Správně vedená elektronická dokumentace díky eParafě doplněné o CGM Časová razítka

Elektronická dokumentace bezpochyby přináší lékařům i sestrám velké množství výhod a dělá z ordinací komfortnější místo. Jsme tu od toho, aby Vám tato zjednodušení byla umožněna, ale také proto, abychom Vás v několika snadných krocích naučili, jak na správné vedení elektronické dokumentace.

Vizí CGM je plně elektronizované zdravotnictví. Proto je pro nás eParafa modulem, který do moderní ordinace zkrátka neodmyslitelně patří. Jeho účel spočívá v možnosti vést zdravotnickou dokumentaci plně v elektronické podobě. Jelikož nám jde ale primárně o bezpečí Vašich pacientských dat, rádi bychom Vám vedle pozitivních přínosů shrnuli i náležitosti, na které je potřeba myslet při převádění dokumentace do elektronického prostoru. Stejně, jako jsou důležité dokumenty ošetřené podpisem a datem v papírové podobě, musí tomu tak být i v případě podoby elektronické. Jak zautomatizovat podpisový proces při výměně papíru a propisky za monitor s klávesnicí a myší?

Pojďme se na to podívat od začátku.

 

1. Konec papírové dokumentace a vše přehledně na jednom místě

Ať už je důvodem pro Vaše rozhodnutí přejít na elektronickou dokumentaci úspora papíru v ordinaci nebo větší přehlednost při práci, určitě Vás v tomto kroku plně podporujeme. Modul eParafa do Vaší ordinace přináší následující výhody:

 • umožňuje rychlé vyhledávání ve zdravotnické dokumentaci
 • snižuje náklady na skladování, materiál a administrativu zdravotnických dokumentů
 • přidá více prostoru Vaší ordinaci zrušením objemné kartotéky se šanony
 • usnadňuje přípravu a kompletaci podkladů pro revizní kontroly
 • je vhodná pro autory klinických studií

Postupným převodem dokumentace do elektronické podoby ušetříte nejen finance za hromady papíru, toner, ale také čas. Vyhledávání v elektronické kartotéce je velmi snadné a rychlé. Abyste si mohli naplno užívat dobrý pocit z pohodlí, které eParafa přináší, je dobré již při vytváření dokumentů myslet na povinnosti, které se s elektronizací dokumentů pojí.

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování definuje základní požadavky na vedení elektronické dokumentace:

 

"§54 (3) b  Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě musí být opatřen identifikátorem záznamu; samotný zápis obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou:

 1. datum provedení zápisu,
 2. identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který záznam provedl."

372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách. Zákony pro lidi - Sbírka zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění [online]. 

 

Nestačí tedy pouze elektronický podpis, se kterým jste se již pravděpodobně setkali, ale je nutné dokumenty opatřit také časovým záznamem. K tomu Vám poslouží kvalifikovaná časová razítka.

 

2. Elektronická dokumentace bez kompromisů díky CGM Časovým razítkům

Časové razítko je datový soubor přidaný k dokumentu, který umožňuje prokázat čas jeho vytvoření. Vedle elektronického podpisu, který se postará o identifikační údaje lékaře nebo jiného pracovníka, který záznam provedl, je časové razítko prostředek k doplnění data provedení zápisu. Díky tomu je dokument správně ošetřen dle legislativy a zvládne plně nahradit papírovou variantu.

Výhody používání kvalifikovaného časového razítka:

 • splnění legislativních nároků na vedení zdravotnické dokumentace bez jakýchkoliv pochybností
 • vysoká bezpečnost elektronicky vedené dokumentace
 • převoditelnost dokumentace do papíru i po ztrátě certifikátu
 • jednoduchá ověřitelnost podpisu na zdravotnické dokumentaci i po skončení platnosti elektronického certifikátu
 • s CGM nejvýhodnější cena za kvalifikovaná časová razítka na trhu

Služba je licencována na počet lékařů, kteří vytvářejí elektronickou zdravotnickou dokumentaci v rámci zdravotnického zařízení. Po technické stránce jsou licence vázány na osobu uvedenou v podpisovém certifikátu lékaře.

Od dubna 2019 jsou pro všechny naše ambulantní systémy CGM Časová razítka k dispozici, a to za nejvýhodnější cenu na trhu.

Při používání obou modulů současně máte jistotu, že vedete dokumentaci správně dle všech legislativních požadavků, a vyhnete se tak případným sporům týkajících se právní uznatelnosti Vašich dokumentů.


Další informace, které by Vás ve spojitosti s tímto tématem mohly zajímat:

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5