava, tak se nabídka již nebude zobrazovat. V případě, kdybyste chtěli nabídku znovu zobrazit, stiskněte na klávesnici >Shift<, držte jej a klikněte na tlačítko [Tisk].

Poznámka: pro variantu tisku prázdného receptu (s datem či bez data) klikněte u tlačítka Tisk na šipku s nabídkou dalších možností.

2) Nastavení přímého tisku

Funkce Přímý tisk urychluje tisk tím, že před tiskem nezobrazuje Okno tisku s možností prohlížení, opravy, výběru sestavy atd. Tato funkce lze aktivovat v okně před tiskem zaškrtnutím volby Tuto sestavu přímo tisknout umístěnou ve spodní části okna. Tato volba se vždy týká vybrané tiskové sestavy.

primy-tisk-sestavy-recept

Po zaškrtnutí této volby bude zobrazeno okno s dotazem, zda chcete přímý tisk skutečně aktivovat a s informací, jak tuto funkci opět vypnout.

3) Vše je již nastaveno

Máme-li k dispozici nyní pouze jednu tiskovou sestavu a nastaven přímý tisk sestavy, pak se po kliknutí na tlačítko [Tisk] spustí tisk vybraného formuláře ihned. Zrušení přímého tisku provedete stejně jako v případě zobrazení okna s výběrem sestavy, tedy podržením klávesy >Shift< a kliknutím na ikonu tisku.

Přehled všech sestav, u kterých máte nastaven přímý tisk, zobrazíte volbou Konfigurace > Přímý tisk sestav (v tomto okně lze přes pravé tlačítko myši zobrazit pouze sestavy, které mají přímý tisk nastaven).

Byl Vám tento článek užitečný, pomohl Vám objasnit problematiku. Prosím ohodnoťte nebo doplňte komentář.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5