Výsledky projektu Zdravotní pojišťovna roku 2023 za kategorii kybernetická bezpečnost

Představujeme Vám výsledky projektu „Zdravotní pojišťovna roku 2023“ za kategorii kybernetická bezpečnost.

ZPR_1

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2023 Z POHLEDU

KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

HealthCare Institute o.p.s. ve spolupráci s Mastercard již podruhé hodnotili míru zabezpečení webových stránek nemocnic a zdravotních pojišťoven. Společnost Mastercard disponuje cenným nástrojem pro sledování a hodnocení rizik třetích stran, a tím je portál RiskRecon.


Webové stránky nemocnic a zdravotních pojišťoven byly prostřednictvím portálu RiskRecon průběžně monitorovány, analyzovala se bezpečnostní kritéria každého subjektu a zaznamenávalo se dosažené skóre v oblasti kybernetické bezpečnosti. Po dokončení měření byl vypočten průměr naměřených hodnot a dle těchto průměrů byl sestaven aktuální žebříček. 

Sledované kategorie kritérií byly následující:

  • Software Patching
  • Application Security
  • Web Encryption
  • Network Filtering
  • Breach Events
  • System Reputation
  • Email Security
  • DNS Security
  • System Hosting

„RiskRecon je unikátní nástroj pro neinvazivní hodnocení kybernetických rizik pomocí měření kvality zabezpečení společnosti a jejího kompletního dodavatelského řetězce pouhým pohledem na její přítomnost na internetu. Tento inovativní přístup nahrazuje zastaralý časově náročný model hodnocení pomocí dotazníků a rozhovorů. Kybernetické riziko je všudypřítomné napříč odvětvími, nejinak je tomu ve zdravotnickém a farmaceutickém sektoru. V posledním období jsou pak na vzestupu kybernetické útoky cílící na zranitelnosti třetích stran v rámci digitálního dodavatelského řetězce. Mnohá rizika se dají snížit dodržováním základních pravidel kybernetické hygieny a jejich pravidelným hodnocením. Z dlouhodobé analýzy vyplývá, že společnosti, které v rámci hodnocení RiskRecon dosáhnou nejhoršího skóre „F“, jsou v porovnání s nejlepšími až ve čtyřikrát větším nebezpečí úspěšného kybernetického útoku a až čtyřicetkrát je u nich větší pravděpodobnost, že budou vydírány,“ dodává Lukáš Pokorný, ředitel produktů cyber & intelligence společnosti Mastercard pro střední Evropu.

 

POŘADÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ZA OBLAST: „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“

Pořadí 2023Zdravotní pojišťovna
1.Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
2.Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
3.Česká průmyslová zdravotní pojišťovna


Celkové hodnocení všech kategorií naleznete na www.hc-institute.org.

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5