Výsledky projektu Zdravotní pojišťovna roku 2022 z pohledu pojištěnců

Představujeme Vám výsledky projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2022“ za kategorii pojištěnců.

ZPR_1

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2022 Z POHLEDU POJIŠTĚNCŮ

(váha 40 % v absolutním žebříčku)

V rámci této etapy byla hodnocena kvalita a úroveň poskytovaných služeb očima pojištěnců. Proškolení tazatelé navštěvovali pobočky za účelem nezávislého a objektivního hodnocení kvality služeb regionálních poboček zdravotních pojišťoven (navštíveno bylo 116 pracovišť ve 14 krajích České republiky). Tazatelé volali na informační linky / call centra a kontaktovali zdravotní pojišťovny prostřednictvím e-mailů a dopisů zaslaných poštou. V rámci této etapy byla také provedena průzkumná sonda mezi hospitalizovanými pacienty (téměř 43 tisíc), ambulantními pacienty (přes 36 tisíc) a zaměstnanci nemocnic (téměř 7 tisíc).

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST: „POJIŠTĚNCI“

Pořadí 2022Zdravotní pojišťovna
1.Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2.Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
3.Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Z POHLEDU POJIŠTĚNCŮ:

  • sada otázek prověřuje spokojenost klientů se službami, které jejich zdravotní pojišťovny poskytují,
  • otázky jsou součástí dotazníkového šetření mezi pacienty nemocnic a zaměstnanci nemocnic – vizte projekt „Nejlepší nemocnice ČR“.

Otázky, které byly použity do žebříčku:

  • Jak hodnotíte komunikaci s Vaší zdravotní pojišťovnou?
  • Jak hodnotíte nabídku preventivních programů Vaší zdravotní pojišťovny?
  • Zvažujete změnit svou zdravotní pojišťovnu? (NOVĚ V ROCE 2022)

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Z POHLEDU KLIENTA:

(skládá se z několika podkategorií)

  • Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami – reakce zdravotních pojišťoven na zaslané dotazy prostřednictvím e-mailové korespondence – v rámci této etapy se sleduje například obsahová rovina, reakční doba zdravotních pojišťoven, ale také formální náležitosti e-mailové komunikace. V roce 2022 bylo na adresy zdravotních pojišťoven zasláno celkem 70 e-mailů.
  • Písemná komunikace se zdravotními pojišťovnami – reakce zdravotních pojišťoven na zaslané dotazy prostřednictvím poštovní korespondence – v rámci této etapy se, stejně jako v případě e-mailové korespondence, sleduje například obsahová rovina, reakční doba zdravotních pojišťoven nebo formální náležitosti písemné komunikace. V roce 2022 bylo na pobočky zdravotních pojišťoven odesláno celkem 14 dopisů.
  • Telefonická komunikace se zdravotními pojišťovnami - kontaktování zdravotních pojišťoven prostřednictvím volání na kontaktní linky s předem definovanými dotazy – v rámci této etapy se sleduje například analýza potřeb klienta s následným srozumitelným návrhem na řešení, celková komunikace, dovolatelnost na kontaktní linku v různou denní dobu a jiné. V roce 2022 bylo uskutečněno 35 telefonních hovorů se zdravotními pojišťovnami.
  • Osobní návštěva zdravotních pojišťoven – osobní návštěva poboček zdravotních pojišťoven byla realizována prostřednictvím školených realizátorů s podobnou typologií klienta – v rámci těchto návštěv jsou hodnoceny pobočky na základě předem stanovených kritérií, mezi něž spadají například celková připravenost pracovišť pro své klienty, exteriér a interiér poboček, vystupování pracovníků poboček z pohledu řešení problému klienta nebo profesionalita a zdvořilost pracovníků. V roce 2022 bylo navštíveno celkem 116 pracovišť zdravotních pojišťoven ve všech 14 krajích České republiky.

V ROCE 2022 BYLO NAVŠTÍVENO CELKEM 116 POBOČEK V TĚCHTO MĚSTECH:

MAPA

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Celkové hodnocení všech kategorií naleznete na: www.hc-institute.org

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5