Výsledky projektu Zdravotní pojišťovna roku 2023 za kategorii ambulantních lékařů

Představujeme Vám výsledky projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2023“ za kategorii ambulantních lékařů.

ZPR_1

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2023 Z POHLEDU

AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ 

V rámci této etapy odpovídali ambulantní lékaři na 12 otázek, z nichž většina byla shodná s otázkami v rámci dotazníkového šetření mezi řediteli nemocnic. Získali jsme tak možnost porovnat vnímání zdravotních pojišťoven z pohledu různých skupin poskytovatelů zdravotních služeb. Specifické otázky, které hodnotili pouze ambulantní lékaři, poskytovaly odpovědi v oblasti pravidelné informovanosti o nových či uvolněných registracích pacientů či možnosti předepsání léků pro pacienty bez omezení preskripce.
 

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST: „AMBULANTNÍ LÉKAŘI“

Pořadí 2023Zdravotní pojišťovna
1.Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
2.Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3.Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 

POSTŘEHY Z MĚŘENÍ:

Ambulantní lékaři hodnotili u zdravotních pojišťoven nejlépe dodržování postupů v souladu s úhradovou vyhláškou. Nejhůře hodnocenou oblastí zůstává zohledňování kvality poskytované péče v úhradách.

Hodnocení lékařů
ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.

Otázky, zaměřené na úroveň elektronické komunikace a celkovou úroveň spolupráce se zdravotními pojišťovnami, dosahovaly značných rozdílů v celkových výsledných známkách. Ředitelé nemocnic tyto dvě otázky hodnotili mnohem lépe než ambulantní lékaři. Naopak nejmenší rozdíl v hodnocení byl zaznamenán u otázky, která obecně dopadla u hodnotitelů nejhůře, a to zohledňování kvality poskytované péče v úhradách, vizte následující graf.

Porovnání výsledků
ZDROJ: HealthCare Institute o.p.s.


Celkové hodnocení všech kategorií naleznete na www.hc-institute.org.

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 1/5