Výsledky projektu Zdravotní pojišťovna roku 2022 za kategorii finanční zdraví

Představujeme Vám výsledky projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2022“ za kategorii finanční zdraví.

ZPR_1

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2022 Z POHLEDU FINANČNÍ KONDICE

(váha 25 % v absolutním žebříčku)

V roce 2022 proběhl šestý ročník hodnocení zdravotních pojišťoven na základě finanční kondice, který realizovala organizace HealthCare Institute o.p.s. ve spolupráci s AUDIT ONE s.r.o.

V rámci této etapy byly zdravotní pojišťovny hodnoceny na základě veřejných údajů – tj. výročních zpráv z předchozích let. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele v následující struktuře:

Ukazatele finančního zdravíVáha v rámci finančního hodnocení
Celková zadluženost    60 %
Doba obratu závazků ve dnech
Finanční zásoba ke krytí zdravotní péče ve dnech
Zůstatek základního fondu na jednoho pojištěnce
Ukazatele kvality řízení aktivVáha v rámci finančního hodnocení
% pohledávek po splatnosti20 %
Doba obratu pohledávek z všeobecného zdravotního pojištění (ve dnech)
Odepsanost dlouhodobého majetku   
Ukazatele kvality efektivity hospodařeníVáha v rámci finančního hodnocení
Provozní náklady na jednoho pojištěnce20 %
Provozní náklady na objem výdajů na zdravotní péči

S ohledem na význam finančního zdraví zdravotních pojišťoven pro jejich dlouhodobou stabilitu byla pro tento rok zvýšena váha ukazatele Finanční zdraví (ze 40 % na 60 %) na úkor Efektivity hospodaření (ze 40 % na 20 %).

V případě hodnocení efektivity hospodaření došlo k významnému vyrovnání bodového hodnocení s ohledem na skutečnost, že pojišťovny, které historicky (v roce 2017 a částečně i 2016) vykazovaly nejvyšší bodové hodnocení, nevyužívaly zákonných limitů poměru provozních nákladů a významně tak převyšovaly nad ostatními pojišťovnami – nastavily vysoký benchmark, se kterým se ostatní zdravotní pojišťovny srovnávaly.

Od roku 2018 došlo k významné změně, kdy fakticky všechny pojišťovny využívaly legislativních limitů, došlo tak ke snížení benchmarku a vyrovnání pojišťoven – všechny pojišťovny vykazovaly obdobné poměry, dosáhly tedy stejného, vyššího hodnocení bez skutečného zvýšení efektivity. S ohledem na srovnatelnost metodiky s předchozím obdobím se však v metodice výpočtu neprováděly žádné změny.

Koronavirová krize neměla v roce 2021 zásadní dopad na finanční zdraví/stabilitu hospodaření/pojišťoven jako celku, neboť vysoký růst nákladů na zdravotní péči byl do značné míry eliminován významně zvýšenou úhradou za pojištěnce, za které hradí zdravotní pojištění stát. Přesto však mírně roste celková zadluženost pojišťoven, která zatím nedosahuje kritických hodnot. V příštím roce však může zadluženost zdravotních pojišťoven dále růst, což může mít negativní dopad na jejich stabilitu.

Zdroj: AUDIT ONE s.r.o.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST: „FINANČNÍ KONDICE“

Pořadí 2022Zdravotní pojišťovna
1.Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
2.Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
3.Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zdroje dat – na základě dat MFČR zpracoval AUDIT ONE s.r.o.

NÁKLADY NA PREVENTIVNÍ PÉČI V ROCE 2021

Náklady na preventivní péči jsou samostatné hodnotící kritérium, které je postaveno mimo celkové hodnocení. Nejedná se o hodnocení finančního zdraví, ale spíše o hodnocení příspěvku pojišťoven ke zdraví pojištěnců, které nepřímo může snížit budoucí výdaje konkrétní zdravotní pojišťovny (resp. spíše celého systému zdravotní péče). V tomto případě byl za vhodnou komparativní základnu stanoven skutečný objem výdajů na preventivní péči (náklady na zdravotní programy, náklady na ozdravné pobyty) na jednoho pojištěnce za rok 2021.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN DLE VÝDAJŮ NA PREVENTIVNÍ PÉČI

Pořadí 2022Zdravotní pojišťovnaVýdaje v Kč na pojištěnce (2021) *
1.Zaměstnanecká pojišťovna Škoda362
2.Česká průmyslová zdravotní pojišťovna317
3.Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví294
Zdroje dat – na základě dat MFČR zpracoval AUDIT ONE s.r.o.

 

Celkové hodnocení všech kategorií naleznete na: www.hc-institute.org

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5