Výsledky projektu Zdravotní pojišťovna roku 2022

Představujeme Vám výsledky projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2022“ za kategorii ambulantních lékařů.

ZPR_1

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2022 Z POHLEDU
AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ

V rámci této etapy odpovídali ambulantní lékaři na 14 položených otázek, z nichž většina byla shodná s otázkami v rámci dotazníkového šetření mezi řediteli nemocnic. Získali jsme tak možnost porovnat vnímání zdravotních pojišťoven z pohledu různých skupin poskytovatelů zdravotních služeb. Specifické otázky, které hodnotili pouze ambulantní lékaři, poskytovaly odpovědi v oblasti pravidelné informovanosti o nových či uvolněných registracích pacientů či možnosti předepsání léků pro pacienty bez omezení preskripce.

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST: „AMBULANTNÍ LÉKAŘI“

Pořadí 2022Zdravotní pojišťovna
1.Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
2.Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
3.Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

POSTŘEHY Z MĚŘENÍ:

Ambulantní lékaři hodnotí u zdravotních pojišťoven nejlépe úroveň elektronické komunikace. Zohledňování kvality poskytované péče v úhradách je oblast, ve které vidí značné rezervy. Vizte obrázek.

ZPR_2a.png

ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Celkové hodnocení všech kategorií naleznete na: www.hc-institute.org

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5