Vystavení pracovní neschopnosti pro cizince bez rodného čísla

24.8.2016 Pro vystavení pracovní neschopnosti cizinci, který ještě nemá přidělené rodné číslo, je potřeba použít náhradní identifikátor vydaný Českou správou sociálního zabezpečení. Více v článku.

Přidělení rodného čísla cizincům trvá až několik měsíců. Pokud je potřeba během této doby vystavit cizinci pracovní neschopnost, je třeba použít náhradní identifikátor vydaný Českou správou sociálního zabezpečení. Proto jsme do Identifikačních údajů pacienta doplnili položku ID ČSSZ. Použijte ji pro uložení tohoto dočasného identifikátoru pacienta přiděleného ČSSZ pacientům, kteří nemají přidělené rodné číslo, typicky cizincům. Identifikátor program použije při vystavení pracovní neschopnosti v případě, že pacient nemá uložené rodné číslo.

20160823 PN - ID CSSZ v IU

Petr Krásný

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5