Změny v Metodickém postupu k vykazování očkování od ledna 2024

očkování dětí proti HPV a meningokoku - změna věkových limitů

Nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru


S platností od 1. 1. 2024 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. h) Zákona hrazenou službou očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících OL pro očkování proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce (den patnáctých narozenin je již mimo tento interval). Dříve bylo hrazeno očkování proti HPV pouze v rozmezí veku od 13 let do dovršení 14. roku.


Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím kojenců a starších dětí

S platností od 1. 1. 2024 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 6. 7. Zákona hrazenou službou do výše ENNV očkovací látky nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím způsobeným

  • meningokokem skupiny B
  • meningokokem skupiny A,C,W,Y

je-li očkování zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku pojištěnce (den šetnáctých narozenin je již mimo tento interval). Dříve bylo hrazeno pouze do patnáctého roku věku.

U kojenců k žádné změně nedochází (tedy očkování proti meningokoku skupiny B zůstává hrazeno, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku pojištěnce a očkování proti meningokoku skupiny A,C,W,Y je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku pojištěnce).


Veškeré změny dle nové metodiky (včetně změn cen očkovacích látek) jsme zapracovali do našeho číselníku, dle kterého zobrazujeme varianty očkování lékařům ve všech ambulantních systémech CGM (CGM MEDISTAR, AMICUS, MEDICUS, PC DOKTOR).

 

vzp-logo

Plné znění aktuální metodiky naleznete na stránkách VZP - https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani/metodicky-postup-k-vykazovani-ockovani
 

Jak se Vám líbil článek?

Celkové hodnocení: 0/5