VZP vydala metodiku pro vykazování očkování proti pneumokokovým nákazám

VZP vydala metodiku pro vykazování očkování proti pneumokokovým nákazám. Tato byla promítnuta do našich systémů.

Nová metodika vykazování očkování proti pneumokokovým nákazám

VZP vydala metodiku pro vykazování očkování proti pneumokokovým nákazám – plné znění naleznete zde – očkování (vzpstatic.cz). Tuto jsme obratem promítli do našich systémů. Nyní se Vám tedy bude při vykazování očkování nabízet úhrada dle tabulky níže.

Tyto změny úhrad očkovacích látek proti pneumokokům jsou platné od 8. 2. 2024  (mimo níže uvedené informace k OL SYNFLORIX 0149034) ! Očkovací látky jsou ve všech uvedených variantách hrazeny PLNĚ, tedy bez doplatku pacientem.

 

Nepovinné očkování pojištěnců nad 65 let

Nepovinné očkování kojenců

Nepovinné očkování rizikových pacientů

Pravidelné očkování - osoby umístněné v léčebnách nebo domovech

 

výkon - 02125

diagnóza - Z23.8

úhrada OL – UHR3 – T

výkon - 02125

diagnóza - Z23.8

úhrada OL - UHR1 (základní)

výkon - 02125

diagnóza dle RIZIKA

úhrada OL - UHR4 - E

výkon - 02105

diagnóza - Z23.8

úhrada OL - UHR2 – Z

PREVENAR 13 (0149868)

Plná úhrada - 1448,12

Plná úhrada - 1448,12

Plná úhrada - 1448,12

Hrazeno distributorovi

PNEUMOVAX 23 (0236389)

ne

ne

Plná úhrada – 621,19

Hrazeno distributorovi

VAXNEUVANCE (0255393)

ne

Plná úhrada – 1712,30

Plná úhrada – 1712,30

ne

APEXXNAR (0255467)

ne

ne

Plná úhrada – 1702,35

ne

SYNFLORIX (0149034) *

ne

Plná úhrada – 1016,84

ne

ne

 

* UPOZORNĚNÍ k úhradám očkovací látky SYNFLORIX (0149034): S platností od 8. 2. 2024 do 21. 2. 2024 včetně NENÍ ze zdravotního pojištění hrazena očkovací látka SYNFLORIX (0149034). V tomto období je úhrada uvedené OL pouze na straně zákonných zástupců očkovaného pojištěnce. V souladu s antigenním složením očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku schválenému MZ ČR formou Sdělení č. 37/2024 Sb. ze dne 20. 2. 2024 je OL SYNFLORIX (0149034) s platností od 22. 2. 2024 do 30. 6. 2024 dále plně hrazena.
Pro očkování rizikových pacientů není OL SYNFLORIX (0149034) od 8. 2. 2024 hrazena vůbec (dříve byla hrazena u rizikových pacientů ve věku od 0 do 5 let).

 

Očkovací schemata pro nepovinné očkování rizikových pacientů proti pneumokokovým infekcím

V sekci E – "Nepovinné očkování u rizikových pacientů" ještě VZP vydala pro očkování proti pneumokokovým nákazám také očkovací schémata platná dle Sdělení MZ pro plnou úhradu očkovací látky:

 • 13valentní polysacharidová konjugovaná OL (OL 0149868 PREVENAR 13)
 • NEBO  15valentní polysacharidová konjugovaná OL (0255393 VAXNEUVANCE)
 • NEBO sekvenční schéma
  • 13valentní polysacharidová konjugovaná OL (OL 0149868 PREVENAR)
  • A 23valentní polysacharidová OL (OL 0236389 PNEUMOVAX 23)
 • NEBO sekvenční schéma
  • 15valentní polysacharidová konjugovaná OL (0255393 VAXNEUVANCE)
  • A 23valentní polysacharidová OL (OL 0236389 PNEUMOVAX 23)
 • NEBO - 20valentní polysacharidová konjugovaná OL (0255467 APEXXNAR)

 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 4/5