PC DOKTOR: Upozornění na možnost očkování dětí proti

V červnové verzi bude nově PC DOKTOR upozorňovat uživatele s odborností 002 na možnost vykázání vakcíny Nimenrix pacientům věku 12–24 měsíců.

Upozornění při vstupu do karty

Upozornění při vstupu do karty pacienta je dostupné pro uživatele s odborností 002. Upozornění se zobrazí u pacientů věku 12–24 měsíců, kteří jsou registrovaní a kterým ještě nebyl vykázán ZÚM 0193236 Nimenrix. 

Nimenrix - dotaz na ockovani

Po stisku tlačítka [Ano] se spustí funkcionalita Očkování a injekce. Z očkovacích látek vyberte Nimenrix. Pokud nebude v systému nadefinován, tak se automaticky nastaví spolu s výkonem i ZÚMem. Pokud stisknete tlačítko [Nyní ne], pak se Vám upozornění zobrazí při opětovném vstupu do karty pacienta. Stisknutím tlačítka [Objednat] spustíte kalendář a máte možnost pacienta na očkování objednat. Pokud stisknete tlačítko [Příště nezobrazovat], bude toto upozornění u pacienta následující tři měsíce potlačeno.

Pokud nebude v systému nadefinována látka Nimenrix, tak se automaticky uloží s následujícími údaji:

  • kód výkonu = 02125
  • kód ZÚM = 0193236
  • kód diagnózy = Z26.8

Po výběru očkovací látky v agendě očkování, zadání šarže a data expirace, budou přednastavené výkony a ZÚMy nabídnuty k vykázání ZP. Vykázání potvrdíte stiskem tlačítka [Ulož].

Nimenrix - vyúčtování

 

Funkcionalitu upozorňování na očkování můžete kompletně deaktivovat v Implementaci karty pacienta, na záložce /Různé/ zatržením volby [x] Potlačit upozornění Nimenrix.

Přehled potenciálních pacientů pro očkování proti meningokokům

V nabídce > Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Očkování > Dětská očkování je nově možnost vybrat z nabídky očkování možnost Meningokok 1224 měsíců. Po stisku tlačítka [Start] systém vyhledá pacienty daného věku, kterým ještě nebyla aplikována očkovací látka. Do výsledku jsou zahrnuti pouze registrovaní pacienti. Máte možnost si nastavit, zda do výsledku zahrnout pouze pacienty z Vaší ordinace. Datum, ke kterému přehled vztáhnout, se automaticky nastavuje aktuální, ale můžete si jej změnit a vyhledat tak pacienty, které bude možné očkovat například za půl roku nebo za rok a objednat je v předstihu. 

vyber_pacientu_k_ockovani_menigokok

Výsledný seznam pacientů je možno po zadání názvu skupiny a stisku tlačítka [Uložit skupinu] uložit do skupiny.  Klávesou >>Enter můžete zobrazit kartu pacienta, nebo klávesou >>F10 přímo vejít do agendy očkování.

Objednání pomocí CGMesek

Po prvním spuštění přehledu se Vám automaticky přednastaví text SMS. Pokud bude mít pacient zadaný mobilní telefon, bude v přehledu aktivní volba >>F3 a máte možnost pacientovi odeslat SMS přes modul CGMesky. Označit můžete i více pacientů naráz.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5