Vyzkoušejte funkci Úkoly v systému DENTIST+

Funkce Úkoly slouží pro poznamenání úkolu danému kolegovi ve zdravotnickém zařízení, čímž Vám může pomoci lépe organizovat Vaši práci. Úkol může být obecný (např. zajistit revizi RVG) nebo vztažený k danému pacientovi (např. dřívější recall).

Funkce Úkoly slouží pro poznamenání úkolu danému pracovníkovi. Úkol může být obecný nebo vztažený k danému pacientovi.


V seznamu úkolů si tak můžete například jednoduše evidovat pacienty, kteří čekají na nejbližší uvolněný termín a jsou schopni obratem dorazit. Taktéž lze evidovat pacienty pro "Recall", tzn. poznačit si, kdy je žádoucí daného pacienta kontaktovat.


Seznam úkolů - přehled

Seznam úkolů se dá zobrazit v hlavním okně programu pomocí ikony to_do-1 , v menu Služby > Úkoly nebo v kartotéce či kartě pacienta pomocí ikony  to_do_+1 . Ta poté otevře formulář se seznamem poznámek a nad ním formulář s novým úkolem s přednastaveným pacientem.


Seznam úkolů je standardní seznam, který se dá řadit a filtrovat (navíc lze rychle skrýt či zobrazit i ukončené úlohy v menu pomocí ikony [    checkmark_m Skrýt ukončené]). Standardně je seznam úkolů zobrazen pro přihlášeného pracovníka, lze však v menu vybrat jiného pracovníka nebo i všechny uvedené.
Pro seznam lze nastavit automatické obnovování, a díky tomu, že se jedná o samostatné okno, může být stále zobrazen současně s kartotékou i kartami pacientů.


Jak na přidání úkolu

Nový úkol lze přidat ikonou + v seznamu úkolů, nebo v již zmíněné kartě / kartotéce - ikona to_do_+1  (výhodou tohoto postupu je přímo předvyplněný pacient).


V úkolu se dá nastavit:

 • Vlastník (výchozí hodnota je přihlášený pracovník) - lze změnit a přiřadit tak úkol jinému pracovníkovi
 • Předmět - povinný parametr
 • Pacient - nepovinný parametr
 • Termín
  • Zahájení (datum)
  • Splnit do (datum)
  • Připomenout (datum + čas)
 • Poznámka - možnost využít číselníku poznámek, který si můžete libovolně upravit
 • Kategorie - pomocí ní máte možnost odlišit úkoly barevně a sdružovat podle typu úlohy. Kategorie lze vybrat i klávesovou zkratkou >>F4.
 • Stav
  • Nezahájeno
  • Probíhá
  • Čeká na někoho jiného
  • Odloženo
  • Dokončeno


Upozornění na úkol

V závislosti na nastavení se může na daný úkol zobrazovat připomenutí. Nastavit lze datum a čas. 
Možné nastavení lze změnit v seznamu úkolů kliknutím na tlačítko [ settings_m  Nastavení...].

Forma připomenutí:
Upozornění se zobrazí v notifikačním centru. Připomenutí se zasune do notifikačního centra, po kliknutí na připomenutí se zobrazí okno se seznamem upozornění.

 • Samostatné okno s upozorněním
 • Taktéž se dá nastavit, které upozornění se mají danému uživateli zobrazit (každý uživatel si může nastavit svá pravidla). Na výběr jsou tyto možnosti:
  • Nechci být upozorňovaný na žádné úkoly
  • Chci být upozorňovaný jen na úkoly pracovníka, který bude aktuálně vybraný - přihlášený.
  • Chci být upozorňovaný na úlohy z úkolovníku těchto pracovníků - vyberte pomocí ikony ty, na jejichž úkoly chcete být upozorňováni.

Je-li zobrazeno připomenutí, je možné zobrazit dvojklikem jeho detail. V seznamu připomenutí je vidět, zda již uplynula doba plnění - pokud ano, text doby plnění je uveden červenou barvou.
Úkol lze přímo z formuláře označit jako splněný (tlačítko [Dokončit]) nebo posunout termín připomenutí o zvolený časový úsek (tlačítko [Odložit]). Pokud se použije tlačítko [Zrušit] nebo [Zrušit vše], dojde pouze ke zrušení upozornění, nikoliv ke zrušení úkolu samotného. Tlačítko [Zavřít] seznam upozornění minimalizuje.
 
V detailu úkolu je vidět, zda je připomenutí úkolu platné, v případě posunutí či zrušení připomenutí lze toto posunutí/zrušení odvolat.
 
Kdykoliv lze zobrazit seznam připomenutí, v hlavním okně programu vedle ikony to_do-1 pomocí malé šipky lze rozbalit nabídku a vybrat to_do_ukol Připomínkovač na úkoly.

 

 

Používání této funkce je sktutečně snadné a efektivní - vyzkoušejte si to přímo v programu.

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 5/5