Úhrada preventivní péče ukrajinským uprchlíkům

Aktualizace informace k úhradě preventivní péče v odbornostech 001 a 002 ukrajinským pacientům.

Vykazování péče ukrajinským uprchlíkům jsme se podrobně věnovali v článku Vykazování péče ukrajinským uprchlíkům. Vycházeli jsme v něm z Informací pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu zveřejněných na webu VZP. Z těchto informací platných ke dni publikování článku na portálu CGM Svět dne 24. 3. 2022 podle našeho názoru vyplývalo, že podmínkou vykazování preventivní péče ukrajinským uprchlíkům v odbornostech 001 a 002 je registrace těchto pacientů prostřednictvím dokladu „80 – Přihláška registrovaných pojištěnců zdravotní pojišťovně“.

Od doby zveřejnění článku však došlo k aktualizaci výše uvedených informací na webu VZP a na naší horké lince se začaly hromadit dotazy, jak to s podmínkou registrace pro možnost vykazování preventivní péče v případě ukrajinských uprchlíků vlastně je. Oslovili jsme proto VZP s dotazem, zda bude pojišťovnou hrazena preventivní péče v odbornostech 001 a 002 i v případě, že pacient není u příslušného poskytovatele registrován.

Na náš dotaz jsme obdrželi tuto odpověď:

V případě, že má poskytovatel pojištěnce se statutem dočasného strpění pobytu v dlouhodobé péči (vede zdravotnickou dokumentaci, provedl vstupní vyšetření atp.), pak bude v těchto případech veškerá hrazená péče v odbornosti 001 a 002  uhrazena výkonově i pokud nebude nahlášena registrace na dokladu 80. Jak je uvedeno na stránkách VZP k této problematice poskytnuté výkony poskytovatel vykazuje standardně dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (pozn. standardně na dokladu 01 a 03 v případě použití ZULP/ZUM, příp. na dokladu 05).

Z odpovědi je tedy zřejmé, že registrace již není podmínkou pro úhradu preventivní péče ukrajinským pacientům.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 3.7/5