Výsledky projektu Zdravotní pojišťovna roku 2022 za kategorii kybernetické bezpečnosti

Představujeme Vám výsledky projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2022“ za kategorii kybernetické bezpečnosti.

ZPR_1

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2022 Z POHLEDU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Je to 30 let, kdy byla oficiálně Česká republika připojena k Internetu. Za poměrně krátký časový úsek došlo k velkému rozvoji služeb, které mohou uživatelé díky Internetu využívat. Jako každý nástroj má i Internet svá úskalí. Čím dál častěji slýcháváme o kybernetických útocích nejen na různé instituce, ale i přímo na konkrétní uživatele. Je tedy v zájmu každého z nás, aby měl svá data pod ochranou a aby byl připraven také na potenciální hrozby. V případě nemocnic či zdravotních pojišťoven, což jsou organizace uchovávající data pacientů a pojištěnců, by měla být nejvyšší míra zabezpečení považována za samozřejmost.

HealthCare Institute o.p.s. ve spolupráci s Mastercard letos nově hodnotili míru zabezpečení webových stránek nemocnic a zdravotních pojišťoven. Společnost Mastercard disponuje cenným nástrojem pro sledování a hodnocení rizik třetích stran a tím je portál RiskRecon.

Webové stránky nemocnic a zdravotních pojišťoven byly prostřednictvím portálu RiskRecon průběžně monitorovány, analyzovaly se bezpečnostní kritéria každého subjektu a zaznamenávalo se dosažené skóre v oblasti kybernetické bezpečnosti. Po dokončení měření byl vypočten průměr naměřených hodnot a dle těchto průměrů byl sestaven aktuální žebříček.

Sledované kategorie kritérií byly následující:

  • Software Patching
  • Application Security
  • Web Encryption
  • Network Filtering
  • Breach Events
  • System Reputation
  • Email
  • Security
  • DNS Security
  • System Hosting

„RiskRecon je unikátní nástroj pro neinvazivní hodnocení kybernetických rizik pomocí měření kvality zabezpečení společnosti a jejího kompletního dodavatelského řetězce pouhým pohledem na její přítomnost na internetu. Tento inovativní přístup nahrazuje zastaralý časově náročný model hodnocení pomocí dotazníků a rozhovorů. Kybernetické riziko je všudypřítomné napříč odvětvími, nejinak je tomu ve zdravotnickém a farmaceutickém sektoru. V posledním období jsou pak na vzestupu kybernetické útoky cílící na zranitelnosti třetích stran v rámci digitálního dodavatelského řetězce. Mnohá rizika se dají snížit dodržováním základních pravidel kybernetické hygieny a jejich pravidelným hodnocením. Z dlouhodobé analýzy vyplývá, že společnosti s RiskRecon hodnocením kybernetického rizika „F“ mají 4x vyšší pravděpodobnost, že dojde k napadení a ztrátě dat,“ dodává Lukáš Pokorný, ředitel produktů cyber & intelligence společnosti Mastercard pro střední Evropu.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST: „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“

Pořadí 2022Zdravotní pojišťovna
1.Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
2.RBP, zdravotní pojišťovna
3.Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 

Celkové hodnocení všech kategorií naleznete na: www.hc-institute.org

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5