PC DOKTOR/PC DENT: Výběr pacientů podle věku

Jak nejrychleji najít pacienty z kartotéky, kteří spadají do skupiny 80+? Jak těmto pacientům odeslat SMS zprávy s pozvánkou k očkování proti COVID-19? Vzhledem k pravidlům vydaným MZ ČR o kritériích, které musí splňovat pozvaní pacienti na očkování, Vám přinášíme návod, jak si jednoduše vyselektovat různé kategorie v ambulantním systému PC DOKTOR (PC DENT).

Kontaktování pacientů daného věku

V případě potřeby kontaktovat pacienty určitého věku je v první řadě nutné vytvořit si skupinu těchto kontaktů. Systém umožňuje skupinu vytvořit dvěma způsoby. Můžete využít funkci Parametrické výběry nebo Přehled kapitačních pacientů. Jakmile je vytvořena skupina pacientů, je již jednoduché ji použít pro odeslání SMS zpráv, nebo vytištění seznamu s podklady pro telefonické kontaktování. 

 

Parametrické výběry 

Tato funkce slouží k vyhledávání pacientů na základě zadaných kritérií a následnému ukládání výsledků do skupin pacientů, se kterými můžete pracovat v programu na dalších místech.

 

1) Zvolte menu Dokumentace > Rozbory a vyhodnocení > Parametrické výběry

2) Stiskněte tlačítko Přidat parametr nebo stiskněte klávesu >>Insert

3) Zobrazí se Vám definice nového kritéria. 

4) Z nabídky Oblast hledání vyberte nabídku Věk, pohlaví, registrace, ZTP --> pouze potvrďte.

 

parametrické výběry pacientů

 

5) Zvolte požadovaný věk pacientů od – do. Můžete si vytvořit například jeden výběr pro pacienty 80+, nebo více výběrů pro 80–90 let a 90+. Je možné zadat i datum, ke kterému se má věk spočítat. Můžete si tak udělat i zvláštní výběr, kde budou pacienti, kteří budou mít 80 let 1. 5. 2021.

6) V případě, že chcete vyhledat pouze pacienty s platnou registrací, zatrhněte volbu Registrace.

7) Vše potvrďte tlačítkem OK.

8) Přes ikonu šipky zvolte oblast vyhledávání Všichni pacienti nebo Pacienti z ordinace.

  • Pacienti z ordinace – pouze pacienti ve Vaší ordinaci
  • Všichni pacienti – všichni pacienti včetně nepravidelné péče a vyřazených

9) Stiskněte tlačítko Start.

10) V pravé části okna se Vám zobrazí seznam všech pacientů dle Vámi zadaných kritérií.

11) Stiskněte tlačítko Uložit skupinu, zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko Vytvoř skupinu.

Vámi vytvořená skupina pacientů bude primárně k dispozici v menu Dokumentace > Skupiny pacientů a dalších přehledových funkcích programu.

 

Pacientům ze skupiny můžete například z funkce >>Dokumentace >> Skupiny pacientů nebo z Kartotéky pacientů odeslat CGMesky a pozvat je tak na očkování.

 

Přehled kapitačních pacientů (Přehled registrovaných pacientů)

Další možností, jak najít pacienty daného věku, je funkce Přehled kapitačních pacientů. 

 

1) Zvolte menu Pojišťovna > Kapitace > Přehled kapitačních pacientů

2) Zvolte jednu z nabízených variant:

  • Pacienti z ordinace – pouze pacienti ve Vaší ordinaci
  • Všichni pacienti – všichni pacienti včetně nepravidelné péče o vyřazené

3) V pravé horní části okna zvolte lékaře, skupinu lékařů či za všechny.

4) Po stisku tlačítka Proveď dojde ke zpracování přehledu a v levé dolní části okna se zobrazí celkový počet všech pacientů s platnou registrací podle věkových kategorií.

5) Označte v levé dolní části okna požadovanou věkovou kategorii a poté klikněte myší do pravé části okna, kde je seznam pacientů patřících do Vámi zvolené věkové kategorie.

6) Stiskněte klávesu F2, zadejte název skupiny a stiskněte tlačítko Vytvoř skupinu.

 

kapitace

 

Hromadné akce nad skupinou pacientů

S vytvořenou skupinou pacientů máte možnost provádět různé akce. Od tisků, přes hromadné vkládání do karty pacienta až po odesílání SMS. Zde jsou popsány některé z nich.

CGMesky

Nejjednodušším způsobem, jak hromadně informovat pacienty o nějaké skutečnosti, je odeslat jim CGMesku. Pro tento účet využijete funkci Komunikace s pacienty, kterou spustíte z menu Dokumentace > Komunikace s pacienty. Zde klávesou >>Insert vytvořte nový vzor, zadejte mu název a vyberte Skupinu pacientů, kterým chcete zprávu odeslat. Následně zadejte text zprávy. Pro vložení jména pacienta nebo podpisu využijte nabídku Doplňované údaje. Vše uložíte kliknutím na tlačítko [Ulož]. SMS zprávy odešlete kliknutím na tlačítko [SMS].

Tisk seznamu pacientů

Pokud budete chtít pacienty zvát telefonicky, můžete si vytisknout seznam s údaji. Ten jednoduše vytvoříte pomocí funkce Uživatelsky definované výstupy. Otevřete ji přes nabídku Dokumentace > Tisky > Uživatelsky definované výstupy. V seznamu definovaných výstupů vlevo stiskněte klávesu >>Insert pro vytvoření nového výstupu a zadejte jeho název. Po potvrzení přejděte do pravého seznamu, kde opět klávesou >>Insert přidáte jednotlivé položky pro tisk, například jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, telefon a mobil. Pořadí upravíte šipkami pod seznamem. Až budete mít vybrané všechny položky, přejděte zpět do seznamu vlevo a stiskněte klávesu >>Enter. Zobrazí se nabídka, zda chcete vytisknout všechny pacienty, pacienty z ordinace nebo z vybrané skupiny. V našem případě chceme vytisknout pouze pacienty ze skupiny. Možnost vyberte a zobrazí se seznam pacientů s Vámi vybranými údaji. Nyní již můžete seznam vytisknout klávesovou zkratkou >>Ctrl+P.

Hromadné zadání do karty

Po odeslání SMS zpráv nebo telefonickém objednání můžete všem pacientům hromadně vložit tuto informaci do karty pacienta. Pro toto použijte funkci Skupinové vyšetření z menu Vyšetření > Skupinové vyšetření. Po spuštění se Vám nabídne výběr skupiny pacientů. Kromě textu můžete hromadně zadat například i výkon (telefonická konzultace). Až budete mít vše zadané, jednoduše okno zavřete křížkem, nebo klávesou >>Esc, a na dotaz "Zaznamenat údaje?" odpovězte ANO. 

 

 

Své dotazy či připomínky můžete odeslat prostřednictvím komentáře pod článkem nebo e-mailem na adresu servis@pcdoktor.cz nebo servis@pcdent.cz. Budeme rádi, pokud nám pomůžete příručku svými podněty dále vylepšovat a rozšiřovat. 


Další informace k tématu COVID-19 ve spojitosti s našimi ambulantními programy najdete v našem přehledovém článku.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5